Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie służbowe na podstawie ustawy o służbie cywilnej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 15.04.2011

Jestem pracownikiem służby cywilnej. Zmieniam miejsce zamieszkania i chciałabym w nowym mieście podjąć pracę w identycznym urzędzie. Czy muszę czekać na ogłoszenie o naborze, czy też istnieje możliwość przeniesienia służbowego, abym została zatrudniona w urzędzie mimo braku takiego ogłoszenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiany treści stosunku pracy w służbie cywilnej zostały w ustawie unormowane w sposób odrębny od Kodeksu pracy w zasadzie tylko wobec urzędników służby cywilnej.

 

Podstawową instytucją służącą dokonywaniu zmian w stosunku pracy pracowników służby cywilnej w stosunkach pracy z mianowania jest przeniesienie służbowe.

 

Ustawa przewiduje kilka rodzajów przeniesienia służbowego urzędnika służby cywilnej, dopuszczalnego z uwagi na interes urzędu, interes służby cywilnej lub szczególny interes służby cywilnej. Daje to dużą swobodę organowi uprawnionemu do dokonania przeniesienia w zakresie oceny okoliczności występujących w konkretnych przypadkach, choć nie jest to ocena oparta na swobodnym uznaniu.

 

Ustawa przewiduje następujące rodzaje przeniesienia urzędnika służby cywilnej (zgodnie z ustawą o służbie cywilnej):

 

  1. przeniesienie w ramach danego urzędu dopuszczalne w każdym czasie, jeżeli jest uzasadnione potrzebami urzędu;
  2. przeniesienie do innego urzędu w tej samej miejscowości, jeżeli przemawia za tym interes służby cywilnej;
  3. przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości, jeżeli przemawia za tym szczególny interes urzędu.

 

Przeniesienia wymienione w pkt 2 i 3 dokonywane są przez Szefa Służby Cywilnej. Przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości jest dla urzędnika służby cywilnej najbardziej dotkliwe, dlatego też jest ono dopuszczalne na okres nie dłuższy niż dwa lata i najwyżej dwa razy w czasie trwania stosunku pracy urzędnika służby cywilnej. Ustawa zobowiązuje Szefa Służby Cywilnej do zapewnienia przenoszonemu urzędnikowi odpowiednich warunków mieszkaniowych, uwzględniających jego sytuację rodzinną. Niedopuszczalne jest przeniesienie do innego urzędu w innej miejscowości bez zgody urzędnika kobiety w ciąży oraz osoby będącej jedyny opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu. Znacznie mniej precyzyjny jest zakaz przeniesienia ze względu na szczególnie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika 

 

Przeniesienia służbowe urzędników zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, obsadzane w drodze konkursowej, dokonywane są wedle innych reguł niż wyżej omówione.

 

Przeniesienie urzędnika zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej może nastąpić na zasadach określonych w art. 61 ustawy. Na uwagę zasługuje zwłaszcza obligatoryjne przeniesienie dokonywane na podstawie ust. 1 tego artykułu, które może nastąpić tylko w razie zaistnienia okoliczności precyzyjnie określonych w ustawie, a nie jak ma to miejsce przy przeniesieniu fakultatywnym – ze względu na ważny interes służby cywilnej.

 

Zarówno urzędnicy, jak i pracownicy służby cywilnej mogą zostać przeniesieni do innego urzędu, również w innej miejscowości na podstawie art. 63 ustawy.

 

Przeniesienie to może nastąpić na wniosek urzędnika lub za jego zgodą, o ile nie narusza interesu służby cywilnej. Przeniesienia dokonuje dyrektor generalny urzędu, w którym członek korpusu służby cywilnej ma być zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urzędu, w którym dotychczas jest zatrudniony.

 

Przepis ten ustala więc możliwość zmiany pracodawcy na zasadzie przeniesienia służbowego za porozumieniem pracodawców. Przeniesienie takie nie wymaga ogłaszania konkursu w urzędzie, do którego pracownik jest przenoszony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus I =

»Podobne materiały

Czy pracownika korpusu służby cywilnej można przenieść do innej jednostki bez jego zgody?

Jestem zatrudniona w pewnej komendzie wojewódzkiej policji jako członek korpusu służby cywilnej (na stanowisku specjalisty). Czy komendant może przenieść mnie do innej jednostki, np. komendy miejskiej? To znaczy, czy może to zrobić bez mojej zgody? Dodam, że moje stanowisko jest zwartościowane na po

 

Utrzymanie czystości przez właściciela gołębnika

Mój sąsiad ma gołębnik bardzo blisko granicy z moim ogrodem. Oczywiście ptaki zanieczyszczają moją posesję, zapach też jest trudny do zniesienia. Prosiłem go wielokrotnie o usunięcie lub przeniesienie gołębnika, ale bez skutku. Jak walczyć o utrzymanie czystości przez sąsiada?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »