.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprostowanie pomyłki w postanowieniu sądu rejonowego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 09.03.2012

Jestem pełnomocnikiem ojca odnośnie mienia zabużańskiego. Wystąpiłem do sądu rejonowego o przeprowadzenie procesu spadkowego po zmarłych rodzicach mojego taty. Otrzymałem już postanowienie, lecz nastąpiła pomyłka w jego treści – imię babci zapisano błędnie. Błąd był też w odpisie zupełnym aktu małżeństwa dziadków. Sprostowałem dane w akcie, dostarczyłem dokument do sądu, lecz w (prawomocnym) postanowieniu jest niewłaściwe imię. Co mogę zrobić? Jak sprostować pomyłkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiotem wykładni w niniejszym przypadku będzie art. 105 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Przepis art. 105 normuje możliwość dokonania w każdym czasie sprostowań niedotyczących merytorycznej treści rozstrzygnięcia (§ 1), organy uprawnione do dokonywania sprostowań (§ 2), formę dokonywania sprostowań (§ 3), możliwość złożenia zażalenia na postanowienie i zarządzenie w kwestii sprostowania (§ 4).

 

Odtwarzając semantyczne desygnaty pojęciowe art. 105, należy uwzględnić, że:

 

  • omyłka to spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością, niesłuszny postępek, błąd, pomyłka;
  • sprostować to naprawić, poprawić, skorygować.

 

Sprostowanie nie oznacza jednak wprowadzenia do orzeczenia składników pominiętych w nim lub powodujących zmianę w treści rozstrzygnięcia. Takie skutki można osiągnąć jedynie za pomocą uzupełnienia orzeczenia lub wniesienia środka odwoławczego.

 

Sprostowanie wyroku i postanowienia następuje w formie postanowienia, a sprostowanie zarządzenia w formie zarządzenia. Sprostowanie dochodzi zawsze do wiadomości stron wobec istnienia obowiązku ogłoszenia lub doręczenia takiego postanowienia stronom (art. 100 § 2 w zw. z art. 105 § 4).

 

Art. 105 dotyczy omyłki oczywistej, a więc rzucającej się w oczy, niewymagającej żadnych dodatkowych ustaleń. Może ona polegać na przykład na błędnym oznaczeniu organu procesowego, sygnatury akt lub imion uczestników postępowania. Taką omyłkę można sprostować w każdym czasie, a więc i po uprawomocnieniu się orzeczenia. Innymi słowy nie ma żadnego znaczenia, czy orzeczenie stało się już prawomocne.

Sprostowania oczywistej omyłki dokonuje organ z urzędu lub na wniosek stron (art. 9 § 2 Kodeksu postępowania karnego). Właściwy jest ten organ, który popełnił omyłkę, ale organ instancji odwoławczej, jeżeli przed nim toczy się postępowanie, może sprostować orzeczenie pierwszej instancji.


Należy złożyć wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w sądzie, który wydał orzeczenie, przedkładając jednocześnie odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców Pana ojca. Jednocześnie proszę wskazać omyłkę i wnioskować o jej sprostowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - 1 =

30.01.2015

Kodeks postępowania cywilnego:
(...)Art. 105. § 1. Współuczestnicy sporu zwracają koszty procesu w częściach równych. Sąd może jednak nakazać zwrot kosztów odpowiednio do udziału każdego ze współuczestników w sprawie, jeżeli pod tym względem zachodzą znaczne różnice.
§ 2. Na współuczestników sporu odpowiadających solidarnie co do istoty sprawy sąd włoży solidarny obowiązek zwrotu kosztów. Za koszty wynikłe z czynności procesowych, podjętych przez poszczególnych współuczestników wyłącznie we własnym interesie, inni współuczestnicy nie odpowiadają.(...)
Przywołany w poradzie prawnej artykuł 105 kpc, który autor wskazał, jest chyba pomyłką??!

Zdziwiona

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »