Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo dowódcy do nieudzielenia zwolnienia z zajęć służbowych żołnierzowi zawodowemu pomimo zaświadczenia o potrzebie opieki nad najbliższym członkiem rodziny

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 31.01.2011

Jestem zawodowym żołnierzem. Lekarz wystawił mi zaświadczenie lekarskie o potrzebie opieki nad członkiem mojej rodziny. Jednak mój dowódca wymaga napisania skierowanego do niego wniosku o zwolnienie od zajęć służbowych, który on rozpatrzy pozytywnie lub nie. Czy rzeczywiście dowódca może nie uznać wystawionego przez lekarza zaświadczenia i nakazać mi przyjść do pracy? Czy jest jakaś różnica pomiędzy zaświadczeniem lekarskim i zwolnieniem lekarskim na opiekę nad członkiem rodziny? Napisałem wspomniany wniosek o zwolnienie z zajęć służbowych na 15 dni, dołączając stosowne zaświadczenie, a dowódca dał mi zwolnienie tylko na 3 dni i ani dnia dłużej. Czy ma do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodne z art. 62 ust. 11-13 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.) – żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, nieprzekraczające jednak łącznie pięćdziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach żołnierzowi zawodowemu, który wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny i nadal opiekę tę musi osobiście sprawować, może być udzielony urlop okolicznościowy w wymiarze do dziesięciu miesięcy. Najbliższym członkiem rodziny żołnierza zawodowego są jego małżonek, dzieci i rodzice.

 

Natomiast od 23 stycznia 2010 r. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.) obowiązuje Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 9).

 

Stosownie do brzmienia § 22 ust. 1 powyższego rozporządzenia: „Dowódca jednostki może udzielić żołnierzowi, pełniącemu służbę w podległej mu jednostce, zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez żołnierza osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, o którym mowa w art. 62 ust. 13 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”.

 

Zgodnie z ust. 2 § 22 rozporządzenia: „Zwolnienie od zajęć służbowych, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku:

 

1) sprawowania osobistej opieki nad małżonkiem lub dzieckiem, gdy z żołnierzem nie zamieszkują członkowie rodziny, którzy mogą taką opiekę zapewnić, a w razie konieczności zapewnienia opieki dziecku – gdy żołnierz jest samotny albo gdy małżonek z powodu choroby lub matka z powodu połogu nie może zaopiekować się dzieckiem i gdy nie ma innych członków rodziny wspólnie zamieszkałych, którzy mogliby zapewnić opiekę dziecku;

2) sprawowania osobistej opieki nad rodzicami, gdy w tej samej miejscowości nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę rodzicom żołnierza”.

 

Ponadto zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez żołnierza osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny udziela się na umotywowany przez żołnierza wniosek, do którego załącza się dokumenty uzasadniające potrzebę sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny (§ 22 ust. 3).

 

Dokumentami, o których mowa wyżej, są:

 

  1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji członka rodziny, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz
  2. zaświadczenia o osobach wspólnie zamieszkałych z żołnierzem albo zamieszkałych w tej samej miejscowości w razie sprawowania osobistej opieki nad rodzicami albo
  3. inne dokumenty, które uzasadniają potrzebę sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny (§ 22 ust. 4).

 

Reasumując: Pana przełożony ma rację. Zgodnie z powyższymi przepisami zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez żołnierza osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny może udzielić dowódca jednostki, ale na umotywowany przez żołnierza wniosek, do którego załącza się dokumenty uzasadniające potrzebę sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny (zaświadczenie lekarskie).

 

Odnosząc się do Pana kolejnego pytania, informuję, że nie ma żadnej różnicy miedzy zaświadczeniem lekarskim i zwolnieniem lekarskim na opiekę nad członkiem rodziny – chodzi tylko o nazewnictwo. Druk ZUS ZLA jest to podstawowe zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Jest to zaświadczenie lekarskie określane zwolnieniem lekarskim, a zwyczajowo ciągle używa się nazwy druk L4.

 

Niestety, ale przepisy dotyczące opieki nad członkiem rodziny żołnierza mówią, że dowódca jednostki może udzielić takiego zwolnienia na opiekę, ale nie musi. I jak sądzę, Pański dowódca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ma swobodę w podjęciu decyzji.

 

Jeżeli uważa Pan, że brak zgody na zwolnienie od służby w celu opieki nad najbliższym członkiem rodziny jest działaniem wyjątkowo krzywdzącym, może Pan spróbować zgłosić skargę lub odwołanie od tej decyzji do bezpośredniego przełożonego dowódcy Pańskiej jednostki wojskowej. Piszę „spróbować”, ponieważ przepisy nie przewidują trybu odwoławczego od postanowienia dowódcy w tej kwestii.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki