.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego przez osobę niepełnosprawną

• Opublikowano: 26-05-2023 • Autor: Marcin Sądej

Czy osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która jest właścicielem mieszkania, musi zgłaszać do urzędu skarbowego umowę najmu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgłoszenie umowy najmu do urzędu skarbowego przez osobę niepełnosprawną

Najem jako źródło przychodów

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT „źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”.

 

W myśl art. 9a ust. 6 ustawy PIT w przypadku najmu właściwą formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5% przychodów, a 12,5%, jeżeli przychód przekracza 100 000 zł.

Rozliczenie podatku od najmu

Należy wskazać, że ustawa PIT nie przewiduje żadnych wyjątków w zakresie rozliczania podatku od najmu. Przepisy nie statuują zwolnienia od obowiązku podatkowego dla osób niepełnosprawnych będących właścicielami nieruchomości, które są przedmiotem umowy wynajmu.

 

Należy w tym miejscu wskazać, że zwykła umowa najmu nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Podatnik ma obowiązek odprowadzania podatku (miesięcznie lub kwartalnie) oraz złożenia deklaracji rocznej PIT-28 z tego tytułu, ale zgłoszeniu do urzędu skarbowego podlega wyłącznie umowa najmu okazjonalnego. Zgodnie z art. 19b ustawy o ochronie lokatorów „właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu”.

 

Najem okazjonalny to umowa, w ramach której najemca składa odpowiednie oświadczenie przed notariuszem. Chodzi o oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji oraz zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego w terminie wskazanym w żądaniu wynajmującego. Jeżeli mamy do czynienia ze zwykłą umową najmu, to takowa nie podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Powracając natomiast do kwestii podatków, należy powtórzyć, że ustawa nie zwalnia osób z orzeczeniem niepełnosprawności od obowiązku rozliczenia podatku. W tym zakresie możliwe jest jedynie skorzystanie z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jak stanowi art. 67a Ordynacji podatkowej „organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Należy jednak podkreślić, że naczelnik urzędu skarbowego w powyższym zakresie zachowuje prawo do odmowy uwzględnienia wniosku. Naczelnik urzędu skarbowego w ramach uznania administracyjnego ocenia, czy ważny interes podatnika w zakresie umorzenia występuje, czy też nie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu