.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Trawa na pasie zieleni - obowiązek gminy czy właściciela nieruchomości?

• Data: 09-05-2024 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Temat: obowiązek koszenia trawy na pasie zieleni pomiędzy moją posesją a drogą gminną. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście odparł moje zarzuty o nieskoszenie trawy, powołując się na „jakieś” ustawy. W sieci znajduję opinie potwierdzające moje stanowisko, tzn. że ten obowiązek leży po stronie gminy. Dokładny opis sytuacji: pas zieleni (trawnik i drzewa) szerokości około 1,6 m, grunt nienależący do mnie, pomiędzy granicą mojej posesji a drogą gminną (bez chodnika, tylko zieleń). Pytam o to, kto ma obowiązek kosić trawę oraz proszę o podanie przepisów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Trawa na pasie zieleni - obowiązek gminy czy właściciela nieruchomości?

Utrzymanie pasa zieleni bezpośrednio przylegającego do nieruchomości osoby fizycznej

Oczywiście ma Pani rację. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy art. 5 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymania porządku jedynie na jej terenie. Za utrzymanie pasa zieleni bezpośrednio przylegającego do nieruchomości osoby fizycznej odpowiada właściwa gmina. Natomiast właściciel obowiązany jest do dbania o czystość chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przykłady

Przykład 1

Pani Katarzyna, mieszkanka małego miasteczka, od kilku lat stara się o zwrócenie uwagi lokalnych władz na nieskoszony pas zieleni obok jej domu. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za ten teren spoczywa na gminie. Kiedy kolejne zgłoszenia nie przyniosły skutku, zdecydowała się na interwencję u lokalnego urzędnika. Po długiej rozmowie oraz przedstawieniu artykułów z ustawy, urzędnik zobowiązał się do regularnego wysyłania ekipy koszącej.

 

Przykład 2

Pan Michał zauważył, że niekoszona trawa na pasie zieleni obok jego ogrodzenia stała się miejscem niechcianego zalegania odpadów. Postanowił działać, korzystając ze swojej wiedzy o obowiązkach gminy. Napisał pismo do burmistrza z prośbą o interwencję, powołując się na konkretny artykuł ustawy. W odpowiedzi gmina zorganizowała regularne prace porządkowe, co znacząco poprawiło estetykę i czystość okolicy.

 

Przykład 3

W małej wsi na obrzeżach Krakowa, pani Anna zmagała się z problemem dzikich zwierząt przyciąganych przez wysoką trawę na pasie zieleni obok jej działki. Zgłosiła sprawę w lokalnym urzędzie gminy, podkreślając, że teren ten jest ich odpowiedzialnością. Po kilku dyskusjach i spotkaniu z przedstawicielem gminy, udało się uzyskać obietnicę częstszego koszenia trawy, co miało na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny w okolicy.

Podsumowanie

Podsumowując, odpowiedzialność za utrzymanie porządku na pasach zieleni przylegających do nieruchomości spoczywa na gminie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. Właściciele nieruchomości mogą domagać się od lokalnych władz przestrzegania przepisów, co może prowadzić do znaczącej poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa ich okolic. W sytuacji problemów z utrzymaniem zieleni, skuteczna komunikacja i odwoływanie się do obowiązujących ustaw to kluczowe narzędzia, które mieszkańcy mogą wykorzystać, by egzekwować właściwą opiekę nad terenami zielonymi.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w sprawach dotyczących utrzymania zieleni przy Twojej nieruchomości? Skorzystaj z naszych usług doradztwa prawnego online i pomocy w redagowaniu pism do lokalnych władz. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w walce o Twoje prawa!

Źródła:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu