.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę przysposobić pełnoletnie dzieci żony?

Czy mogę przysposobić pełnoletnie dzieci żony, bo nie posiadam własnych, a chciałbym, aby dzieci żony dziedziczyły po mojej śmierci. Jesteśmy z żoną od 30 lat małżeństwem, obaj jej dorośli synowie traktują mnie jak ojca, tworzymy rodzinę. Jakie są możliwości prawne załatwienia tej sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę przysposobić pełnoletnie dzieci żony?

Czy można przysposobić osoby pełnoletnie?

Jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. Nr 788, j.t.), przysposobić można jedynie osoby małoletnie. Wynika to z poniższego przepisu tej ustawy:

 

„Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

§ 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.”

 

Nie ma więc możliwości, aby przysposobić osoby pełnoletnie. W związku z tym nie będę uszczegóławiała procedury przysposobienia, przybliżę zaś rozwiązanie alternatywne. Jest nim dziedziczenie testamentowe. Regulują je poniższe artykuły Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 121, j.t.):

 

„Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 943. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Art. 944. § 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Art. 946. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Art. 948. § 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dziedziczenie ustawowe

Naszym celem jest, aby pełnoletnie dzieci Pana żony mogły po panu dziedziczyć. Zatem oprócz powyższych przepisów należy wziąć pod uwagę również przepisy regulujące dziedziczenie ustawowe (tj. takie, gdzie określone podmioty powinny dziedziczyć niezależnie od treści testamentu spadkodawcy). Zarysuję zatem tło prawne tego zagadnienia (również w oparciu o Kodeks cywilny):

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.”

„§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.”

Dziedziczenie przez dzieci drugiego z małżonków

Przytoczyłam jedynie najważniejsze artykuły dotyczące dziedziczenia ustawowego, ponieważ nie znam szczegółowo Pana sytuacji rodzinnej. Obrazuję jednak, że istotne z punktu widzenia dziedziczenia jest m.in. to, czy Pańscy rodzice żyją i czy posiada Pan rodzeństwo.

 

W tej chwili trudno jest mi o bardziej precyzyjne zarysowanie procedur w konkretnym przypadku dotyczącym Państwa, ze względu na brak pełnego obrazu co do więzi rodzinnych. Mimo wszystko uspokajam, że jakkolwiek nie może Pan już przysposobić dzieci żony, tak jest całkowicie możliwe, aby one jednak po Panu dziedziczyły. W tym celu należy po prostu spisać odpowiedni testament z uwzględnieniem stosownych przepisów Kodeksu cywilnego (Księga czwarta: Spadki).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu