.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Naruszenie dóbr osobistych przez obraźliwą wypowiedź – wezwanie do przeprosin

• Autor: Monika Cieszyńska

W rozmowie ze znajomym sprzedawcą w sklepie wyraziłem niepochlebną opinię o pewnym człowieku. Niestety, moje słowa (oraz inne treści nieprawdziwie mi przypisywane) dotarły do tej osoby. Dostałem wezwanie, w którym obrażony wzywa mnie do przeprosin – jeśli tego nie zrobię, grozi mi pozwem o naruszenie dóbr osobistych. Co powinienem zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naruszenie dóbr osobistych przez obraźliwą wypowiedź – wezwanie do przeprosin

Obraźliwe wypowiedzi pod cudzym adresem

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego obraźliwe wypowiedzi pod cudzym adresem naruszają dobra osobiste i nie mogą być tolerowane, tym bardziej gdy wyrażane są publicznie.

 

Rzeczywiście, osoba wskazana w treści pytania może wystąpić przeciwko Panu na drogę postępowania sądowego, jeśli nie spełni Pan żądanych w wezwaniu czynności. Dobra osobiste człowieka, w tym cześć, godność, stan uczuć czy dobre imię, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Niemniej nie oznacza to, że ta osoba wygra wszczęty przez siebie proces, choć z woli ustawodawcy ma ułatwione zadanie. Ustawodawca wprowadził bowiem zasadę domniemania bezprawności i że to pozwany (czyli Pan) w procesie o ochronę dóbr osobistych ma obowiązek wykazania istnienia okoliczności usprawiedliwiających to działanie, a więc wyłączających bezprawność. Przykładowe okoliczności, które mogłyby usprawiedliwiać Pana działanie to:

 

  • działanie w interesie społecznym (choć należy pamiętać, że mówienie nieprawdy nie może być działaniem w interesie społecznym),
  • działanie w obronie swoich praw,
  • rozpowszechnianie prawdziwych informacji w interesie publicznym (ten, kto działa w imię obrony interesu publicznego i upowszechnia prawdziwe informacje, nie odpowiada za naruszenie cudzych dóbr osobistych).
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

 Obrażanie innej osoby w czasie jej nieobecności pod wpływem emocji

Działanie pod wpływem emocji nie stanowi natomiast okoliczności wyłączającej bezprawność.

 

Za bezprawne należy uznać każde działanie sprzeczne z normami prawnymi, a nawet z porządkiem prawnym oraz z zasadami współżycia społecznego.

 

Osobie, której dobro osobiste zostało naruszone lub też tylko zagrożone przez bezprawne działanie, przysługują roszczenia o charakterze niemajątkowym i majątkowym, a mianowicie o:

 

  • zaniechanie działania oraz
  • dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia zasługującego na ochronę dobra osobistego,
  • zadośćuczynienie lub zapłatę stosownej kwoty na wskazany cel społeczny.

 Pozew o naruszenie dóbr osobistych

Sąd w celu rozstrzygnięcia sprawy będzie musiał w pierwszej kolejności ustalić: czy Pan w ogóle naruszył dobro osobiste powoda oraz jakie konkretne dobro zostało naruszone lub przynajmniej zagrożone; następnie: czy Pana opinia na temat powoda była prawdziwa, czy Pana zachowanie było bezprawne; czy opinia była obraźliwa z punktu widzenia odczuć przeciętnego człowieka (a nie tylko z punktu widzenia powoda). „O tym, czy w konkretnym przypadku można mówić o naruszeniu dobra osobistego, nie mogą decydować subiektywne odczucia osoby pokrzywdzonej, bowiem decydujące znaczenie ma to, jaką reakcję naruszenie to wywołało w społeczeństwie. Również to określenie wymaga konkretyzacji, chodzi tu bowiem o reakcję, jakiej można oczekiwać od uczciwych, rozsądnie myślących ludzi” (teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2005 r., sygn. akt II CK 82/2005).

 

Jeśli powód udowodni fakt naruszenia dobra osobistego przez Pana zachowanie, wówczas będzie musiał Pan udowodnić, że to działanie było usprawiedliwione z danych przyczyn (względów). Proszę więc rozważyć, czy w jakiś sposób może Pan usprawiedliwić swoją wypowiedź o tym człowieku. Jeśli nie, uważam, iż powinien Pan wykonać żądania wskazane w wezwaniu. W ten sposób uniknie Pan wdania się w spór sądowy.

 

Warto w celu przeprosin umówić się listownie lub telefonicznie. Jeśli chce mieć Pan dowód, proszę wysłać swoją odpowiedź listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu