.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zainteresowania dzieckiem przez ojca - ustalenie kontaktów i alimentów

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 03.11.2020

Urodziłam wcześniaka z wadą serca. Dziecko przeszło też zapalenie płuc. Maluszek ma dwa miesiące, przeszedł leczenie szpitalne i od miesiąca jest ze mną w domu. Opiekuję się nim sama. Jego ojciec dał mu swoje nazwisko w urzędzie stanu cywilnego i był u dziecka kilka razy, ale na tym się właściwie jego pomoc kończy. Nie interesuje się dzieckiem i nie chce dziecka odwiedzać w domu, tylko zabierać je do swojej matki, gdzie mieszka. To jest teraz niemożliwe! Czy mogę mu ograniczyć prawa rodzicielskie, ustalić kontakty z dzieckiem, gdyż w ogóle się nie interesuje leczeniem dziecka i sama muszę jeździć po specjalistach? Chciałabym go również podać o alimenty na dziecko, jak to należy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zainteresowania dzieckiem przez ojca - ustalenie kontaktów i alimentów

Odpowiedź na zadane przez Panią pytanie wymaga ograniczenia się do dwóch kwestii: alimentów oraz możliwości ograniczenia praw rodzicielskich względem ojca dziecka.

 

Wniosek o alimenty na dziecko

Odnosząc się do alimentów: jak najbardziej przysługuje Pani prawo wystąpienia do sądu rodzinnego i opiekuńczego z roszczeniem wobec ojca dziecka. Pozew wnosi się do sądu, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania uprawniony – czyli małoletnie dziecko. Stroną powodową w postępowaniu będzie dziecko, jednakże, dlatego iż jest ono małoletnie, to Pani jako przedstawiciel ustawowy będzie zastępowała dziecko przed sądem. Pozwanym w sprawie o alimenty będzie ojciec dziecka.

 

Wysokość alimentów wyliczana w oparciu o potrzeby dziecka i możliwości rodzica

Żądanie alimentów wymaga określenia ich kwoty, którą co miesiąc będzie płacił obciążony pozwany, a także sposobu i terminu płatności alimentów. Uzasadniając swoje roszczenie, powinna Pani wskazać koszty utrzymania dziecka oraz określić kwotowo koszt jego miesięcznego utrzymania, sytuację rodzinną, zarobkową i majątkową, zarówno Pani, jak i biologicznego ojca dziecka, a także osoby będące na jego utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków i posiadany majątek. Nie bez znaczenia jest w tej mierze to, że dziecko choruje, ponieważ powoduje to wzrost kosztów jego utrzymania.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu dziecka

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wymaga złożenia wniosku do sądu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 569 Kodeksu postępowania cywilnego – właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

W tym wypadku Pani występuje jako wnioskodawca (powinna Pani podać również dane dziecka), zaś ojciec dziecka jest uczestnikiem postępowania. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem musi zawierać sposób tego ograniczenia.

 

Formy ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców dziecka

Art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zawiera przykładowe formy ograniczenia przez sąd władzy rodzicielskiej:

 

  1. zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierowanie rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń;
  2. określenie, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun;
  3. poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
  4. skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi;
  5. zarządzenie umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzenie tymczasowo pełnienia funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzenie umieszczenia małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

 

Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi. Oczywiście może Pani wskazać swoją formę ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz wnieść o ustalenie kontaktów z dziecka z ojcem.

 

Zarówno pozew o alimenty, jak i wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej wymaga złożenia – jako załączniki – aktów stanu cywilnego wszystkich osób wskazanych w pismach. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka składa się, jeżeli dziecko jest spoza związku małżeńskiego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »