.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umowa w języku obcym

• Autor: Tomasz Ciasnocha

Problem dotyczy zawartego przeze mnie kontraktu menedżerskiego ze spółką z o.o. Umowa została sporządzona wyłącznie po angielsku. W umowie zawarte jest postanowienie, że tylko polska wersja językowa umowy jest prawnie wiążąca. Jednak ona w ogóle nie powstała. Ponieważ spółka jest firmą polską, moje usługi świadczone są w Polsce. Chciałabym wiedzieć, czy ja w ogóle mam wiążący mnie prawnie kontrakt menedżerski, skoro istnieje jedynie umowa w języku obcym. W załączniku przesyłam dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umowa w języku obcym

Umowa menadżerska spisania w języku obcym

W mojej ocenie, mimo braku spisania umowy w języku polskim, należy stwierdzić, iż została zawarta i prawnie istnieje umowa menedżerska wiążąca Panią i spółkę.

 

Na początku należy zauważyć, że umowa to oświadczenia woli dwóch stron, które uzgodniły wspólne stanowisko w danym przedmiocie i zobowiązały się postępować zgodnie z przyjętymi uzgodnieniami.

 

Co do zasady oświadczenie woli dla ważności, a tym samym swojego bytu prawnego, nie wymaga określonej formy. Może zostać złożone ustnie i pozostaje ważne. Wyjątkowo ustawa wymaga formy pisemnej (zwykłej lub szczególnej, np. aktu notarialnego); w przypadku braku zachowania wymaganej formy wiąże z tym konsekwencje w postaci nieważności złożonych oświadczeń – a tym samym nieważności umowy – lub w postaci ograniczeń dowodowych w przypadku sądowego dochodzenia zobowiązań wynikających z umowy.

 

Zasady interpretacji oświadczeń woli zostały wskazane w art. 65 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

 

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu”.

 

Wolą Pani i spółki do zawartej przez Was umowy należy stosować przepisy o zleceniu (§ 9 pkt 5 umowy).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy brak umowy w języku polskim stanowi o braku zawarcia umowy?

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę-zlecenie (od art. 734 do art. 751) nie przewidują formy pisemnej dla ważności umowy-zlecenia, więc należy stwierdzić, iż umowa-zlecenie – a tym samym umowa menedżerska – mogła zostać ważnie zawarta poprzez złożenie dwóch oświadczeń woli, tj. oświadczenia spółki o powierzeniu Pani pewnych obowiązków w zamian za określone wynagrodzenie oraz Pani oświadczenia o przyjęciu warunków.

 

Jeśli chodzi o zapis (§ 9 pkt 6) mówiący, iż umowy zostały sporządzone w dwóch językach i prawnie wiążąca jest umowa spisana w języku polskim – nie oznacza to, że brak umowy w języku polskim stanowi o braku zawarcia umowy. Przedmiotowy zapis o prawnym związaniu treścią umowy w języku polskim jest typowym zapisem w sytuacjach, gdy umowy są zawierane i spisywane w dwóch różnych językach. Zawarcie umów w różnych językach może powodować, iż ze względu na różnice językowe te same umowy mogłyby – w zależności od języka, w jakim zostały zawarte – być różnie interpretowane.

Zapis o wiążącej strony umowie w języku polskim

Zapis o wiążącej strony umowie w języku polskim powoduje, iż w przypadku sporu podstawą ustalania treści umowy (a tym samym istniejących praw i obowiązków stron) byłaby jedynie umowa spisana w języku polskim. Zapis taki jest tym bardziej uzasadniony, iż mając na uwadze, że podmiotami zawierającymi umowę jest polski obywatel, polska firma, zobowiązanie zostało zawarte na terytorium Polski oraz też na terytorium Polski zobowiązanie ma być wykonywane, to do wszelkich sporów – z braku odmiennych zapisów w umowie – właściwy byłby sąd polski.

 

Jeżeli z jakichś powodów nie zostanie spisana umowa w języku polskim, w przypadku zaistnienia sporu może Pani udowadniać treść wiążącej Was umowy m.in. za pomocą podpisanej umowy w języku obcym. Jest ona dowodem na to, jaka była wola umawiających się stron.

 

Mimo że umowa jest spisana w języku obcym (nie polskim), jej walor dowodowy nie jest w niczym ograniczony.

 

Pewne obowiązki ze względu na język spisywanej umowy zawiera ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim. Ustawa wymaga zawarcia umowy na piśmie w języku polskim dla celów dowodowych. Niemniej jednak obowiązek ten dotyczy jedynie umów z udziałem konsumentów i umów o pracę. Ustawa o języku polskim nie dotyczy więc zawartej przez Panią umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu