Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup akcji a obowiązki podatkowe

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 10.11.2011

W listopadzie kupiłam akcje. Czy powinnam powiadomić o tym urząd skarbowy? Jakie mam obowiązku podatkowe wobec urzędu skarbowego po zakupie akcji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup akcji a obowiązki podatkowe

Czy zakup akcji należy zgłosić w urzędzie skarbowym?

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.; ustawa o PIT)*:

 

„1. Źródłami przychodów są (…) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c”.

 

Rozwinięciem tego przepisu jest art. 17 ustawy o PIT, który określa, co należy rozumieć pod pojęciem przychodów z kapitałów pieniężnych. W tym przepisie na uwagę – na podstawie analizowanego stanu faktycznego – zasługuje ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym:

 

„1. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się (…) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

 

  • odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  • realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.

Sprzedaż akcji a podatek PCC

Z analizy powyższych przepisów wynika, że samo nabycie akcji nie rodzi obowiązku podatkowego w PIT. Obowiązek ten powstaje z chwilą sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych z (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.; ustawa o PCC) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (w tym akcji). Na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z tytułu sprzedaży akcji ciąży na kupującym. W analizowanym przypadku podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa nabytego prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC), a stawka PCC to 1% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PCC).

 

Co ważne, „podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika” (art. 10 ust. 1 ustawy o PCC).

 

Była Pani zatem zobowiązana (w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji) do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (ze względu na Pani miejsce zamieszkania) deklaracji PCC-3 wraz z załącznikiem PCC-3/A oraz do zapłaty podatku w tym samym terminie. Brak płatności i złożenia deklaracji w terminie spowodowało, że popełniła Pani wykroczenia skarbowe polegające na:

 

  • niezłożeniu deklaracji w terminie oraz
  • uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

 

Powyższe zachowania są wykroczeniami skarbowymi, dlatego że wartość uszczuplenia czy narażenia na uszczuplenie jest niewielka (nie przekracza 150 zł), a skoro tak, to zagrożenie karą w tym przypadku sprowadza się do kary grzywny określonej kwotowo.

 

Aby zapobiec powyższym konsekwencjom karnym skarbowym, należy (w tym samym czasie):

 

  1. zapłacić podatek z odsetkami naliczonymi od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności zobowiązania podatkowego do dnia zapłaty,
  2. złożyć deklarację podatkową (PCC-3 z załącznikiem PCC-3/A) oraz
  3. złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynów zabronionych (tzw. czynny żal).

 

Bardzo ważne jest, aby powyższych czynności dokonać jednocześnie z uwagi na przesłankę negatywną możliwości złożenia czynnego żalu (właściwy finansowy organ postępowania przygotowawczego nie może mieć uzasadnionej informacji o popełnieniu czynu zabronionego przez dniem złożenia czynnego żalu).

 

Reasumując, w omawianej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w PIT, ale powstanie obowiązek podatkowy w PCC.

 

Wyjściem z sytuacji jest jednoczesna zapłata zaległości podatkowej (PCC) z odsetkami za zwłokę, złożenie deklaracji oraz złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynów zabronionych.

 

 

* Stan prawny z dnia 24.01.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki