.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Duplikat zagubionego świadectwa maturalnego

• Opublikowano: 14-07-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Zgubiłam świadectwo z liceum wraz z maturą. Złożyłam pismo do kuratorium oświaty o duplikat świadectw (dodam, że ta szkoła już nie istnieje). Odpowiedź jest taka, że nie ma możliwości wydania duplikatu ze względu brak dokumentów. Co można w tej sytuacji zrobić? Jaka jest możliwość uzyskania tego duplikatu świadectwa maturalnego? I ile to trwa? Jakie dokumenty są potrzebne, ile to będzie kosztować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Duplikat zagubionego świadectwa maturalnego

Wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości do OKE

Każdy absolwent ma prawo wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, w przypadku utraty oryginału wymienionych dokumentów.

 

Podkreślam jednak, że do OKE w Warszawie z wnioskiem o wydanie duplikatu ma prawo wystąpić tylko taki absolwent, który przystąpił do tzw. nowej matury. Ci zaś, którzy przystąpili do tzw. starej matury, kierują wnioski o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości do szkoły, którą ukończyli, zaś w sytuacji, gdy doszło jej likwidacji lub przekształcenia, występują do organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z art. 180 ustawy – Prawo oświatowe, który stanowi, że nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawują właściwi kuratorzy oświaty a nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Powyższe wynika z § 23 rozporządzenia MEN z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

 

Nowa i stara matura

Tak zwana nowa matura to egzamin maturalny zdawany od roku 2005 w liceach ogólnokształcących oraz od roku 2006 w technikach. Z kolei tzw. stara matura to egzamin maturalny zdawany do roku 2004 w liceach ogólnokształcących oraz do roku 2005 w technikach.

 

Jeśli kieruje Pani wniosek do OKE Warszawa, bo zdawała tzw. nową maturę, to wzór wniosku znajduje się pod linkiem: https://oke.waw.pl/new/download/files/File/wnioski/duplikaty/new/wniosek_o_wydanie_duplikatu(1).pdf

Do wniosku dołącza się potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26 zł (osobno za każdy dokument) na konto OKE nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odtworzenie dokumentu przebiegu nauczania w postępowaniu sądowym

Jeżeli jednak brak jest dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo dokumentacja nie jest wystarczająca do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, komisja okręgowa, kurator oświaty albo organ właściwy do wydania duplikatu wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe.

 

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu wynosi generalnie od 7 do 30 dni od daty wpłynięcia do OKE wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty. Nie jest to jednak unormowane prawnie, a są to wyłącznie terminy instrukcyjne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu