Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracodawca dowie się, że mam dodatkowe zatrudnienie?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 02.10.2016

Właśnie mam podpisać umowę o pracę. Przeczytałem jej wzór i zaniepokoił mnie taki zapis: „Pracownik nie może wykonywać żadnych dodatkowych zajęć z celem zarobkowym poza pracą dla Pracodawcy”. Problem polega na tym, że dorabiam sobie w dwóch miejscach: po pierwsze mam własną firmę, która zacznie przynosić dochody za miesiąc, dwa. Po drugie mam też umowę-zlecenie w innej firmie. Czy nowy pracodawca, z którym mam zamiar podpisać umowę na pełny etat, może w jakiś sposób dowiedzieć się, że pracuję jeszcze w innych miejscach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Składkę na Fundusz Pracy nalicza się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania jej ograniczenia do kwoty rocznego limitu), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Wykaz osób, za które należy opłacać składkę na FP, zawiera art. 104 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia. Wśród nich wymienia się m.in. osoby zatrudnione na umowę o pracę, wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia oraz inne osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (np. osoby prowadzące pozarolniczą działalność).

 

Wątpliwości co do obowiązku naliczania tej składki przez pracodawcę pojawiają się najczęściej w sytuacji, gdy np. pracownik wykonuje pracę na kilku etatach i z każdego z nich otrzymuje niskie wynagrodzenie. W takim przypadku należy stosować art. 104 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia. Wynika z niego, że jeżeli oskładkowane wynagrodzenie pracownika pochodzi z różnych źródeł (np. z kilku umów o pracę), wówczas obowiązkową składkę na FP opłaca się wtedy, gdy łączna kwota podlegająca oskładkowaniu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Istotne jest w takim przypadku, aby osoba uzyskująca przychody z kilku umów o pracę złożyła każdemu pracodawcy oświadczenie (najlepiej na piśmie), podając w nim informację czy z tytułu tych umów osiąga łącznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

 

W sytuacji gdy pracownik uzyskuje przychód z kilku źródeł (np. jest jednocześnie zatrudniony u kilku pracodawców), ma obowiązek poinformować wszystkich płatników składek, jeśli jego łączny przychód przekroczy limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 6 ustawy systemowej).

 

Pracodawcy nie mają możliwości kontrolowania przychodów pracownika ze wszystkich tytułów do ubezpieczeń. Dlatego to pracownik musi pamiętać o powiadomieniu pracodawcy, że przekroczył limit rocznej podstawy wymiaru składek. W praktyce pracownik powinien złożyć oświadczenie na piśmie.

 

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek może nastąpić również wtedy, gdy ubezpieczony zostaje zatrudniony u danego płatnika w trakcie roku i nie poinformuje go o wysokości przychodów osiągniętych u poprzedniego pracodawcy. Aby uniknąć konieczności składania dokumentów korygujących, pracodawca może uzyskać od pracownika informację o tym, czy w związku z wcześniej uzyskanym w roku kalendarzowym przychodem nie doszło do przekroczenia limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym samym oświadczeniu pracownik może potwierdzić, że został poinformowany o wysokości rocznej podstawy wymiaru składek i o konieczności zgłoszenia płatnikowi składek faktu przekroczenia tego limitu.

 

Jeśli płatnik ma wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia złożonego przez pracownika albo gdy nie ma możliwości uzyskania informacji od ubezpieczonego (np. po rozwiązaniu stosunku pracy), może zwrócić się do ZUS o potwierdzenie, czy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od której zostały rozliczone składki za tego ubezpieczonego, przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek. Wniosek ten należy uzasadnić i załączyć kopie raportów imiennych składanych za tego pracownika w danym roku wraz z ewentualnymi rozliczeniowymi dokumentami korygującymi.

 

Podsumowując: jeśli w związku z zatrudnieniem u tego pracodawcy będzie Pan otrzymywał nie za wysokie wynagrodzenie, raczej nie ma możliwości, aby ten dowiedział o Pana działalności gospodarczej czy innych umowach (np. zleceniach), chyba że otrzyma informację, że Pan podejmuje działalność konkurencyjną. Jeśli jednak Pana wynagrodzenia ze stosunku pracy u tego pracodawcy i u innego przekroczy roczną podstawę wymiaru składek – musi Pan powiadomić pracodawcę, że ma Pan inne zajęcie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus I =

»Podobne materiały

Dopuszczenie do pracy bez umowy pisemnej

Zostałem dopuszczony do pracy w dniu 1 września w charakterze wicedyrektora specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Mimo moich ponagleń nie otrzymałem umowy o pracę ani zakresu obowiązków na piśmie, jedynie ogłoszono mój zakres obowiązków na radzie pedagogicznej. Nadzoruję i organizuję pracę nauc

 

Zatajenie ciąży przed przedłużeniem umowy

Z końcem roku kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę to zataić przed pracodawcą, aby przedłożył mi umowę i czy nie będzie to dla mnie miało konsekwencji prawnych?

 

Umowa w języku obcym

Problem dotyczy zawartego przeze mnie kontraktu menedżerskiego ze spółką z o.o. Umowa została sporządzona wyłącznie po angielsku. W umowie zawarte jest postanowienie, że tylko polska wersja językowa umowy jest prawnie wiążąca. Jednak ona w ogóle nie powstała. Ponieważ spółka jest firmą polską, moje

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »