.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę wykorzystać logotyp pracodawcy w CV?

• Autor: Jakub Bonowicz

Czy mogę wykorzystać w CV logotypy byłych pracodawców? Są to firmy i instytucje polskie, które są powszechnie znane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Naruszenie prawa do znaku towarowego

Moim zdaniem nie ma takiej możliwości. Może Pan używać nazw firm i instytucji polskich, natomiast nie może Pan wykorzystać ich logotypów.

 

W niniejszym wypadku, co istotne, nie mamy do czynienia z naruszeniem prawa do znaku towarowego. Polega ono bowiem na używaniu znaku w obrocie gospodarczym. Pan natomiast, składając CV, nie używa takiego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Ponadto część logotypów nie jest zarejestrowana jako znaki towarowe.

 

W związku z tym problem należy rozpatrywać z punktu widzenia ochrony dóbr osobistych firm i instytucji. Nie ma wątpliwości, że logotypy stanowią dobra osobiste przedsiębiorcy czy też osoby prawnej. Nazywane są one emblematami, godłami lub innymi oznaczeniami identyfikującymi. Za dobra osobiste osoby prawnej można uznać jej charakterystyczne godło czy emblemat, jakim się posługuje i z jakim jest kojarzona (E. Nowińska, Z problematyki komercjalizacji dóbr osobistych związków zawodowych, ZNUJ PWiOWI 1992, z. 58, s. 108).

 

Przykładowo w wyroku z 7 marca 2003 r. (I CKN 100/0,1, Lex Nr 83833) Sąd Najwyższy wskazał, że symbol osoby prawnej jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste, które podlega ochronie na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 Kodeksu cywilnego. W tym sensie stanowi wizerunek osoby prawnej. W konkretnej sprawie za dobro osobiste Uniwersytetu Warszawskiego uznano godło uczelni.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ochrona elementów identyfikujących osobę prawną

Ochrona elementów identyfikujących osobę prawną nie może jednak iść zbyt daleko i obejmować wszelkich charakterystycznych elementów wiążących się z jej działalnością. Dlatego trafnie przyjął SN w wyroku z 25 maja 1977 r. (I CR 159/77, Lex, nr 7938), że nie jest wizerunkiem osoby prawnej ani wizerunek miejsca jej siedziby, ani osób wchodzących w skład jej organów. Również w doktrynie zgodnie przyjmuje się, że wizerunek może przysługiwać wyłącznie osobie fizycznej (A. Matlak, Cywilnoprawna ochrona wizerunku, KPP 2004, z. 2, s. 324). Wydaje się, że do katalogu podobnych dóbr osobistych można wyjątkowo zaliczyć pieczęć i ekslibris (S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 110), o ile są spełnione warunki ścisłej, niemajątkowej więzi z daną osobą prawną (P. Księżak [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, pod red. M. Pyziak-Szafnickiej, LEX 2009, komentarz do art. 43).

 

Co prawda istnieje pogląd, że nie są dobrami osobistymi znaki towarowe, które mają charakter majątkowy i nie są nierozerwalnie związane z danymi podmiotami (A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, s. 39), ale osobiście się z nim nie zgadzam. W mojej opinii wykorzystanie w CV logotypu byłego pracodawcy jest naruszeniem dóbr osobistych.

 

Ponadto z praktyki wiem, że używanie logotypów w CV nie jest wcale mile widziane. W mojej opinii nie uatrakcyjniają one życiorysu, ale wręcz przeciwnie – wywołują skutek przeciwny do zamierzonego.

 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby uzyskał Pan zgodę firm czy instytucji publicznych (byłych pracodawców) na używanie takich oznaczeń w CV. W takim wypadku ich wykorzystanie będzie jak najbardziej zgodne z prawem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu