.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż gruntów podopiecznego DPS a opłaty pobyt

• Opublikowano: 12-10-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem właścicielem gruntów ornych i jestem podopiecznym domu pomocy społecznej (DPS) ze względu na nieuleczalną, przewlekłą chorobę. Chciałbym sprzedać te grunty, jaki miałby to wpływ na opłatę za pobyt w DPS? Czy uzyskane pieniądze przeszłyby na DPS? Dodam, że DPS otrzymuje moją rentę, z niej pobierają koszty za mój pobyt.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż gruntów podopiecznego DPS a opłaty pobyt

Środki ze zbycia gruntu jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej

Sprzedaż gruntu, którego jest Pan właścicielem, w czasie Pańskiego pobytu w DPS, może mieć wpływ na wysokość odpłatności, jaką będzie Pan ponosił za DPS. Wszystko zależy od tego, ile gruntu Pan posiada i zamierza sprzedać.

 

Środki ze zbycia gruntu mogą być bowiem dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, jeśli owe grunty rolne przekraczają 1 ha przeliczeniowy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – podstawę obliczenia dochodu stanowi każdy przychód, niezależnie pomniejszony o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Z kolei w art. 8 ust. 4 ustawy wskazano, jakie kwoty nie są wliczane do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 wyżej, a wśród niech nie wskazano środków z odpłatnego zbycia nieruchomości, natomiast wskazano, że do dochodu nie wliczą się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. Jeśli zatem owe grunty nie przekraczają 1 ha przeliczeniowego, to sprzedaż nie ma w ogóle wpływu na Pana sytuację, ani na wysokość opłaty za DPS (pkt 6). Pieniądze są Pana, DPS nie ma do nich praw i nie może z tego powodu podwyższyć Panu opłaty.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Sprzedaż gruntów powyżej 1 ha przeliczeniowy a zwiększenie opłaty za DPS

Jeśli zaś grunty przekraczają 1 ha przeliczeniowy, to dochód ze sprzedaży takiej nieruchomości jest dochodem jednorazowym i należy do niego stosować art. 8 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej. Ten przepis wskazuje, że w przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:

 

  1. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  2. kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
    – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

Jeśli zatem grunt rolny przekracza 1 ha przeliczeniowy i sprzeda go Pan np. w kwietniu 2022 roku, to uzyskane środki powiększą dochód ustalany na poczet opłaty za pobyt w DPS od kwietnia 2022 r. do kwietnia 2023 r.

 

Nawet fakt, że nie dysponowałby Pan uzyskanym jednorazowym dochodem (bo np. daruje pieniądze rodzinie, czy postąpi z nimi w jakikolwiek inny sposób) nie wpłynie na to, że ten dochód będzie rozliczany w równych częściach przez kolejnych 12 miesięcy.

 

Jeśli zaś grunt rolny nie przekracza 1 ha przeliczeniowego, to DPS nie może podwyższyć opłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu