Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 31.08.2018

Jestem Polką, a mój mąż był Niemcem. Czy muszę zgłaszać w Polsce nabycie spadku po nim? Miał tylko nieruchomości w Niemczech. Ja nie mam obywatelstwa niemieckiego, w 2014 r. otrzymałam Erbschein.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie po mężu Niemcu

Fot. Fotolia

Zadane przez Panią pytanie dotyczy obowiązku zgłoszenia nabycia spadku polskim organom podatkowym po Pani mężu zmarłym w Niemczech mającym obywatelstwo niemieckie. Wskazała Pani również, iż sama nie posiada obywatelstwa niemieckiego. Natomiast stwierdzeniu nabycia spadku (niem. Erbschein) w postępowaniu spadkowym przed sądem niemieckim uzyskała Pani w 2014 roku.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2).

 

Wobec powyższego, jako iż w chwili otwarcia spadku, czyli chwili śmierci Pani męża, była Pani obywatelem polskim, to nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych zagranicą, w tym przypadku na terytorium Niemiec, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a więc na Pani. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Mając na uwadze art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

 

Natomiast mając na uwadze art. 4a ust. 1 pkt 1, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

 

Jeżeli zgłoszenie nabycia spadku nie nastąpi na zasadach określonych w art. 4a ust. 1 pkt 1, nabycie spadku nie będzie podlegało zwolnieniu z podatku, a będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców należących do I grupy podatkowej. Jak iż spadkodawcą był Pani mąż, to Pani jako nabywca zalicza się do I grupy podatkowej, a tym samym opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 złotych. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 umowy, to jest 9637 zł.

 

Na marginesie wskazuję, iż umowa podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003r. Między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (dost. http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1154431/20030514_Niemcy_umowa_teks_pl_niem.pdf) nie dotyczy podatku od spadku i darowizn. Zatem uiszczenie w Niemczech podatku od spadku, nie wpływa na istnienie obowiązku podatkowego w Polsce. Natomiast organy podatkowe dopuszczają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wartość uiszczony zagranicą podatków.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 4 =

»Podobne materiały

Świadectwo pracy dla członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej

Od ponad 20 lat jestem zatrudniony w rolniczej spółdzielni produkcyjnej na pełen etat; jestem też członkiem tej spółdzielni. Przechodzi ona w stan likwidacji; pracodawca wystawił mi druk RP-7, ale nie chce wydać mi świadectwa pracy, twierdząc, że członkowie spółdzielni go nie otrzymują. Czy ma rację

 

Dodatkowy urlop w zamian za nadgodziny

Jestem zatrudniony na umowę o pracę, pracuję zdalnie (z domu) i przysługuje mi 26 dni urlopu rocznie. W tym roku wykorzystałem już 20 dni, a chciałbym wyjechać na zagraniczne wakacje i potrzebuję w sumie 10 dni urlopu, zatem brakuje mi 4. Mój przełożony proponuje, abym przepracował nieoficjalnie 2-3

 

Sąsiedzi nie zgadzają się na ustanowienie drogi koniecznej

Przed 40 laty został wydany akt własności ziemi na działkę bez drogi dojazdowej. Sąsiedzi nie zgadzają się na ustanowienie drogi koniecznej. Czy można zaskarżyć akt własności z wadą prawną i żądać wpisania drogi do KW?

 

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Małżeństwo bezdzietne a spadek

Mam pytanie dotyczące spadku i zachowku. Sytuacja wygląda w ten sposób, że jesteśmy małżeństwem bezdzietnym. Nasi rodzice już nie żyją. Zarówno ja, jak i mój mąż mamy rodzeństwo. Co powinniśmy sporządzić – testament czy umowę dożywocia? Chodzi nam o to, abyśmy nie musieli płacić zachowku i aby

 

Egzamin kończący służbę przygotowawczą

Nie zdałem egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. W moim przypadku nie było żadnej organizacji służby, żadnego szkolenia. Wręczono mi tylko pismo z zakresem służby. Ciekawe, jak miałem zdać egzamin bez porządnego przygotowania. Czy jest szansa, że sąd anuluje wynik egzaminu? Czy warto iść z tą s

 

Czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na naukę religii dziecka?

Moja córka pochodzi z nieformalnego związku, jej ojciec ma pełne prawa rodzicielskie, ale w zasadzie nie uczestniczy w wychowaniu. Za parę dni córka pójdzie do pierwszej klasy. Interesuje mnie kwestia nauki religii w szkole: nie chcę, aby córka chodziła na te zajęcia, ale boję się, że były partner z

 

Zwrot kosztów wymiany okien

W ramach większej akcji w gminie zostały wymienione kilka lat temu także okna w mojej kamienicy. Oczywiście w moim mieszkaniu – na mój koszt. Zgodziłam się na to, nie bardzo mając wybór. Niestety zgubiłam fakturę za usługę, a usługodawca też twierdzi, że już nie ma faktur z tamtego okresu. Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »