Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie zwrotu pieniędzy za uszkodzony telefon

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 06.12.2017

Sprzedałem swój używany telefon komórkowy na jednym z portali aukcyjnych. Jestem osobą prywatną i konto na portalu również jest zarejestrowane jako konto osoby prywatnej. Telefon w momencie wysyłki był w 100% sprawny. Został wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. W dniu dzisiejszym kupujący zadzwonił do mnie i powiedział, że przesyłkę otrzymał, lecz telefon jest zepsuty i żąda ode mnie zwrotu pieniędzy za uszkodzony telefon. Jakie prawa przysługują mi jako sprzedającemu? Jak powinienem w tej sytuacji postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Żądanie zwrotu pieniędzy za uszkodzony telefon

Fot. Fotolia

Na chwilę obecną nie jest Pan zobowiązany do zwrotu pieniędzy za sprzedany telefon. Zgodnie z rozkładem tzw. ciężaru dowodu w prawie cywilnym, o czym mowa w art. 6 Kodeksu cywilnego – dana osoba powołująca się na jakieś fakty/zdarzenia winna je udowodnić.

 

Kupujący nie ma (a przynajmniej nie przedstawił) żadnego dowodu świadczącego o tym, że otrzymał niesprawny telefon, i że wydał mu Pan ten telefon w takim właśnie stanie niesprawności.

 

Należy wiedzieć, że zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe, przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona (art. 74 ust. 1 Prawa przewozowego).

 

Protokół jest sporządzany przez przewoźnika z jego inicjatywy albo na żądanie uprawnionego (najczęściej odbiorcy), który uważa, że przesyłka jest uszkodzona.

 

Obowiązek zbadania przesyłki przez kupującego nakłada też art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, który stanowi, że w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

Powinien zostać sporządzony protokół szkody. Zakładam, że kupujący nie skontrolował przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej, według powyższych reguł. W związku z tym, Pan jako sprzedawca może stać na stanowisku, że nadał przewoźnikowi telefon w pełni sprawny, a jego uszkodzenie nastąpiło na trasie przewozu i nie ponosi Pan za nie odpowiedzialności. Trudno będzie udowodnić, że sprzedał Pan uszkodzoną komórkę.

 

Jeśli nie sporządzono protokołu odbioru – ciężko będzie kupującemu wykazać, że wysłał Pan niedziałający telefon. Spisanie protokołu szkody pozwoliłoby na wykazanie stanu telefonu w czasie odbioru.

 

Według art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego, z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 

Rzecz została wydana w momencie fizycznego odbioru przez kupującego.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559 ww. ustawy).

 

Jednakże wobec braku spisania protokołu szkody, trudno będzie kupującemu wykazać, że wady fizyczne telefonu istniały w momencie wydania go jemu. Zatem, w mojej ocenie kupujący ma niewielkie szanse na skuteczne dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi według art. 560 Kodeksu cywilnego.

 

Kupujący ma też niewielkie szanse na odzyskanie pieniędzy od firmy kurierskiej, gdyż zgodnie z art. 76 Prawa przewozowego, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki