.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niepodpisanie aneksu do umowy o zmianie miejsca wykonywania pracy

Jestem zatrudniona w pewnej firmie na umowie o pracę na czas nieokreślony. W niedalekiej przyszłości firma będzie przenosić siedzibę, a zatem także i moje miejsce wykonywania pracy. W mojej umowie o pracę jest wyraźnie wskazany adres wykonywania pracy (aktualny adres firmy, przed przeniesieniem siedziby). Dostałam do podpisania aneks do umowy, który zmienia moje miejsce wykonywania pracy na dwa adresy (aktualnej siedziby oraz nowej siedziby). Z przyczyn osobistych nie chcę zgadzać się na zmianę miejsca wykonywania pracy. Na aneksie nie ma żadnej informacji odnośnie wypowiedzenia umowy w przypadku niepodpisania przeze mnie wspomnianego aneksu.
Po ustnej odmowie podpisania aneksu dostałam, także ustną, informację od swojej przełożonej, że niepodpisanie wiąże się z rozpoczęciem okresu wypowiedzenia zgodnego z umową. Tę informację usiłowałam potwierdzić w dziale kadr, gdzie otrzymałam, ponownie – ustnie, potwierdzenie, że niepodpisanie przeze mnie aneksu skutkuje przejściem w okres wypowiedzenia. W związku z zaistniałą sytuacją mam dwa pytania
1. Czy prawdziwa jest informacja, że niepodpisanie przeze mnie aneksu skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy? Czy w przypadku odmowy podpisania aneksu nie powinnam dostać pisemnego wypowiedzenia tej umowy?
2. Czy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, wobec zmiany miejsca działalności firmy, mam obowiązek dostosować się i wykonywać pracę w nowym miejscu, czy też firma ma obowiązek zapewnić mi zajęcie w miejscu, które widnieje w mojej umowie o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niepodpisanie aneksu do umowy o zmianie miejsca wykonywania pracy

Aneks do umowy o nowym miejscu wykonywania pracy

To, czy niepodpisanie aneksu będzie się wiązało z rozpoczęciem okresu wypowiedzenia, zależy od charakteru samego aneksu. Jeśli jest to pismo jedynie zmieniające Pani miejsce pracy, ale bez wyraźnego wskazania, że w razie odmowy rozpocznie się okres wypowiedzenia, a także bez uzasadnienia dlaczego warunki pracy są zmieniane – powinniśmy je traktować jako porozumienie stron.

Wypowiedzenie zmieniające

Przepis art. 42 ustawy Kodeks pracy nakazuje do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy, czyli wypowiedzenia zmieniającego, stosować przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę w sposób odpowiedni. Oznacza to konieczność stosowania przepisów o wypowiedzeniu bez żadnych zmian lub ze zmianami uzasadnionymi innym charakterem wypowiedzenia zmieniającego. Przy tym rodzaju wypowiedzenia głównym celem jest bowiem zmiana treści stosunku pracy, a rozwiązanie tego stosunku jest celem jedynie alternatywnym.

 

Wypowiedzenie zmieniające musi być uzasadnione. Ocena zasadności obejmuje także zaproponowane pracownikowi nowe warunki.

Rozwiązanie umowy o pracę

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

 

Jeśli pracodawca, mimo że nie dopełnił formalności, potraktuje odmowę jako rozpoczęcie okresu wypowiedzenia, proponuję Pani odwołanie się do sądu pracy, bowiem ma Pani prawie pewną szansę na wygraną i na przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Pozostanie w obecnym miejscu pracy

Co do tego, czy w okresie wypowiedzenia musi Pani pozostać na dotychczasowym stanowisku w obecnym miejscu pracy – pracodawca może zastosować art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Może więc przenieść Panią na inne miejsce na okres maksymalnie 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu