.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przysposobienie dziecka a alimenty: czy biologiczny ojciec nadal musi płacić?

• Data: 07-06-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Przysposobienie dziecka przez nowego partnera matki jest istotną decyzją, która może wpłynąć na wiele aspektów życia rodzinnego, w tym na kwestie alimentacyjne. W artykule poruszamy zagadnienie wpływu przysposobienia pełnego syna żony z poprzedniego związku na obowiązek alimentacyjny biologicznego ojca. Pan Janusz bowiem zamierza dokonać przysposobienia pełnego syna jego żony z poprzedniego związku. Żona ma zasądzone od byłego męża alimenty na dziecko, które ściąga komornik. Biologiczny ojciec został również pozbawiony praw do dziecka. Nasz klient pyta, czy przysposobienie będzie miało wpływ na alimenty. Czy aby ustał obowiązek alimentacyjny, były mąż żony musi złożyć jakiś wniosek do sądu? Czy zostanie poformowany o przysposobieniu? Czy jego zadłużenie z tytułu zaległych alimentów po przysposobieniu nie podlega już egzekucji? Jeśli biologiczny ojciec będzie wpłacał alimenty już po przysposobieniu, to należy je zwrócić, czy można je zaliczyć na poczet dotychczasowych zaległości? Postaramy się wyjaśnić te kwestie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przysposobienie dziecka a alimenty: czy biologiczny ojciec nadal musi płacić?

Trzy rodzaje przysposobienia - pełne, całkowite oraz niepełne

Z pytania wynika, że pan Janusz zamierza przysposobić dziecko małżonki (na zasadzie przysposobienia pełnego), na które zasądzone zostały alimenty od biologicznego ojca. Aby udzielić odpowiedzi na pytania, należy przede wszystkim sięgnąć do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) dotyczących przysposobienia i jego skutków oraz roszczeń alimentacyjnych.

K.r.io. wyróżnia trzy rodzaje przysposobienia: pełne (którego skutki zostały określone w art. 121-123 K.r.io.), pełne nierozwiązywalne, zwane też całkowitym, oraz niepełne (którego skutki zostały określone w art. 124 § 1 K.r.io.). Zgodnie z art. 119 § 1 K.r.io.: „do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”.

Jak wyżej wskazano, przysposobienie pełne regulowane jest przepisami art. 121–123 K.r.io. Art. 121 § 1 stanowi, że: „przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi”. W związku z tym przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego. Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Co najważniejsze, zgodnie z art. 123 § 1 K.r.io.: „przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym”. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Skutki przysposobienia dla obowiązków alimentacyjnych 

K.r.io. określa też skutki przysposobienia dla obowiązków alimentacyjnych między przysposabiającym, przysposabianym i jego rodzicami naturalnymi. Wprawdzie art. 131 K.r.io. dotyczy przysposobienia niepełnego, jednak na jego podstawie można wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące przysposobienia pełnego. Zgodnie ze wspomnianym przepisem:

§ 1. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimentacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego dopiero w ostatniej kolejności.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny między przysposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi”.

Komentatorzy tego przepisu podkreślają, że: „W następstwie przysposobienia pełnego przysposobiony uzyskuje status dziecka przysposabiającego (art. 121 § 1). Naturalną konsekwencją takiego uregulowania jest przyznanie mu praw i obowiązków wynikających z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego (art. 121 § 2). Jednocześnie ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego (art. 121 § 3). Oznacza to, że przysposobiony taki traci prawo do alimentów od swoich krewnych i sam jest od takiego obowiązku zwolniony wobec nich. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przysposobionym jest pasierb. W razie przysposobienia przez małżonka dziecka swego małżonka, przysposobiony zachowuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie dotychczas wiązały go z małżonkiem ojczyma lub macochy i jego krewnymi. Ustają natomiast więzy przysposobionego z drugim z rodziców, niebędącym małżonkiem przysposabiającego oraz jego krewnym, co tym samym wyłącza obowiązek alimentacyjny między nimi” (T. Domińczyk, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. H.Ciepłej, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 953).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy biologiczny ojciec dziecka pozbawiony władzy rodzicielskiej musi wyrazić zgodę na przysposobienie dziecka?

Ponieważ w opisanej sytuacji biologiczny ojciec dziecka został już pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie musi on wyrażać zgody na przysposobienie jego syna. W mojej ocenie nie musi także mieć wiedzy o tym fakcie. Kodeks nie przewiduje bowiem konieczności uczestniczenia biologicznych rodziców, którzy nie muszą wyrażać zgody na adopcję, w procesie o przysposobienie.

Jak wynika ze skutków przysposobienia pełnego, pomiędzy biologicznym rodzicem a dzieckiem ustają wszelkie prawa i obowiązki, w tym także alimentacyjne. Ustanie tych praw i obowiązków następuje z mocy prawa. Oznacza to, że z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu pełnym ustaje obowiązek alimentacyjny naturalnego rodzica pozbawionego poprzez przysposobienie władzy rodzicielskiej wobec dziecka bez konieczności występowania o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Zatem, udzielając odpowiedzi na pytania, należy stwierdzić, że:

  • tak, przysposobienie wpływa na obowiązek alimentacyjny rodzica naturalnego w sposób wyżej opisany,
  • obowiązek ten ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o przysposobieniu,
  • dla ustania obowiązku nie jest konieczne występowanie o uchylenie go przez sąd,
  • rodzic pozbawiony władzy nie musi być informowany o przysposobieniu.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Czy roszczenia z tytułu zaległych alimentów ulegają z chwilą przysposobienia dziecka przez inną osobę?

Odnosząc się do pozostałych kwestii podniesionych w pytaniu, wskazuję, że zaległości alimentacyjne naturalnego ojca dziecka są roszczeniami wymagalnymi i jako takie nie ulegają anulowaniu z chwilą przysposobienia. Dotyczą bowiem okresu, w którym rodzic był zobowiązany do płacenia alimentów. Jest to jego dług, zaległość. I jako taki może być w dalszym ciągu ściągany w trybie egzekucji komorniczej. Komornik nie powinien jednak (po poinformowaniu go o przysposobieniu) ściągać alimentów za okres bieżący, co oznacza, że ściągnie jedynie kwotę zaległą i umorzy postępowanie.

Jeśli jednak zdarzy się tak, że wpłacona przez ojca biologicznego kwota przewyższy zaległość alimentacyjną, to nadpłata zostanie uznana za świadczenie nienależne i będzie podlegać zwrotowi. Dla uniknięcia takiej sytuacji lepiej więc powiadomić ojca dziecka o ustaniu jego obowiązku alimentacyjnego w stosunku do czasu po przysposobieniu.

Przykłady

Przypadek Anny i Marka

Anna, samotna matka dwuletniego Kacpra, wyszła za mąż za Marka. Marek od początku traktował Kacpra jak własne dziecko i postanowił go przysposobić. Biologiczny ojciec Kacpra, który od czasu rozwodu z Anną nie angażował się w życie syna ani nie płacił regularnie alimentów, został pozbawiony praw rodzicielskich. Po przysposobieniu przez Marka, wszelkie zobowiązania alimentacyjne biologicznego ojca zostały anulowane, a Marek stał się pełnoprawnym rodzicem Kacpra.

 

Historia Julii i Tomasza

Julia była w związku z Tomaszem, który przysposobił jej córkę Zuzannę z pierwszego małżeństwa. Biologiczny ojciec Zuzanny, choć pozbawiony władzy rodzicielskiej, nadal płacił alimenty. Po przysposobieniu, Tomasz zaczął pełnić wszystkie obowiązki rodzicielskie, w tym finansowe. Kiedy biologiczny ojciec dowiedział się o przysposobieniu, zaprzestał płatności.

 

Sytuacja Katarzyny i Wojciecha

Katarzyna, mająca syna z poprzedniego związku, poślubiła Wojciecha. Wojciech zdecydował się na przysposobienie pełne 8-letniego Michała, którego biologiczny ojciec od lat nie interesował się synem i unikał płacenia alimentów. Po przysposobieniu Wojciech formalnie stał się ojcem Michała, co zakończyło wszelkie roszczenia alimentacyjne wobec biologicznego ojca.

Podsumowanie

Przysposobienie dziecka przez partnera matki ma znaczące konsekwencje prawne, zwłaszcza w kontekście obowiązków alimentacyjnych biologicznego ojca.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie przysposobienia dziecka lub spraw alimentacyjnych? Skorzystaj z naszej oferty. Nasi doświadczeni prawnicy zapewnią Ci wsparcie i doradztwo na każdym etapie postępowania, aby chronić Twoje prawa i dobro Twojej rodziny. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu