Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ugoda o podział majątku i alimenty

Autor: Łukasz Obrał • Zaktualizowane: 06.08.2012

Sąd orzekł rozwód z winy męża i nałożył na niego obowiązek alimentacyjny na moją rzecz. Do podziału mamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Uzgodniliśmy, że były mąż zrzeknie się praw do tego mieszkania, a ja w zamian zrezygnuję z otrzymywania alimentów. Czy możemy tak sformułowaną ugodę o podział majątku i alimenty przedstawić notariuszowi, czy może należy wystąpić z wnioskiem do sądu i zawrzeć ugodę w postępowaniu o podział majątku? Jeśli to niemożliwe, czy mogę spłacać byłego męża kwotą alimentów, które będzie mi przelewał na konto?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wskazuje art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie KRO), „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 

Z rozwiązaniem małżeństwa nie ustaje obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami. Ten obowiązek alimentacyjny wygasa m.in. z chwilą zawarcia małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.

 

W sprawie należy też pamiętać, iż stosownie do art. 130 K.r.o. „obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka”.

 

W pełni zgadzam się z glosą dr. Jana Turka do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 roku (sygn. akt III CZP 6/2000). W glosie tej wskazano m.in.:

 

„Przepisy kreujące obowiązek alimentacyjny są normami bezwzględnie obowiązującymi. Zarówno obowiązek alimentacyjny, jak odpowiadające mu prawo do świadczeń alimentacyjnych mają charakter ściśle osobisty” (por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 25 listopada 1975 r., III CZ 76/75, OSNCP 1976, poz. 207).

 

Przysługujące uprawnionemu prawo do alimentów, także do wymagalnych już rat alimentacyjnych, nie może być zbyte innej osobie, jak również uprawniony nie może zrzec się tego prawa nawet za zapłatą jednorazowej skapitalizowanej kwoty przyszłych świadczeń. 

 

Bezwzględnie obowiązujący charakter przepisów o obowiązku alimentacyjnym nie stanowi przeszkody do ustalania alimentów w drodze umowy stron, a także w ugodzie sądowej w toku procesu o alimenty lub w postępowaniu pojednawczym (art. 184 K.p.c.). Możliwość takiej umowy wyraźnie przewiduje art. 138 K.r.o. Gdyby jednak umowa (ugoda) ustalała świadczenia alimentacyjne zbyt niskie w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, co w istocie stanowiłoby niedopuszczalne częściowe zrzeczenie się alimentów, byłaby ona nieważna i powinna podlegać ocenie z punktu widzenia przepisów ogólnych (art. 58 K.c.). Przyjmuje się, że samo roszczenie alimentacyjne nie może być przedmiotem swobodnej decyzji stron, a w szczególności nie może być przedmiotem zrzeczenia się przez uprawnionego. Stąd więc prawo to nie może być przedmiotem umowy ani też innej ugody, która by w skutkach prowadziła do jego ograniczenia.


U podłoża tych założeń leży troska o dobro uprawnionego, który z reguły jest stroną ekonomicznie słabszą i mało doświadczoną życiowo”.

 

Na podobnym stanowisku (odnośnie niemożności zrzeczenia się alimentów) stoi J. Gwiazdomorski w książce System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Ossolineum 1985, str. 997.

 

Nie ma Pani możliwości skutecznego zrzeczenia się swojego prawa do żądania alimentów: ani w umowie notarialnej o podziale majątku wspólnego małżeńskiego, ani w ugodzie sądowej.

 

Możecie się Państwo natomiast umówić, że spłata z tytułu podziału majątku wspólnego małżeńskiego będzie ratalna.

 

W przypadku rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą jednak łącznie przekraczać 10 lat (art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego).

 

Jeżeli zgłosicie Państwo zgodny projekt ugody o podział majątku wspólnego małżeńskiego, zgodnie z którym prawo do mieszkania przypadnie Pani za spłatą na rzecz byłego męża rozłożoną na raty płatne w ciągu 10 lat, sąd wyda orzeczenie o podziale majątku wspólnego małżeńskiego w ten sposób.

 

Ponieważ nie mogą być umorzone przez potrącenie wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania (w tym wierzytelności alimentacyjne – art. 505 K.c.) to potrącenie wzajemnych wierzytelności (wierzytelności o spłatę mieszkania z wierzytelności alimentacyjnej) nie będzie skuteczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus jeden =

»Podobne materiały

Kara za odmowę wykonania polecenia służbowego

Została mi udzielona kara porządkowa w postaci nagany za odmowę wykonania polecenia służbowego, a w związku z tym także nie udzielono mi premii uznaniowej. Proszę o informację, czy pracodawca ma prawo zwolnić dyscyplinarnie za niewykonanie polecenia służbowego i na podstawie przyznanej nagany oraz c

 

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego

Mój były partner dobrowolnie płaci alimenty na nasze dziecko. Dowiedziałam się, że można zawrzeć umowę alimentacyjną i nadać jej klauzulę wykonalności, na wypadek gdyby ojciec dziecka przestał płacić te alimenty. Czy w świetle prawa jest jakaś różnica między wyrokiem sądowym a umową notarialną?

 

Niewywiązanie się z ugody

Moja partnerka zawarła ze swoim byłym mężem ugodę sądową w kwestii podziału majątku. Zgodnie z tą ugodą ona miała przejąć w całości spłatę kredytu zaciągniętego na mieszkanie i dać byłemu mężowi 20 tys. zł, a w zamian on miał się wyprowadzić i zrzec wszystkich sprzętów, które tam są. Ustalono miesię

 

Alimenty i żądanie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Chciałabym pomóc koleżance, bo znalazła się w kłopotach. Ona ma męża i nastoletniego syna. Małżonek w ogóle nie łoży na dziecko i nie daje na życie. Wszystkimi wydatkami obciążona jest moja koleżanka. Problem w tym, że spłaca też kredyt hipoteczny na wspólne mieszkanie, dodatkowo mąż się zadłużył i

 

Zasiedzenie ziemi przez sąsiada

Jestem jedynym spadkobiercą ziemi, która należała do mojej babci (moja babcia, dziadek i ojciec nie żyją). Sprawdziłem w gminie, starostwie, w sądzie i księgach wieczystych, że wszędzie figuruje jako właścicielka moja babcia. Z tego, co wiem, sąsiad obrabiał tę ziemię i płacił za nią podatki od lat.

 

Wydziedziczenie przyrodniego rodzeństwa w testamencie

Ostatnio zmarł mój ojciec. Pozostawił testament sporządzony przez notariusza, w którym wydziedziczył moje przyrodnie rodzeństwo z odpowiednim uzasadnieniem. Czy w takiej sytuacji jest możliwe podważenie testamentu przez przyrodnie rodzeństwo? Czy mają oni prawo do zachowku? Wiem że nie zgodzą się z

 

Czyn nieumyślny a oświadczenie o niekaralności

Za nieumyślnie spowodowanie wypadku dostałem wyrok 10 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny. Mam pracę, gdzie muszę co roku okazywać zaświadczenie o niekaralności. Prokurator twierdzi, że z takim zarzutem, jak nieumyślne spowodowanie wypadku, mogę normalnie pracować i nie powinno być z teg

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »