Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z funkcji likwidatora

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 08.07.2013

Sąd okręgowy ustanowił mnie likwidatorem spółki z o.o. na podstawie wyroku w sprawie o rozwiązanie spółki. Chcę zrezygnować z funkcji likwidatora. Komu powinnam wręczyć rezygnację? Dodam, że w spółce nie działają zarząd i rada nadzorcza. Do sądu z wnioskiem o powołanie likwidatora wystąpił kurator.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jako że została Pani powołana na funkcję likwidatora przez sąd, to tylko sąd jest władny Panią odwołać. Jednakże zasada ta nie wskazuje, do kogo kierować oświadczenie o rezygnacji z danej funkcji. Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych (K.s.h.):

 

„Art. 72. Likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników.

 

Art. 73. § 1. Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek wspólnika lub osoby mającej interes prawny odwołać likwidatora.

 

§ 2. Likwidatora ustanowionego przez sąd tylko sąd może odwołać.

 

§ 3. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne”.

 

Sama rezygnacja stanowi podstawę i przyczynę odwołania likwidatora.

 

Skuteczne złożenie rezygnacji przez likwidatora (osobę zastępującą zarząd spółki w okresie likwidacji) teoretycznie wymaga, by dotarło ono do tego organu, który powołuje zarząd. Dzieje się tak z uwagi na to, że do spółki w okresie likwidacji stosuje się przepisy dotyczące organów spółki.

 

Likwidator zastępuje zarząd spółki, tym samym reprezentuje ją wobec osób trzecich, składa i przyjmuje w jej imieniu oświadczenia woli. Jednakże nie może złożyć rezygnacji na swoje ręce.

 

Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27.01.2010 r., w sprawie o sygn. akt II CSK 301/09, gdy w okresie likwidacji nie działa zarząd, a nie ma powołanej rady nadzorczej, to oświadczenie o rezygnacji likwidatora wymaga złożenia go wobec spółki. Brak rady nadzorczej uniemożliwia skuteczne złożenie takiego oświadczenia na jej ręce. Tak samo nieskuteczne byłoby oświadczenie złożone na ręce wspólników, albowiem nie są oni organami spółki ani jej przedstawicielami (pełnomocnikami) uprawnionymi do przyjmowania w imieniu spółki oświadczeń woli innych osób (w tym likwidatora). Skutecznie oświadczenie może być złożone na ręce ustanowionego do tego pełnomocnika, powołanego uchwałą przez zgromadzenie wspólników. Likwidator powinien doprowadzić do ustanowienia takiego pełnomocnika. Pogląd ten powoduje, że w sytuacji gdy zgromadzenie wspólników nie podejmie uchwały o powołaniu pełnomocnika (np. z powodu braku kworum), to możliwość skutecznego złożenia rezygnacji będzie ograniczona lub nawet niemożliwa.

 

Z powyższego względu dopuszczalne (według innych poglądów) jest złożenie rezygnacji na ręce wspólników przez rezygnującego członka zarządu, bez konieczności zwoływania w tym celu zgromadzenia wspólników.

 

Zgodnie z art. 280 K.s.h. do likwidatorów stosuje się przepisy dotyczące członków zarządu, chyba że szczególne przepisy o likwidacji stanowią inaczej. Należy uznać, że do likwidatorów stosuje się także art. 201 i 202 K.s.h., które to przepisy regulują sposób utraty przez członka zarządu jego statusu. Mandat członka zarządu wygasa m.in. wskutek rezygnacji. Takie same zasady należy stosować do likwidatorów. Należy uznać, że likwidator może skutecznie złożyć rezygnację, której skuteczność nie jest zależna od późniejszej uchwały zgromadzenia wspólników.


Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Przyjmujący zlecenie (członek zarządu, likwidator) może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie.

 

Likwidator nie może być przymuszony do dalszego pełnienia funkcji, gdy z niej rezygnuje.

 

Organem powołującym likwidatora był sąd, a więc można uznać, że likwidator otrzymał zlecenie od sądu. Z sądem zawarł umowę i sądowi powinien złożyć rezygnację.

 

Jak widać, w zależności od poglądów sędziego możliwe jest złożenie rezygnacji na ręce rady nadzorczej lub pełnomocnika spółki, a także możliwe jest złożenie rezygnacji na ręce sądu rejestrowego.

 

Proszę więc sprawdzić w sądzie rejestrowym, jakie sąd ma poglądy w kwestii skutecznego złożenia rezygnacji przez likwidatora powołanego przez sąd. Pozwoliłoby to Pani oszczędzić czas w przypadku, gdyby sąd uważał, że wystarczy rezygnacja złożona na ręce wspólników lub rezygnacja złożona na ręce sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus 5 =

»Podobne materiały

Prezes zarządu fundacji – rezygnacja z funkcji

Jestem prezesem zarządu fundacji (jest w niej też rada). Z różnych powodów chciałbym zrezygnować ze swojej funkcji. Jak to zrobić skutecznie? Od kiedy nie będę ponosił odpowiedzialności za decyzje pozostałych członków zarządu? Czy i jak mogę przekazać pełną odpowiedzialność np. na wiceprezesa?

 

Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Jestem wiceprezesem i jednocześnie głównym księgowym w spółce z o.o. Moja kadencja jako członka zarządu kończy się za rok. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Chcę odejść ze spółki ze względu na różne konflikty. Boję się, że po rezygnacji ze stanowiska zostanę pociągnięty do odpowied

 

Kadencja likwidatorów spółki z o.o.

Spółka weszła w stan likwidacji w związku z zapisem dotyczącym terminowości w umowie spółki. Zgodnie z zapisem w umowie spółki osoby stanowiące dotychczasowy zarząd (trzech członków) zostały likwidatorami. Likwidacja prawdopodobnie potrwa dość długo. Umowa spółki zawiera zapis o 2-letniej kadencji c

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »