.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Darowizna dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce od jego rodziny

Opis Problemu:

Potrzebowałabym porady w kwestii darowizny. Jestem obcokrajowcem (obywatelstwo ukraińskie) i ostatnio dostałam darowiznę od swojej rodziny w postaci gotówki, która później została przeznaczona na wkład własny przy zakupie mieszkania na terenie Polski (kredyt hipoteczny). Darowizna miała miejsce na Ukrainie (żadna umowa nie była podpisywana). Kwota darowizny przekracza 9637 zł.
Po zadzwonieniu do Krajowej Izby Podatkowej dostałam informację, że obcokrajowiec jest zwolniony z zapłacenia podatku z darowizny, która miała miejsce poza terenem Polski, o ile taka osoba nie miała miejsca stałego pobytu w Polsce w momencie przekazania darowizny.
W momencie przyjęcia darowizny oraz do dzisiaj posiadam kartę pobytu czasowego, jak również jestem rezydentem podatkowym, ponieważ od ponad 5 lat mieszkam i pracuję w Polsce. Pytanie polega na tym czy „miejsce stałego pobytu” definiuje karta pobytu (czyli mój status prawny w Polsce), czy status faktyczny – stałe miejsce zamieszkania w Polsce oraz praca i płacenie podatków w tym kraju? W związku z powyższym nie jestem do końca pewna, czy powinnam jednak zapłacić podatek od darowizny. I jeśli tak, to w jaki sposób powinno się to odbyć w praktyce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Darowizna dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce od jego rodziny

Darowizna a miejsce stałego pobytu

Odpowiadając na Pani pytanie, wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn „nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Przepis nie definiuje miejsca stałego pobytu, natomiast organy skarbowe odnoszą się do tego w wydanych interpretacjach – niestety w sposób niekorzystny, bo uznający, że pobyt czasowy czy bycie długoterminowym rezydentem podatkowym, to wspomniane w art. 2 posiadanie w Polsce miejsca stałego pobytu.

 

Dla przykładu w Interpretacji z dnia 25 listopada 2020 r., nr 0111-KDIB2-2.4015.80.2020.1.PB, Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej wyjaśnił:

 

„Na podstawie art. 211 ust 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35) – zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie dodatkowe warunki”.

Karta pobytu dla cudzoziemca

Z kolei zgodnie z art. 240 ustawy o cudzoziemcach „kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 

  1. zezwolenia na pobyt czasowy;
  2. zezwolenia na pobyt stały;
  3. zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  4. zgody na pobyt ze względów humanitarnych”.

 

A konkluzja jest taka, że „mając na uwadze powołane powyżej przepisy oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, a szczególności fakt, że Wnioskodawca posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, uznać należy, że Wnioskodawca posiada miejsce stałego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a tym samym planowana darowizna będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”.

 

W innej interpretacji dotyczącej obywatelki Ukrainy organ stwierdził coś dokładnie odwrotnego, ale różnica jest taka, że Pani ta nie był rezydentem podatkowym. Zacytuję jej fragment poniżej:

 

„Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni jest nierezydentem, obywatelem Ukrainy, nie posiada stałego miejsca pobytu w Polsce. Wnioskodawczyni ma zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP i nie zamierza ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały; w przyszłości ma zamiar pozostać na terytorium RP ponownie aplikując o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Należy jednak wskazać, iż na mocy art. 2 ww. ustawy przedmiotem ustawy o podatku od spadków i darowizn objęte jest również nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą. Jednakże, powołany przepis ma zastosowanie tylko wówczas, gdy w chwili zawarcia umowy darowizny (lub otwarcia spadku) nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Skoro zatem Wnioskodawczyni w chwili zawarcia umowy nie była obywatelem polskim jak również nie posiadała na terytorium Polski stałego pobytu, to nabycie przez nią na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych tytułem darowizny nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż zawarta przez nią umowa darowizny z ojcem nie podlegała opodatkowaniu w Polsce”.

 

Podobnie wypowiedział się też organ w interpretacji indywidualną z dnia 6 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB4.4015.109.2019.1.MD, uznając, że pobyt czasowy nie jest pobytem skutkującym opodatkowaniem darowizny dokonanej za granicą. Obdarowany był Turkiem i rezydentem w Polsce.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie darowizny z podatku

Jak Pani widzi, z całą stanowczością organy skarbowe nie potrafią stwierdzić, czy pobyt czasowy to pobyt w rozumieniu art. 2 ustawy. Osobiście uznałabym, że nie podlega Pani podatkowi w opisanym przypadku i tak zgodnie ze swoim przekonaniem Pani odpowiadam na wycenione pytanie, ale nie mogę tu dać niestety gwarancji takiej samej oceny przez fiskus. W każdym razie przytoczone wyżej dwie interpretacje to rozumowanie potwierdzają, więc nie jest to też tylko moja opinia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl