Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wpis na świadectwie pracy przy likwidacji stanowiska z przyczyn ekonomicznych

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 25.03.2019

Firma zatrudnia 4 osoby, likwidujemy stanowisko pracy z przyczyn ekonomicznych. Co trzeba wpisać na świadectwie pracy? Czy trzeba wpisać podstawę prawną, czy wystarczy po prostu informacja „rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn nieleżących po stronie pracownika”?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpis na świadectwie pracy przy likwidacji stanowiska z przyczyn ekonomicznych

Fot. Fotolia

Pracodawca wskazuje tryb rozwiązania stosunku pracy zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy. Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, stanowi:

 

„§ 2. 1. W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

4) trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem ? strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia”.

 

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników ma zastosowanie w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i stanowi w art. 12, że „przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a także przy rozpatrywaniu sporów związanych z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu pracy”.

 

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników może nastąpić zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, lub zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

 

Ponieważ państwa zakład zatrudnia tylko 4 pracowników, nie ma do niego zastosowania ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zatem nie wpisuje się przepisów z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wystarczy wpisanie przepisu z Kodeksu pracy, lecz nie ogólnie: art. 30, a art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 32 § 1 Kodeksu pracy – z uwagi na to, że umowa będzie (powinna być) wypowiedziana przez pracodawcę.

 

Pani firma jako pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, przyczynę rozwiązania stosunku pracy wskazuje w odrębnym zaświadczeniu. Nie mają tutaj bowiem zastosowania przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Należałoby napisać, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nawet konkretnie: likwidacja stanowiska pracy.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 7 =

»Podobne materiały

Zwolnienie kobiety w ciąży z powodu upadłości firmy a zasiłek macierzyński

Firma w stanie upadłości likwidacyjnej rozwiązała z żoną umowę o pracę, powołując się na art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Żona cały czas przebywa na zwolnieniu lekarskim, które po jego zakończeniu prawdopodobnie nie będzie kontynuowane. Czy warunkiem przyznania

 

Plan naprawczy a prawo do zwolnienia pracownika

Ostatnio w firmach zajmujących się sprzedażą stosowane są tzw. plany naprawcze. Podobnie jest w firmie, w której pracuję. Obecnie mam problemy z „wyrobieniem” planu ze względu na zabiegi konkurencji. Bardzo się staram, przykładam, zostaję po godzinach, by plan zrealizować. Czy pracodawca

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »