.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania za jazdę po alkoholu?

Zostałem skazany za jazdę pod wpływem alkoholu na karę grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 1 roku, podanie wyroku do publicznej opinii i wpłatę odpowiedniej kwoty na jedną z fundacji. Wszystkie formalności związane z wyrokiem wykonałem w terminie i niedawno odzyskałem uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Minęło 6 miesięcy od zakończenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów. Po jakim czasie następuje zatarcie skazania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

W opisanej przez Pana sytuacji zastosowanie będą mieć regulacje zawarte w Kodeksie karnym (K.k.).

 

Zgodnie z art. 106 K.k.: „z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”. Aby doszło do zatarcia skazania upłynąć musi jednak okres czasu wskazany przez ustawodawcę.

 

Ponieważ orzeczono wobec Pana karę grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku oraz podanie wyroku do publicznej widomości i wpłatę odpowiedniej kwoty na jedną z fundacji to zastosowanie mają § 4 i 6 art. 107 K.k.:

 

„§ 4. W razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat”.

 

„§ 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania, z zastrzeżeniem art. 76 § 2”.

 

Zastosowane wobec Pana obok kary grzywny: zakaz prowadzenia pojazdów, podanie wyroku do publicznej wiadomości i wpłata odpowiedniej kwoty na jedną z fundacji (świadczenie pieniężne) stanowią tzw. środki karne. Ponieważ uiścił Pan grzywnę i świadczenie pieniężne, jak również minął okres nałożonego zakazu prowadzenia pojazdów, to doszło do wykonania kary. W związku z powyższym należy ustalić datę wykonania kary. Jeżeli zapłacił Pan grzywnę i świadczenie pieniężne przed końcem okresu zakazu prowadzenia pojazdów, to datę początkową do zatarcia skazania liczy się od dnia następnego po upłynięciu zakazu prowadzenia pojazdów. Jeżeli zaś najpierw upłynął ten zakaz, a dopiero następnie dokonał Pan zapłaty, to datę liczy się od dnia następnego po dacie ostatniej płatności. Z tego, co Pan pisze, wynika jednak, że zapłaty dokonał Pan jeszcze w czasie trwania zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Jeżeli więc zakaz prowadzenia pojazdów minął Panu przykładowo 30 listopada 2012 r., to zatarcie skazania nastąpi 1 grudnia 2017 r. Jeżeli nie był Pan wcześniej karany oraz uiścił wszystkie należności terminowo, to może Pan złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania. Może ono nastąpić po upływie lat 3 od daty zakończenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

 

Zatarcie skazania po 5 latach następuje „z automatu”, bez Pańskiego wniosku, wcześniejsze zatarcie może nastąpić tylko na Pański wniosek, po jego zaakceptowaniu przez sąd. Zgodnie z art. 3 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego właściwy dla rozpatrzenia takiego wniosku będzie sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu