.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Umieszczenie nieubezpieczonego brata w domu pomocy społecznej

• Opublikowano: 16-08-2023 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

Pytanie dotyczy mojego brata. Od ponad 20 lat mieszka w Berlinie. Nigdy nie pracował legalnie, więc nie jest ubezpieczony (także w Polsce). Trafił do szpitala po wylewie. Okazuje się, że szkody były tak duże, iż obecnie nie może samodzielnie funkcjonować. W Niemczech nie znaleziono mu domu opieki społecznej, więc szukam rozwiązań w Polsce. Byłam u burmistrza z propozycją – możliwość umieszczenia mojego brata w domu opieki społecznej w zamian za udostępnienie mojego mieszkania własnościowego gminie. Czy można tak zrobić? Mój brat ma 55 lat. Nie ma żadnych świadczeń: renty, emerytury. Ostatni raz był ubezpieczony w 2000 r. Czy w tej sytuacji można ubiegać się o dom pomocy społecznej dla niego? Jakie kroki należy podjąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Umieszczenie nieubezpieczonego brata w domu pomocy społecznej

Umieszczenie brata w domu pomocy społecznej

W mojej ocenie Pani propozycja jest możliwa do wykonania i w tym celu powinna się Pani udać do organu gminy, aby zwolnić brata z ponoszenia opłat pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości na gminę. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej”.

 

Zakres opłat reguluje art. 61 ustawy o pomocy społecznej:

„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

 

Jak Pani widzi – w przypadku umieszczenia brata w DPS – jest Pani zobowiązana do zapłaty, jeżeli brat nie posiada żadnego dochodu. Dopiero w przypadku braku ściągalności zapłaty u rodziny zobowiązana na samym końcu jest gmina.

 

W przypadku bowiem powyższego gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustalenie opłat za pobyt członka rodziny w DPS

Z uwagi na powyższe, gdy dochody mieszkańca domu są niewystarczające do pokrycia w pełni opłat, organ administracyjny uruchamia procedurę ściągnięcia tych środków od rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić dodatkowych kosztów, całość spada na gminę, co jest ostatecznością.

 

Idąc dalej, zgodnie z art. 66 ustawy o pomocy społecznej, „Rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu”.

 

Jak więc wynika z powyższego, co jest ostatnio częstą praktyką, aby zwolnić się od ponoszenia opłat, mieszkaniec przekazuje posiadaną nieruchomość na cele gminne i na skutek tego jego pobyt w DPS jest finansowany z funduszy gminy. Pani propozycja jest więc jak najbardziej zasadna – proszę udać się do odpowiedniego miejscowo organu gminy i złożyć wniosek o umieszczenie brata w domu pomocy społecznej wraz z informacją o przekazaniu nieruchomości na cele gminne, co spowoduje brak konieczności ponoszenia opłat.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - IV =
.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu