Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 31.08.2018

Jestem Polką, a mój mąż był Niemcem. Czy muszę zgłaszać w Polsce nabycie spadku po nim? Miał tylko nieruchomości w Niemczech. Ja nie mam obywatelstwa niemieckiego, w 2014 r. otrzymałam Erbschein.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Fot. Fotolia

Zadane przez Panią pytanie dotyczy obowiązku zgłoszenia nabycia spadku polskim organom podatkowym po Pani mężu zmarłym w Niemczech mającym obywatelstwo niemieckie. Wskazała Pani również, iż sama nie posiada obywatelstwa niemieckiego. Natomiast stwierdzeniu nabycia spadku (niem. Erbschein) w postępowaniu spadkowym przed sądem niemieckim uzyskała Pani w 2014 roku.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2).

 

Wobec powyższego, jako iż w chwili otwarcia spadku, czyli chwili śmierci Pani męża, była Pani obywatelem polskim, to nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych zagranicą, w tym przypadku na terytorium Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a więc na Pani. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Mając na uwadze art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

 

Natomiast mając na uwadze art. 4a ust. 1 pkt 1, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Jeżeli zgłoszenie nabycia spadku nie nastąpi na zasadach określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1, nabycie spadku nie będzie podlegało zwolnieniu z podatku, a będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców należących do I grupy podatkowej. Jak iż spadkodawcą był Pani mąż, to Pani jako nabywca zalicza się do I grupy podatkowej, a tym samym opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 złotych. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 umowy, to jest 9637 zł.

 

Na marginesie wskazuję, iż umowa podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003r. Między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (dost. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1154431/20030514_Niemcy_umowa_teks_pl_niem.pdf) nie dotyczy podatku od spadku i darowizn. Zatem uiszczenie w Niemczech podatku od spadku, nie wpływa na istnienie obowiązku podatkowego w Polsce. Natomiast organy podatkowe dopuszczają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość uiszczony zagranicą podatków.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus dziewięć =

»Podobne materiały

Spadek po macosze, która była bezdzietna – czy należy się pasierbicy?

Chciałabym wiedzieć, czy po macosze, czyli drugiej żonie mojego ojca, która niedawno zmarła, należy mi się spadek? Macocha nie miała własnych dzieci.

 

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »