.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na naukę religii dziecka?

Moja córka pochodzi z nieformalnego związku, jej ojciec ma pełne prawa rodzicielskie, ale w zasadzie nie uczestniczy w wychowaniu. Za parę dni córka pójdzie do pierwszej klasy. Interesuje mnie kwestia nauki religii w szkole: nie chcę, aby córka chodziła na te zajęcia, ale boję się, że były partner ze złośliwości będzie się tego domagał. Czy szkoła może wymagać od nas obojga oświadczeń o tym, że nie zgadzamy się, aby córka uczestniczyła w lekcjach religii?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy potrzebna jest zgoda obojga rodziców na naukę religii dziecka?

Deklaracja uczestnictwa w lekcjach religii i etyki w szkole

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155) w publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

 

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie rodziców (opiekunów prawnych);

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

 

Życzenie, o którym mowa wyżej, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

 

Chęć wzięcia udziału w lekcjach religii i etyki jest więc wyrażana w formie pisemnej. Na początku każdego roku szkolnego rodzic, a w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej – uczeń otrzymuje deklarację, której wypełnienie oznacza chęć uczestnictwa w lekcjach religii lub etyki. Zgodnie ze stanem prawnym deklaracja uczestnictwa jest pozytywna, co znaczy, że jej złożenie jest konieczne, by uczestniczyć w nauce religii i etyki w szkole. W rzeczywistości jednak bardzo często szkoły stosują odwrotną praktykę: wymagają oświadczeń negatywnych od osób, które nie chcą uczęszczać na te zajęcia, lub zbierają deklaracje od wszystkich. Rozporządzenie określa, że oświadczenie takie może być wyrażone w najprostszej formie i nie musi być odnawiane w kolejnych latach; może natomiast zostać zmienione, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by dokonać tego w trakcie roku szkolnego, np. po osiągnięciu pełnoletniości.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nieudzielenie zgody na udział dziecka w nauce religii w szkole

Co do zasady więc, jeśli Pani nie wyrazi pisemnej zgody na udział córki w lekcjach religii – zgodnie z przepisami dziecko nie będzie miało takiego obowiązku. Jednakże praktyka stosowana w szkołach jest często taka, że przyjmuje się, ze każde dziecko chodzi na te zajęcia, dopóki rodzic nie złoży oświadczenia, że nie będzie uczestniczyło w nauce religii w szkole. Nie jest to zgodne z prawem, ale stosowane nagminnie.

Czy o uczestnictwie dziecka w zajęciach religii w szkole może zdecydować jedno z rodziców?

W kwestii zgody na lekcje religii potrzebna jest zgoda obojga rodziców, choć wystarczy oświadczenie jednego w imieniu obojga. W myśl art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie: K.r.o.) władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. W sprawach mało istotnych każdy z rodziców może działać bez potrzeby porozumiewania się z drugim rodzicem. O sprawach istotnych dziecka rodzice są obowiązani rozstrzygać wspólnie, zarówno gdy są małżeństwem i pozostają we wspólnym pożyciu, jak i wówczas, gdy wspólne pożycie nie istnieje, a także, gdy nie zawarli małżeństwa. W przypadku braku porozumienia między rodzicami w istotnych sprawach dziecka decyduje sąd opiekuńczy (art. 97 2 K.r.o.). Przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej rodzice mogą korzystać z pomocy sądu opiekuńczego i innych organów państwa i organizacji społecznych.

 

W mojej opinii uczestnictwo w zajęciach religii w szkole należy do spraw istotnych dziecka, dlatego też decyzja musi zostać podjęta wspólnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu