Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodebrane świadectwo maturalne ze studiów

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.08.2018

W 2009 r. zapisałam się na prywatne studia, niestety nie dostałam pracy i zabrakło mi pieniędzy na czesne. Nie odebrałam świadectwa maturalnego, bo bałam się, że każą mi płacić za studia. Czy teraz to świadectwo mogą mi odesłać na dawny adres? Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 88 ust. 6 ustawy o szkolnictwie wyższym uczelnia prowadzi archiwum. Działalność archiwum regulują przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).

 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) teczkę akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat.

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata na I rok studiów uczelnia zwraca kandydatowi złożone przez niego dokumenty, a także prace wstępne, jeżeli zakres egzaminów wstępnych przewiduje złożenie takich prac.

 

Uczelnia przechowuje przez 12 miesięcy kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na I rok studiów wraz z kopią pisma, na podstawie którego zwrócono kandydatowi złożone oryginały dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.

 

Na wniosek studenta lub byłego studenta uczelnia niezwłocznie zwraca oryginały i odpisy dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a. W teczce akt osobowych pozostają kopie tych dokumentów poświadczone przez uczelnię.

 

Podsumowując – uczelnia nie odesłała Pani dokumentów, chyba że takie działanie wynikało z regulaminu studio. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że wszystkie dokumenty związane z Pani kształceniem zostały zarchiwizowane. Powinna więc Pani udać się na uczelnię i spytać o możliwość odzyskania oryginału świadectwa dojrzałości – o ile jest Pani tym zainteresowana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 8 =

»Podobne materiały

Obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii

Czy niepełnoletni licealista ma obowiązek uczęszczania na lekcje etyki lub religii?

 

Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela?

Nauczyciel 4 lata temu złożył podanie o urlop bezpłatny na okres pełnienia funkcji zastępcy burmistrza. Nie wskazał konkretnej daty zakończenia tego urlopu. W związku z nowymi wyborami prawdopodobnie znowu będzie pełnił tę samą funkcję. Ile może trwać urlop bezpłatny nauczyciela dyplomowanego zatrud

 

Skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny

Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą zdaje egzaminy z geografii, historii, biologii, matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, informatyki, wiedzy o społeczeństwie i chemii. Skład komisji egzaminacyjnej jest następujący: dyrektor, który zezwolił na sp

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »