.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie za zniszczenie odzieży

• Autor: Tomasz Ciasnocha

Podczas zabawy koleżanka mojej córki poplamiła lakierem do paznokci moje ubranie (żakiet i spodnie). Umówiłam się z matką dziewczynki, że pokryje ona koszty czyszczenia chemicznego, jednak plamy nie zeszły. Powiadomiłam ją więc, że w takiej sytuacji żądam pieniężnego odszkodowania za zniszczenie odzieży w wysokości 300 zł. Kobieta twierdzi jednak, że może mi dać tylko 1/3 tej sumy, na co nie chcę się zgodzić. Czy mogę pozwać ją do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie za zniszczenie odzieży

Zniszczenie odzieży przez cudze dziecko a odszkodowanie

Niewątpliwie poniosła Pani szkodę i ma Pani prawo do jej naprawienia – odszkodowania za zniszczenie odzieży. W prawie polskim jeżeli poszkodowany nie przyczynił się w żaden sposób do powstania szkody, obowiązuje wyrażona w art. 363 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) zasada pełnego odszkodowania.

 

„§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

 

Zgodnie z art. 363 K.c. szkoda powinna być naprawiona albo przez przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja naturalna), albo przez zapłatę odszkodowania (restytucja pieniężna), przy czym co do zasady wybór sposobu zrekompensowania istniejącego uszczerbku pozostawiony jest poszkodowanemu. Jedynie w sytuacjach, gdy przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe lub pociągałoby za sobą nadmierne trudności lub koszty dla zobowiązanego, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Powództwo o naprawienie szkody

Przywrócenie do stanu poprzedniego – czyli odplamienie spodni i żakietu – okazało się niemożliwe, ma więc Pani prawo do kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości noszonego kompletu. Jeżeli osoba zobowiązana do naprawienia szkody nie zapłaci żądanej przez Panią kwoty, może Pani wnieść powództwo o jej zapłacenie do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania zobowiązanej.

 

Przed wniesieniem pozwu do sądu należy osobę zobowiązaną wezwać na piśmie do zapłaty wymienionej przez Panią sumy (300 zł) ze wskazaniem terminu, w którym ma zapłacić (np. 7 dni od otrzymania wezwania). Wezwanie najlepiej wysłać listem za potwierdzeniem, aby móc później dowieść, że zobowiązana została przez Panią wezwana.

 

W powództwie musi wskazać Pani wartość przedmiotu sporu – czyli wartość odpowiadającą powstałej szkodzie. Pozew podlega opłacie sądowej, którą musi Pani uiścić. Opłata w sprawach o odszkodowanie wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł: zgodnie z art. 13.1. ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych „opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych”.

 

Ponieważ żąda Pani 300 zł odszkodowania za zniszczenie odzieży, opłata sądowa wyniesie 30 zł.

Udowodnienie wysokości poniesionej szkody

Na Pani jako powodzie ciąży obowiązek udowodnienia, że powstała szkoda odpowiada wartości 300 zł. Jak wynika z art. 6 K.c., „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”.

 

Powinna więc Pani wykazać, że komplet taki jak ten, który uległ zniszczeniu, kosztuje ponad 300 zł, by sąd – biorąc pod uwagę że Pani ubranie nie było nowe – mógł uznać, że w momencie zniszczenia przedstawiał wartość 300 zł, i zasądzić do zapłaty właśnie taką kwotę.

 

Jeżeli sąd uzna, że komplet nie był warty 300 zł, zasądzi kwotę niższą, a w pozostałej części oddali powództwo.

 

Sąd prawdopodobnie będzie starał się doprowadzić do ugody, gdyż prowadzenie jakiegokolwiek postępowania dowodowego mogłoby się okazać droższe niż wartość przedmiotu sporu. Pozwana jest gotowa zapłacić 100 zł, a Pani żąda 300 zł, więc sąd prawdopodobnie zaproponuje, żeby się Panie zgodziły na odszkodowanie za zniszczenie odzieży w wysokości 200 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu