.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomyłka uczelni w kwocie stypendium a zwrot

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 24.09.2013

Wskutek pomyłki uczelni otrzymałam w tym miesiącu 3000 zł stypendium zamiast 300 zł. Czy muszę zwrócić tę kwotę, jeśli ją już wydałam (oprócz stypendium nie mam żadnych innych dochodow)? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W razie wydania tych pieniędzy uczelnia może domagać się od Pani ich zwrotu, powołując się na przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

 

Zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

 

Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody (art. 406 K.c.).

 

Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią (art. 406 K.c.).

 

Ponadto, zgodnie z art. 409 K.c., obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

 

Niemniej jednak, jeżeli wydałaby Pani tę kwotę, zdając sobie jednocześnie sprawę, że powinna Pani zwrócić stypendium, to nie mogłaby się Pani powoływać na obowiązek wygaśnięcia korzyści z art. 409 K.c.

 

W wyroku Sądu Najwyższego z 20 lipca 200 r. (sygn. V CKN 87/00) wskazano, że jeżeli bank „omyłkowo zaksięgował na rachunku kwotę, której w rzeczywistości nie wpłacono na rzecz posiadacza rachunku, roszczenie banku o zwrot błędnie zaksięgowanej kwoty może opierać się na podstawie art. 405 K.c. Chodzi bowiem o zwrot korzyści uzyskanej bez podstawy prawnej, a roszczenie nie wynika z łączącej strony umowy rachunku bankowego. Posiadacz rachunku bankowego nie może skutecznie powoływać się na wygaśniecie obowiązku wydania korzyści na postawie art. 409 k.c., jeżeli z okoliczności wynika, że przed wyzbyciem się korzyści zauważył omyłkę”.

 

W Pani przypadku uczelnia może stosunkowo łatwo wykazać, że mogła Pani zauważyć pomyłkę we wpłacie, ponieważ otrzymuje Pani stypendium w niższej kwocie.

 

W związku z tym, jeżeli wyda Pani kwotę uzyskaną ponad otrzymywane co miesiąc stypendium, to uczelnia będzie mogła od Pani dochodzić jej zwrotu na drodze postępowania cywilnego.

 

Zazwyczaj w takim przypadku przed wytoczeniem powództwa o zapłatę wezwie Panią do zwroty tej kwoty, wysyłając wezwanie do zapłaty z zagrożeniem wytoczenia powództwa w razie niezapłacenia tej kwoty w terminie oznaczonym w tym wezwaniu. Jeżeli Pani nie tego nie zrobi, następnym krokiem uczelni może być wytoczenie powództwa o zapłatę, w którym będzie dochodziła od Pani zwrotu nienależnie pobranej kwoty.

 

W takim wypadku dodatkowo może się Pani spodziewać, że oprócz tej kwoty będzie Pani zapłacić jeszcze odsetki ustawowe, ponieważ zazwyczaj oprócz kwoty roszczenia głównego powód dochodzi ich zapłaty, a także koszty związane z postępowaniem sądowym w postaci opłaty od pozwu oraz kosztów zastępstwa procesowego, tj. radcy prawnego lub adwokata reprezentującego uczelnię. Łącznie koszty mogą wynieść parę tysięcy złotych.

 

W razie korzystnego wyroku dla uczelni będzie ona mogła złożyć wniosek o egzekucję do właściwego komornika.

 

Trudno określić, jak postąpi uczelnia. Jeżeli ma Pani stypendium przyznane na pewien okres, możliwe, że uczelnia zgodziłaby się zaliczyć Panu tę kwotę tytułem Pani stypendium wypłacanego w przyszłości. Najlepiej zapytać na uczelni, jaki tryb postępowania w sprawie zwrotu omyłkowo wypłaconego stypendium przyjmie w Pani przypadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl