Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura mundurowa a własna firma

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.05.2012

Pobieram emeryturę mundurową. Zastanawiam się nad założeniem własnej firmy. Ile musiałbym zarobić z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, aby obniżono mi świadczenie emerytalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 41, 41a i 41b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) – emeryt mundurowy ma prawo dorobić sobie do emerytury, podobnie jak emeryt „cywilny”.

 

Wyżej wymieniony art. 41 w ust. 1 podaje, iż „w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego emerytura lub renta inwalidzka ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i 2 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury lub renty inwalidzkiej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3”.

 

Z kolei ust. 3 tegoż artykułu stanowi, że „w razie osiągania przychodu, określonego w ust. 1, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, kwota emerytury lub renty inwalidzkiej ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości”.

 

W art. 104 ust. 8 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzono, że „w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia”.

 

Zgodnie z treścią komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. („Monitor Polski” nr 71, poz. 708) – przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2011 r. wyniosło 3366,11 zł.

 

Podsumowując:

 

  1. Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi poniżej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to Pana świadczenie emerytalne nie zostanie zmniejszone.
  2. W przypadku gdy przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej będzie mieścił się w granicach 70-130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wówczas emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o 25% świadczenia.
  3. Jeżeli przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przekroczy kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to wtedy emerytura zostanie zmniejszona o 25% jej wysokości.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 3.10.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 0 =

»Podobne materiały

Emerytura policyjna a prowadzenie działalności gospodarczej

Jestem policjantem od 16 lat, mógłbym więc już przejść na emeryturę. Prowadzę także działalność gospodarczą. Czy mogę jednocześnie prowadzić firmę i otrzymywać emeryturę policyjną? Czy zyski z firmy mogą być dość wysokie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »