Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a wypłata środków z ubezpieczenia

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.08.2016

Z mężem mamy rozdzielność majątkową podpisaną przed ślubem. Mąż ponad 20 lat temu zawarł ubezpieczenie na życie i dożycie z premią. Środki obecnie zostały przelane na mój rachunek (wskazał go mąż). Jak to wygląda od strony podatkowej? Czy mogę wybrać pieniądze z konta i przekazać mężowi?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z Pani opisu nie wynika, czy jest Pani osobą uposażoną, czy też nie, tzn. czy kwota wypłacona to kwota należna mężowi, który tylko wskazał Pani rachunek jako właściwy, ale to on jest tu uprawnionym (ubezpieczonym) do świadczenia, czy też środki te wypłacający rozliczy jako Pani przychód.

 

W drugim przypadku, jeśli chce Pani pieniądze przekazać mężowi, w mojej ocenie winna Pani uczynić to w formie darowizny tak, by na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn korzystała ta darowizna ze zwolnienia. To znaczy, że darowizna środków pieniężnych winna zostać dokonana przelewem. Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych tj. na obdarowanym w przypadku darowizny a nie na darczyńcy, czyli podatnikiem ew. podatku będzie obdarowany syn. Obowiązek podatkowy powstanie tu z chwilą spełnienia przez Panią przyrzeczonego świadczenia, tj. z chwilą przekazania pieniędzy (chyba, że darowizna przybierze postać aktu notarialnego). Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 ze zm.) zwalnia się od ww. podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka, jeżeli w przypadku pieniężnej darowizny dokonanej nie w formie aktu notarialnego:


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

  1. obdarowani zgłoszą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie w terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia przyrzeczonego świadczenia (SD-Z2) i
  2. gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (i wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Zatem by mąż mógł skorzystać ze zwolnienia, musi złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania darowizny druk SD-Z2, ale jednocześnie udokumentować otrzymanie środków w ww. sposób, tj. np. dowodem przekazania na rachunek płatniczy.

 

W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia z wpływem, bez tytułu prawnego, środków pieniężnych na Pani rachunek bankowy. Organy podatkowe klasyfikują to zazwyczaj jako tzw. depozyt nieprawidłowy, nie zawsze jednak czynią to słusznie. Na mocy art. 845 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnyz depozytem nieprawidłowym mamy do czynienia gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Samo rzeczywiste rozporządzanie może nigdy nie mieć miejsca, liczy się posiadanie takiej możliwości, przyjmuje się iż zgodnie z prawem bankowym „posiadanie” środków na rachunku bankowym umożliwia właścicielowi rachunku rozporządzanie tymi środkami. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 czerwca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1722/10) rozpatrywał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt III SA/Po 108/10), w skardze tej skonstatował sąd, iż przechowywanie cudzych środków pieniężnych na rachunku bankowym powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego. Depozyt nieprawidłowy nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt II FSK 1567/06), podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% od wartości tego depozytu, podatnikiem byłaby Pani, tj. tu właściciel rachunku bankowego (jest wtedy 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na złożenie deklaracji PCC). Istnieje ryzyko, że przy kwalifikacji do do depozytu nieprawidłowego, podatek może wzrosnąć nawet do 20%. jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego powoła się Pani na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego, a należny podatek od tych czynności nie zostanie do tej pory zapłacony. Dodatkowo groziłaby tu w przypadku niezapłacenia podatku również grzywną za wykroczenie skarbowe na mocy Kodeksu karnego skarbowego – by jej uniknąć, trzeba złożyć, jednocześnie z deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, tzw. czynny żal (jeśli minęło 14 dni) i zapłacić 2% podatku wraz z odsetkami. O czynnym żalu więcej dowie się Pani tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy doradca podatkowy może na stronie internetowej swojej firmy zamieszczać informacje o zmianach w przepisach?

Czy doradca podatkowy w celu zwiększenia atrakcyjności swojej firmy może na stronie internetowej zamieszczać newsy z zakresu przepisów podatkowych? Mój znajomy twierdzi, że jako doradca podatkowy nie może udzielać darmowych porad, a publikowanie takich informacji na stronie WWW może być w

Płatności bezgotówkowe a brak fiskalnego pokrycia

Jestem ajentem jednego ze sklepów pewnej sieci. Na podstawie danych z kasy fiskalnej płacę na drugi dzień za sprzedane towary. W sklepie mam również terminal płatniczy. Płaciłem też własnymi kartami na kwoty wyższe niż standardowe (m.in. 500 zł, 1000 zł), jednak do tych transakcji nie

Przekazanie informacji o zwrocie nienależnego wynagrodzenia

W wyniku ugody były prezes spółki został zobowiązany do zwrotu nienależnie wypłaconej sobie przed dwoma laty premii. Zwrot kwoty nastąpił dwa lata po ustaniu stosunku pracy. Jakim dokumentem należy przekazać informację – czy PIT-11 ze znakiem minus?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »