.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wypowiedzenie umowy osobie zatrudnionej na zastępstwo

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. Kiedy wpłynęło pismo dotyczące przerwania urlopu wychowawczego, pracownica zatrudniona na zastępstwo otrzymała wypowiedzenie w związku z powrotem osoby, którą zastępowała. Czy pracownicy w takim przypadku przysługuje 2-dniowy urlop na poszukiwanie pracy (była zatrudniona 3 lata)? Pracownica została poproszona o wykorzystanie przysługującego jej urlopu, który nie został w pełni wykorzystany, więc należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystane dni. Jednakże w następnym dniu po ustaniu zatrudnienia pracownica, która była zatrudniona na zastępstwo, otrzymała kolejną umowę, tym razem na czas określony – w celu wdrożenia pracownicy po długotrwałej nieobecności. Czy można w takim wypadku udzielić jej urlopu zaległego w nowej umowie, zamiast wypłacać ekwiwalent? Zastanawiam się też, czy można wypisać tylko jedno świadectwo pracy, zaznaczając, że w jednym okresie pracowała na jednym stanowisku, a w drugim na innym, i rozwiązać umowę z art. 30 § 1 pkt 4 z upływem czasu, na jaki została zawarta? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy osobie zatrudnionej na zastępstwo

Dni na poszukiwanie pracy

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 37 ustawy Kodeks pracy „w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

 

1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;

2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1”.

 

O tym, czy pracownicy przysługiwać będą dni na poszukiwanie pracy, decydować będzie okres wypowiedzenia. Można było uniknąć konieczności wypowiedzenia, czekając na moment, gdy zastępowana pracownica wróci do pracy – w takim wypadku umowa na zastępstwo rozwiązuje się bez wypowiedzenia z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Jeśli pracownica nie wykorzystała urlopu, to co do zasady należy jej wypłacić ekwiwalent. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. To, czy ekwiwalent należy wypłacić, zależy od uzgodnień z pracownicą – jeśli nie wyraziła ona zgody na wykorzystanie urlopu podczas kolejnej umowy – należy go wypłacić.

Druga umowa dla osoby zastępującej inną a świadectwo pracy

W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

 

Jeśli pracownica nie wnioskowała o świadectwo pracy – nie trzeba jej go teraz wydawać. Wystarczy w późniejszym świadectwie pracy uwzględnić okres poprzedniej umowy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu