.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż działki i zakup mieszkania a podatek

• Opublikowano: 07-01-2023 • Autor: Marcin Sądej

Posiadam działkę, która planuje sprzedać. Nie posiadam żadnej innej nieruchomości. Działka była darowizną w 2020 roku, a więc nie minął okres 5 lat podatkowych. Chciałabym całą kwotę przeznaczyć na zakup mieszkania. Wiem, że mogę tak zrobić i jeśli taki to cel, nie muszę płacić podatku od sprzedaży. Natomiast tutaj rodzą się moje pytania. Czy wystarczy, że uwzględnię to w rozliczeniu rocznym? Jak mam powiadomić US, że taki jest cel? Czy mogę (nie tracąc możliwości uniknięcia podatku) całą kwotę przeznaczyć na zakup mieszkania, ale część na inne dotyczące tego przedsięwzięcia opłaty, takie jak taksa notarialna, podatek VAT dla dewelopera bądź od czynności prawnych, remont w mieszkaniu itp.? Czy istnieje z powyższym jakikolwiek problem, jeśli jestem w związku małżeńskim (w trakcie rozwodu) i aktualnie nie posiadam z mężem rozdzielności, a on swoje własnościowe mieszkania posiada? Chodzi mi tutaj ponownie o konieczność uregulowania podatku od sprzedaży.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż działki i zakup mieszkania a podatek

Zeznanie podatkowe po sprzedaży działki

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ustawy PIT „po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazać:

 

1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131”.

 

W konsekwencji w deklaracji PIT-39 składanej do 30 kwietnia roku następującego po roku sprzedaży podatnik ma obowiązek wykazania kwoty dochodu zwolnionego z uwagi na wydatkowane oraz planowane wydatkowanie środków pochodzących ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.

 

Dodajmy, że podatnik nie ma obowiązku dołączania do PIT-39 dokumentów potwierdzających wydatkowanie na cele mieszkaniowe. Takie dowody należy okazać dopiero na wezwanie ze strony US w ramach czynności sprawdzających. Dokumenty podatnik powinien przechowywać u siebie i okazać na wezwanie US. Wtedy też US weryfikuje cel wydatkowania środków oraz czy faktycznie środki zostały wydane.

Koszty związane z zakupem mieszkania

Wszystkie koszty „uboczne” związane z nabyciem nieruchomości mieszkalnej kwalifikują się jako wydatek na własny cel mieszkaniowy.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem.

 

Pismo z dnia 7.11.2013 r., wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach, IBPBII/2/415-824/13/Łcz:

 

„Z wykładni językowej przywołanego przepisu wynika, że powyższym zwolnieniem objęta jest nie tylko cena zakupu, lecz także inne wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego i wyłącznie mieszkalnego a więc nie garażu. Można do nich zaliczyć taksę notarialną wraz z podatkiem VAT za sporządzenie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży, podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym (wpis prawa własności), prowizję pośrednika uczestniczącego w nabyciu lokalu mieszkalnego. Przepis wyraźnie mówi o wydatkach poniesionych »na nabycie« m.in. lokalu mieszkalnego, nie ogranicza zatem ww. zwolnienia tylko do ceny zakupu mieszkania. Oznacza to, że powyższe wydatki mogą stanowić wydatki na cele mieszkaniowe, na tych samych zasadach jak cena nabycia lokalu mieszkalnego, jednakże pod warunkiem, że wnioskodawca poniesie je najwcześniej, zgodnie z tym co zostało wskazane, w dniu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

 

Natomiast za wydatek na cel mieszkaniowy nie mogą być uznane wydatki poniesione na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym przypadające na wpis hipoteki ustanowionej na nabytym lokalu mieszkalnym do księgi wieczystej. Wydatki te poniesione zostały na pozyskanie środków z kredytu hipotecznego, były nierozerwalnie związane z uzyskaniem kredytu. Natomiast przepisy art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób enumeratywny wymieniają wydatki, które są celem mieszkaniowym. Wśród nich nie ma wydatków związanych z uzyskaniem kredytu lub pozyskaniem środków pieniężnych na nabycie. Podobnie taksa notarialna za wypisy aktów notarialnych nie jest wydatkiem na nabycie lokalu mieszkalnego, bo w żaden sposób nabycia nie warunkuje”.

 

Wydatek na remont nieruchomości został natomiast wprost wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy PIT jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Darowizna działki – majątek osobisty

W opisie sprawy wskazała Pani, że działkę otrzymała w drodze darowizny. Zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego darowizna stanowi element majątku osobistego, co powoduje, że darowizna nie wchodzi do wspólności małżeńskiej.

 

W konsekwencji środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości również stanowią Pani majątek osobisty. Zatem zakup nowej nieruchomości także będzie elementem Pani majątku osobistego odrębnego od majątku wspólnego małżonków.

 

Skoro zatem zakup nieruchomości stanowić będzie składnik Pani majątku osobistego, to kwestia pozostawania w związku z małżeńskim nie stanowi przeszkody dla skorzystania ze zwolnienia w sytuacji, gdy stanie się Pani właścicielem nowo zakupionej nieruchomości.

 

Powyższe stanowi moją opinię w sprawie. Na gruncie prawa polskiego żadna opinia prawnika nie ma mocy wiążącej dla żadnego urzędu skarbowego. Urzad skarbowy nie jest związany opiniami prawników. Jeżeli podatnik jest zainteresowany uzyskaniem wiążącej informacji, którą US ma obowiązek zaakceptować, należy wystąpić do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym jest to jedyna droga uzyskania oficjalnego i wiążącego stanowiska.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu