.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zrzeczenie się spadku a konieczność uczestniczenia w sprawie spadkowej

Sprawa dotyczy odrzucenia spadku i konieczności uczestnictwa w sprawie spadkowej. Dwa dni temu dostałam wezwanie na pierwszą sprawę spadkową po rodzicach mojego drugiego męża (też już nieżyjącego). Nie jestem w żadnym stopniu zainteresowania w dziedziczeniu po nich czegokolwiek i pragnę zrzec się (jako spadkobierca ustawowy) tego pisemnie w piśmie do sądu. Niestety nie mogę fizycznie stawić się przed sądem. Mam pytanie czy mogę zrzec się spadku np. u notariusza, tym samym czy muszę koniecznie uczestniczyć w sprawie spadkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zrzeczenie się spadku a konieczność uczestniczenia w sprawie spadkowej

Sprawa spadkowa i obecność na rozprawie

Postępowanie w zakresie stwierdzenia nabycia spadku jest postępowaniem nieprocesowym, gdzie co do zasady nie muszą być obecni uczestnicy postępowania, dlatego otrzymała Pani zawiadomienie w sprawie.

 

Ważne jest jednak, jeżeli nie może Pani stawić się na rozprawie, aby sąd zapoznał się z Pani stanowiskiem, albowiem to przyspieszy postępowanie. Bez znajomości bowiem Pani stanowiska w sprawie sąd nie wyda w sprawie postanowienia.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.


Zobacz też: Zrzeczenie się spadku

Ustalenie spadkobierców po rodzicach drugiego męża

Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego), oraz wskazanie zapisobierców windykacyjnych i przedmiotów im przypadających (art. 677 § 2).

Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane. Jak wynika natomiast z art. 510 § 1 zd. 1, zainteresowanym jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. Taka osoba może brać udział w rozważanym postępowania na każdym jego etapie aż do chwili zakończenia postępowania w II instancji. Ponadto sąd powinien zawiadomić Skarb Państwa albo gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na wystąpienie dziedziczenia ustawowego spadkobierców koniecznych (orz. SN z 28.1.1949 r., sygn. akt C 1089/48).

 

Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu.

 

W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wymienia się spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym przypadł spadek, a także wysokość przynależnych im udziałów spadkowych (art. 677 § 1 zd. 2). Rozważane orzeczenie powinno zatem dotyczyć całego spadku i wszystkich następców prawnych pod tytułem ogólnym zmarłego. Niedopuszczalne jest więc wskazanie w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku tylko niektórych spadkobierców (post. SN z 23.6.1967 r., sygn. akt III CR 104/67), jak i uchylenie wspomnianego postanowienia jedynie w odniesieniu do części spadkobierców (post. SN z 28.4.1971 r., sygn. akt III CRN 508/70).

 

Jeżeli do tej pory nie odrzuciła Pani spadku, to może Pani zrobić to w ramach niniejszego postępowania – o ile nie upłynął okres 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o powołaniu do spadku. Wtedy na Pani miejsce wchodzą spadkobiercy dalsi.

 

Z uwagi na powyższe, proszę przesłać do sądu pismo procesowe wskazujące Pani stanowisko w sprawie, a także oświadczenie o odrzuceniu spadku – o ile nie upłynął termin, tak aby można było zawiadomić o sprawie dalszych spadkobierców.

 

Jeżeli jest to jednak postępowanie o dział spadku – to proszę wskazać swoje stanowisko w sprawie w zakresie chęci przysporzenia majątku spadkowego na innych spadkobierców – bez obowiązku spłaty. Ważne jest w każdym razie, aby sąd znał Pani stanowisko.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu