.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymane prawo jazdy kategorii B a jazda motocyklem

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 01.09.2018 • Zaktualizowane: 27.02.2021

Mam zatrzymane sądownie prawo jazdy kat. B za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Jednak byłem też posiadaczem kategorii A i T, ale po zdaniu blankietu prawa jazdy do starostwa starostwo nie wydało mi nowego blankietu na kategorie A i T, zastawiając się przepisem mówiącym, że w okresie obowiązywania zakazu na kat. B zabrania się wydawania uprawnień na kat A. Czy według prawa mogę jeździć motocyklami, a jeśli nie, to co by mi za to groziło w przypadku kontroli policyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymane prawo jazdy kategorii B a jazda motocyklem

Fot. Fotolia

Zatrzymanie prawa jady kat.B z pozostawieniem kategorii A i T

Mimo mojej prośby nie nadesłał Pan scanu decyzji i wyroku karnego. Udzielę więc porady w oparciu o opis sprawy i obowiązujący stan prawny. Reguły i sposób postępowania w tej sprawie zostały ustalone ustawa z dnia ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Kluczowym dokumentem jednak pozostaje zakres nałożonej kary przez sąd karny w ramach wydanego wyroku karnego. Organ administracyjny (wydział komunikacji) nie ma prawa zmieniać i kształtować praw i obowiązków kierującego wbrew treści tegoż wyroku. Dlatego jeżeli w Pana wyroku karnym przewidziano jedynie zatrzymanie kategorii B, z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem, że sąd pozostawia kategorię A i T, to urząd (wydział komunikacji) ma obowiązek wykonać ten wyrok i wydać prawo jazdy na pozostawione przez sąd kategorie A i T.

 

Jeżeli otrzymał Pan odmowę, to należy doga administracyjna zaskarżyć błędną decyzje. Najczęściej błąd polega na tym, że wydział komunikacji dokonuje:

 

  • błędnego i w nieuprawnionego sposobu rozszerzającego stosowania art.12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami poprzez jego  interpretację sprzeczną z wyrokiem karnym,
  • brak zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy z 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami na co zwraca uwagę sąd karny w wyroku.

Czy pozostawione kategorie uprawniają ukaranego do żądania wydania dokumentu prawa jazdy?

W takich przypadkach także zawsze doradzam wystąpienie do sądu karnego o wydanie postanowienia w zakresie wykładni wyroku karnego, w szczególności czy pozostawione kategorie uprawniają ukaranego do żądania wydania dokumentu prawa jazdy w kategoriach A i T.

 

W razie bezskuteczności odwołania administracyjnego do SKO – polecam skargę do WSA, bowiem już na tym etapie sądy administracyjne zachowują jednolitą praktykę. Dowodzą tego choćby następujące tezy z orzecznictwa: Oto w poniższych orzeczeniach odnajdujemy potwierdzenie powyższego:

 

III SA/Po 1428/13, Zastosowanie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, LEX nr 1504091, wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

„Artykuł 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, mają zastosowania wyłącznie do tych osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wydanie prawa jazdy, a nie do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które nabyły jeszcze przed orzeczeniem sądu karnego”.

 

II SA/Bd 401/14, Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a obowiązek zwrotu prawa jazdy przez organ administracji, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, LEX nr 1497986, wyrok  z dnia 3 czerwca 2014  r.

Zwrot prawa jazdy kategorii której zakaz nie obejmuje

„To sąd powszechny – a nie organ administracji – orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, ustalając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu powszechnego stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia. Zatem organ administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd powszechny na uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie szerszym, niż to orzeczono w prawomocnym wyroku sądu powszechnego.

 

Prawidłowa wykładnia art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami prowadzi do wniosku, iż w przypadku zastosowania przez sąd powszechny art. 42 § 1 lub § 2 k.k. i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) osobie, wobec której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała.”

 

Proszę więc bez zbędnej zwłoki przystąpić do działania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl