.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Opłata ryczałtowa za wodę a obowiązek założenia wodomierza

• Opublikowano: 13-10-2022 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Cztery lata temu rozpoczęłam budowę domu jednorodzinnego. Za wodę z gminy płaciłam ryczałtem. Dom mam wybudowany i mieszkam na parterze, ale nie został jeszcze odebrany (czyli formalnie jest to jeszcze budowa), bo piętro jeszcze nieukończone. Gmina upiera się przy założeniu mi wodomierza, a ja chcę dalej płacić za wodę ryczałtem. Czy jest przepis, który zobowiązywałby mnie do założenia wodomierza? Czy jednak to mój wybór i mogę nadal płacić ryczałtem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Opłata ryczałtowa za wodę a obowiązek założenia wodomierza

Zasady dokonywania rozliczeń za zaopatrywanie w wodę

Podstawę prawną w tej sprawie stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepis artykułu 27 tejże ustawy w szczegółowy sposób określa zasady dokonywania rozliczeń za zaopatrywanie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Zgodnie z regulacją zawartą w tym przepisie podstawą do dokonania rozliczenia są wskazania wodomierza głównego. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ustalenie zużycia wody jest dokonywane w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Ostatnia dość lakonicznie sformułowana podstawa ustalenia zużycia wody została doprecyzowana mocą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

 

Ustawowa delegacja do wydania tego rozporządzenia została określona w art. 27 ust. 3 omawianej ustawy. Zgodnie z treścią tej delegacji Minister Infrastruktury został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia przeciętnych normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług. Delegacja wskazuje ponadto, że normy te mają stanowić podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza, biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych odbiorców usług oraz wskaźniki średniego zużycia wody określone w szczególności dla gospodarstw domowych, usług oraz innej działalności w miastach i wsiach.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przeciętne normy zużycia wody określonych grup odbiorców

Rozporządzenie w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody wyodrębnia następujące grupy odbiorców:

 

  1. gospodarstwa domowe,
  2. podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych,
  3. usługi,
  4. fermy i obiekty inwentarskie,
  5. obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów,
  6. zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego,
  7. roboty budowlane,
  8. chemiczna ochrona roślin,
  9. obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych.

 

Wskazane wyżej grupy odbiorców zostały ujęte w rozporządzeniu w tabele ze wskazaniem przeciętnych norm zużycia wody, z uwzględnieniem specyfiki każdej z tych grup.

 

Co więcej, z treści § 16 ust. 3 tego rozporządzenia wynika wprost, że ilość dostarczonej wody, stanowiąca podstawę rozliczenia, ustala się również na podstawie przeciętnych norm zużycia wody dla danej grupy odbiorców w przypadku braku wodomierza.

 

Zgodnie z powyższym rozliczenie wody jest możliwe zarówno poprzez wskazania wodomierzy, jak też ryczałt. Oczywiście odchodzi się od tego drugiego sposobu ze względu na problemy interpretacyjne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu