Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę przysposobić pełnoletnie dzieci żony?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 24.10.2015

Czy mogę przysposobić pełnoletnie dzieci żony, bo nie posiadam własnych, a chciałbym, aby dzieci żony dziedziczyły po mojej śmierci. Jesteśmy z żoną od 30 lat małżeństwem, obaj jej dorośli synowie traktują mnie jak ojca, tworzymy rodzinę. Jakie są możliwości prawne załatwienia tej sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. Nr 788, j.t.), przysposobić można jedynie osoby małoletnie. Wynika to z poniższego przepisu tej ustawy:

 

„Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra.

§ 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie.”

 

Nie ma więc możliwości, aby przysposobić osoby pełnoletnie. W związku z tym nie będę uszczegóławiała procedury przysposobienia, przybliżę zaś rozwiązanie alternatywne. Jest nim dziedziczenie testamentowe. Regulują je poniższe artykuły Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 121, j.t.):

 

„Art. 941. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Art. 942. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 943. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Art. 944. § 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Art. 945. § 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;

3) pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Art. 946. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Art. 947. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Art. 948. § 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.”

 

Naszym celem jest, aby pełnoletnie dzieci Pana żony mogły po panu dziedziczyć. Zatem oprócz powyższych przepisów należy wziąć pod uwagę również przepisy regulujące dziedziczenie ustawowe (tj. takie, gdzie określone podmioty powinny dziedziczyć niezależnie od treści testamentu spadkodawcy). Zarysuję zatem tło prawne tego zagadnienia (również w oparciu o Kodeks cywilny):

 

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.”

„§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.”

 

Przytoczyłam jedynie najważniejsze artykuły dotyczące dziedziczenia ustawowego, ponieważ nie znam szczegółowo Pana sytuacji rodzinnej. Obrazuję jednak, że istotne z punktu widzenia dziedziczenia jest m.in. to, czy Pańscy rodzice żyją i czy posiada Pan rodzeństwo.

 

W tej chwili trudno jest mi o bardziej precyzyjne zarysowanie procedur w konkretnym przypadku dotyczącym Państwa, ze względu na brak pełnego obrazu co do więzi rodzinnych. Mimo wszystko uspokajam, że jakkolwiek nie może Pan już przysposobić dzieci żony, tak jest całkowicie możliwe, aby one jednak po Panu dziedziczyły. W tym celu należy po prostu spisać odpowiedni testament z uwzględnieniem stosownych przepisów Kodeksu cywilnego (Księga czwarta: Spadki).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + jeden =

»Podobne materiały

Opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Nasz piętnastoletni syn uciekł z domu i zamieszkał u swojej babci, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie jej rodziną zastępczą. Po jakimś czasie się z tego wycofała, a syn wrócił do nas. Jednak przez cztery miesiące (od czerwca do września) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzi

 

Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka

Od kilku miesięcy opiekuję się trzyletnim synkiem mojego kuzyna. Kuzyn i matka dziecka mieszkają w Anglii. Matka dziecka jest alkoholiczką i nigdy nie interesowała się dzieckiem, natomiast jego ojciec próbował je wychowywać, ale nie był w stanie pogodzić samotnego rodzicielstwa z pracą zarobkową &nd

 

Ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem

Moja córka urodziła syna w młodym wieku (18 lat), ojciec dziecka miał wówczas 19 lat. Córka nie wypełnia swoich obowiązków, nie zajmuje się dzieckiem, przebywa ono większość czasu u nas. Czasami zdarza się tak, że córka przez kilka dni nie interesuje się tym, co się dzieje z dzieckiem. Kiedy mo

 

Unieważnienie adopcji

Mamy bardzo duże problemy z naszą adoptowaną córką. Mimo że ma dwadzieścia lat, nie pracuje ani się nie uczy, nadużywa alkoholu, a nawet dopuszcza się kradzieży w naszym domu i gospodarstwie. Nie mamy już z nią żadnej więzi. Czy możliwe jest unieważnienie adopcji?

 

Pobyt w rodzinie zastępczej

Moje dziecko znajduje się w rodzinie zastępczej u swojej babci (mojej matki), ja pracuję za granicą, natomiast ojciec dziecka nie ma żadnych dochodów; oboje mamy częściowo odebrane prawa rodzicielskie. Płacę alimenty w wysokości 500 zł. Dowiedziałam się, że będę musiała zwrócić pieniądze, które dzie

 

Czy można rozwiązać adopcję?

Czy można rozwiązać adopcję pełną? Czy sąd może zasądzić rentę dla przysposobionego (pełnoletniego)? Czy przysposobiony zachowuje nazwisko i miejsce zamieszkania?

 

W jakim terminie założyć sprawę spadkową po zmarłym?

Przed miesiącem zmarł mój tata, nie spisał testamentu, był w związku małżeńskim z moją mamą. Okazuje się, że i w takim przypadku musimy założyć sprawę spadową, aby móc oficjalnie wykazać, że jesteśmy spadkobiercami. W jakim terminie należy założyć sprawę spadkową po zmarłym? Tata nie miał długów; os

 

Uruchomienie sprzedaży na terenie UE przez firmę amerykańską

Firma amerykańska, nieposiadająca siedziby poza USA, chciałby uruchomić działalność typu zakup/sprzedaż na terenie Unii Europejskiej. Nie chciałby rejestrować tu działalności, tylko prowadzić ją z USA. Czy taki rodzaj transakcji jest możliwy? Produkty nie opuszczają Unii (np. zakup w Polsce, sprzeda

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »