.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązek koszenia trawy pomiędzy moją posesją a drogą gminną

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.05.2019 • Zaktualizowane: 15.01.2021

Temat: obowiązek koszenia trawy na pasie zieleni pomiędzy moją posesją a drogą gminną. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście odparł moje zarzuty o nieskoszenie trawy, powołując się na „jakieś” ustawy. W sieci znajduję opinie potwierdzające moje stanowisko, tzn. że ten obowiązek leży po stronie gminy. Dokładny opis sytuacji: pas zieleni (trawnik i drzewa) szerokości około 1,6 m, grunt nienależący do mnie, pomiędzy granicą mojej posesji a drogą gminną (bez chodnika, tylko zieleń). Pytam o to, kto ma obowiązek kosić trawę oraz proszę o podanie przepisów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obowiązek koszenia trawy pomiędzy moją posesją a drogą gminną

Utrzymanie pasa zieleni bezpośrednio przylegającego do nieruchomości osoby fizycznej

Oczywiście ma Pani rację. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391): „Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do utrzymania porządku jedynie na jej terenie. Za utrzymanie pasa zieleni bezpośrednio przylegającego do nieruchomości osoby fizycznej odpowiada właściwa gmina. Natomiast właściciel obowiązany jest do dbania o czystość chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »