.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przelewy dla córki na zakup mieszkania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 24.10.2018

Córka podpisała notarialnie umowę deweloperską na zakup mieszkania. Mieszkanie już się buduje. 14 dni od podpisania umowy miała wpłacić połowę należnej kwoty. Część tych pieniędzy przelałam córce na konto ze swoich oszczędności z dwóch kont bankowych, z jednego 40 000 zł bez żadnej adnotacji na przelewie, natomiast z drugiego 50 000 zł z adnotacją „darowizna”. Co powinnam zrobić dalej, w związku z tymi przelewami (mam na myśli urząd skarbowy) oraz czy powinna być ta darowizna sporządzona przed notariuszem? Córka jest jedynaczką i w przyszłości chciałabym jej przekazać nieruchomość. Czy mogę to zrobić darowizną, ile razy może być darowizna w stosunku do tej samej osoby oraz jakie będą opłaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przelewy dla córki na zakup mieszkania

Fot. Fotolia

Bazując na tych informacjach, które Pani podała, wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 4 a ust 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez dzieci od swoich rodziców w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia, ponieważ wysokość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku (jej dotyczy art. 9), jest zgłoszenie przez córkę darowizny Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2 i udokumentowanie jej otrzymania dokumentem przelewu na konto. Darowizn poniżej kwoty wolnej, czyli 9637 zł, nie trzeba zgłaszać w ogóle, bo te nie podlegają opodatkowaniu. Obowiązek ten ciąży nie na Pani, tylko na osobie obdarowanej, czyli córce.

 

Druk należy złożyć w terminie 6-miesięcy od daty otrzymania darowizny, wówczas darowizna ta będzie zwolniona od podatku. Nie ma potrzeby w takim przypadku zawierania aktu notarialnego, o który Pani pyta.

 

Dla bezpieczeństwa powinno się wskazywać w tytule przelewu, że jest to darowizna. W sytuacji, gdy brak jest takiego wskazania, organy skarbowe mogą potencjalnie kwestionować fakt, że była to darowizna, i być może zajdzie kiedyś konieczność udowadniania tego. Oczywiście nie twierdzę, że się tak stanie, ale jeżeli kiedykolwiek Pani będzie przelewać córce środki w przyszłości, proszę wyraźnie wpisać słowo „darowizna” w tytule przelewu.

 

Nie ma limitów kwotowych dla darowizn zwolnionych od podatku na podstawie art. 4 a ustawy, czyli ilekroć zostaną dopełnione ww. określone warunki, czyli darowizna pieniężna lub rzeczowa (wówczas akt notarialny zastępuje obowiązek złożenia druku SD-Z2) zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.

 

Może Pani przekazać córce nieruchomości darowizną. Jeśli zdecyduje się Pani na darowiznę, wówczas notariusz zgłosi ten fakt do urzędu i zgodnie z art. 4a nie będzie ciążył na córce obowiązek zapłaty podatku od darowizny. Jeżeli Pani będzie właścicielką tych nieruchomości przez min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym je Pani nabyła, nie zapłaci Pani też podatku dochodowego, więc podatkowo będzie to transakcja obojętna.

 

Natomiast musi się Pani liczyć z obowiązek zapłaty taksy notarialnej. Z tym tylko, że jeżeli chodzi o umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego oraz umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), notariusz winien pobrać połowę tej kwoty.

 

Do tego wpisy zmiany właściciela w księdze wieczystej to koszt 200 zł w odniesieniu do każdej księgi wieczystej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »