.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura mundurowa a własna firma

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.05.2012 • Zaktualizowane: 25.02.2021

Pobieram emeryturę mundurową. Zastanawiam się nad założeniem własnej firmy. Ile musiałbym zarobić z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, aby obniżono mi świadczenie emerytalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura mundurowa a własna firma

Czy emeryt mundurowy może dorobić sobie do emerytury?

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 41, 41a i 41b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) – emeryt mundurowy ma prawo dorobić sobie do emerytury, podobnie jak emeryt „cywilny”.

 

Wyżej wymieniony art. 41 w ust. 1 podaje, iż „w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

 

Z kolei ust. 3 tegoż artykułu stanowi, że „w razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości”.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez emeryta mundurowego

W art. 104 ust. 8 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzono, że „w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia”.

 

Zgodnie z treścią komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. („Monitor Polski” nr 71, poz. 708) – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. wyniosło 3366,11 zł.

 

Podsumowując:

 

  1. Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi poniżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to Pana świadczenie emerytalne nie zostanie zmniejszone.
  2. W przypadku gdy przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie mieścił się w granicach 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o 25% świadczenia.
  3. Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wtedy emerytura zostanie zmniejszona o 25% jej wysokości.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 3.10.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus trzy =

02.01.2021

Ten prawnik, który to pisał - pisze bzdury!
Jeżeli emeryt mundurowy prowadzi własną działalność gospodarczą NIE PODLEGA ON WÓWCZAS pracując we własnej firmie pod składki społeczne i emerytalne. Reasumując "podsumowanie prawnika" nigdy on nie przekroczy limitu niezależnie ile by zarobił czy też miał stratę. Zarobiona kwota będzie tylko podstawą do składek społecznych dla prowadzących Działalność Gospodarczą, czyli ile by nie zarobił to emerytura i tak nigdy nie będzie pomniejszona!. Wyjątek stanowi tylko taka osoba, która dodatkowo jeszcze pracuje na jakimś etacie lub umowie zlecenie czy też umowie o dzieło.

Wojskowy emeryt

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »