Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymane prawo jazdy kategorii B a jazda motocyklem

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 01.09.2018

Mam zatrzymane sądownie prawo jazdy kat. B za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Jednak byłem też posiadaczem kategorii A i T, ale po zdaniu blankietu prawa jazdy do starostwa starostwo nie wydało mi nowego blankietu na kategorie A i T, zastawiając się przepisem mówiącym, że w okresie obowiązywania zakazu na kat. B zabrania się wydawania uprawnień na kat A. Czy według prawa mogę jeździć motocyklami, a jeśli nie, to co by mi za to groziło w przypadku kontroli policyjnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymane prawo jazdy kategorii B a jazda motocyklem

Fot. Fotolia

Mimo mojej prośby nie nadesłał Pan scanu decyzji i wyroku karnego. Udzielę więc porady w oparciu o opis sprawy i obowiązujący stan prawny. Reguły i sposób postępowania w tej sprawie zostały ustalone ustawa z dnia ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Kluczowym dokumentem jednak pozostaje zakres nałożonej kary przez sąd karny w ramach wydanego wyroku karnego. Organ administracyjny (wydział komunikacji) nie ma prawa zmieniać i kształtować praw i obowiązków kierującego wbrew treści tegoż wyroku. Dlatego jeżeli w Pana wyroku karnym przewidziano jedynie zatrzymanie kategorii B, z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem, że sąd pozostawia kategorię A i T, to urząd (wydział komunikacji) ma obowiązek wykonać ten wyrok i wydać prawo jazdy na pozostawione przez sąd kategorie A i T.

 

Jeżeli otrzymał Pan odmowę, to należy doga administracyjna zaskarżyć błędną decyzje. Najczęściej błąd polega na tym, że wydział komunikacji dokonuje:

 

  • błędnego i w nieuprawnionego sposobu rozszerzającego stosowania art.12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 5 stycznia 2011r  o kierujących pojazdami poprzez jego  interpretację sprzeczną z wyrokiem karnym,
  • brak zastosowania art. 6 ust. 1 pkt 12 ustawy z 5 stycznia 2011r  o kierujących pojazdami na co zwraca uwagę sąd karny w wyroku.

 

W takich przypadkach także zawsze doradzam wystąpienie do sądu karnego o wydanie postanowienia w zakresie wykładni wyroku karnego, w szczególności czy pozostawione kategorie uprawniają ukaranego do żądania wydania dokumentu prawa jazdy w kategoriach A i T.

 

W razie bezskuteczności odwołania administracyjnego do SKO – polecam skargę do WSA, bowiem już na tym etapie sądy administracyjne zachowują jednolitą praktykę. Dowodzą tego choćby następujące tezy z orzecznictwa: Oto w poniższych orzeczeniach odnajdujemy potwierdzenie powyższego:

 

III SA/Po 1428/13, Zastosowanie przepisów art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, LEX nr 1504091, wyrok z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

„Artykuł 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami, mają zastosowania wyłącznie do tych osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wydanie prawa jazdy, a nie do osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, które nabyły jeszcze przed orzeczeniem sądu karnego”.

 

II SA/Bd 401/14, Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju a obowiązek zwrotu prawa jazdy przez organ administracji, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, LEX nr 1497986, wyrok  z dnia  3 czerwca 2014  r.

 

„To sąd powszechny – a nie organ administracji – orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, ustalając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz dotyczy i dopiero to orzeczenie sądu powszechnego stanowi podstawę do cofnięcia uprawnień do ich prowadzenia. Zatem organ administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd powszechny na uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie szerszym, niż to orzeczono w prawomocnym wyroku sądu powszechnego.

 

Prawidłowa wykładnia art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 2011 r. o kierujących pojazdami prowadzi do wniosku, iż w przypadku zastosowania przez sąd powszechny art. 42 § 1 lub § 2 k.k. i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) osobie, wobec której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała.”

 

Proszę więc bez zbędnej zwłoki przystąpić do działania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 8 =

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »