Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie 200 tys. obrotu a zwolnienie z VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.02.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zwolnioną z VAT-u – pośrednictwo finansowe. Obrót ponad 200 000 w roku obecnym i poprzednim. Podpisałem również umowę z firmą, która zajmuje się sprzedażą nieruchomości poprzez platformę. Czy jestem zwolniony z VAT-u do kwoty 200 000 obrotu ze wszystkich przychodów w mojej firmie, czy przekroczyłem limit zwolnienia z VAT i czy po osiągnięciu tego limitu muszę płacić VAT dla transakcji nieruchomościowych i brak podatku VAT dla pośrednictwa? Czy może 200 000 dotyczy obrotu tylko z tytułu działalności nieruchomościowej i dopiero po osiągnięciu sumy faktur 200 000 za sprzedaż nieruchomości będę musiał płacić VAT od tych transakcji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekroczenie 200 tys. obrotu a zwolnienie z VAT

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Na samym początku zauważyć należy, że ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje dwa rodzaje zwolnienia od podatku. Pierwsza grupa to tzw. zwolnienia przedmiotowe, przysługujące ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Katalog tych zwolnień został opisany w art. 43 ust. 1 ustawy VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 38 ustawy VAT zwalnia się od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. Opisane zwolnienie przysługuje podatnikowi niezależnie od wielkości uzyskanego w roku podatkowym obrotu.

 

Oprócz zwolnienia przedmiotowego w ustawie VAT uregulowano również zwolnienie podmiotowe. Zwolnienie to dotyczy podatników, którzy w toku swojej działalności nie przekroczyli ustalonego progu obrotu. Jest to zatem zwolnienie ze względu na wartość sprzedaży. Podatnicy korzystający ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży nie mają obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT, przy czym pamiętać należy, że rejestracji takiej mogą jednak dokonać dobrowolnie. Ponadto nie mają obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji dla celów podatków od towarów i usług. Prowadzą jedynie tzw. ewidencję uproszczoną, której głównym zadaniem jest monitorowanie momentu przekroczenia limitu kwoty sprzedaży powodującej konieczność opodatkowywania czynności. Jak zostało podniesione powyżej podatnicy zwolnieni z VAT-u faktury muszą wystawiać tylko na żądanie nabywców.

 

Zwolnienie z podatku VAT oznacza również, że podatnicy tacy nie mają możliwości korzystania z prawa do odliczenia. Do wad zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży należy również konieczność ciągłego śledzenia wartości sprzedaży. Przekroczenie limitu sprzedaży powoduje bowiem automatyczną utratę prawa do zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży, a przeoczenie tego momentu przez podatnika powoduje konieczność złożenia zaległych deklaracji podatkowych oraz zapłatę należnego podatku wraz z odsetkami.

 

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży korzystać od 1 stycznia 2017 r. mogą podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, oraz podatnicy rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekracza, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, 200 000 zł. Zatem w sytuacji rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie roku powyższy limit jest liczony w sposób proporcjonalny. Proporcję tę ustala się w stosunku dziennym, co oznacza, że w celu ustalenia tego limitu należy przemnożyć kwotę 200.000 zł przez ilość dni pozostających do końca roku, a następnie podzielić otrzymany wynik przez liczbę dni w roku.

 

(…)

 

Jeżeli zatem Pana dodatkowa działalność będzie polegała na sprzedaży nieruchomości, to nie będzie Pan mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i każda transakcja dostawy nieruchomości będzie obowiązkowo podlegała opodatkowaniu VAT. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 października 2015r., nr ITPP1/4512-729/15/BK:

 

„Ponadto zaznaczyć trzeba, że stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy, stwierdzić należy, że podatnicy dokonujący dostawy budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, niezależnie od wielkości obrotów. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, nawet w przypadku obrotów nieprzekraczających kwoty limitu określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, są podatnikami tego podatku.

 

Jak wynika z okoliczności przedstawionych we wniosku Spółka nabyła w czerwcu 2015 r. mieszkanie znajdujące się w budynku mieszkalnym wybudowanym w 1980 r. od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Po jego wyremontowaniu zostanie odsprzedane.

 

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą rozstrzygnięcia czy ww. transakcja sprzedaży wyremontowanego mieszkania ma wpływ na utratę prawa do zwolnienia podmiotowego Wnioskodawcy.

 

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego na tle powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że sprzedaż wyremontowanego mieszkania będzie dostawa dokonaną w ramach pierwszego zasiedlenia, co powoduje, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z okolicznością wyłączającą ze zwolnienia podmiotowego, o której mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. c ustawy. W związku ze sprzedażą przedmiotowego mieszkania Spółka utraci zatem możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa art. 113 ust. 1. Na utratę zwolnienia podmiotowego nie będzie miało wpływu to, czy sprzedaż opisanego mieszkania ma charakter transakcji pomocniczej czy też nie.

 

Powyższe nie oznacza jednak, że w niniejszej sprawie wystąpi konieczność naliczenia należnego podatku VAT, gdyż z uwagi na brak prawa do odliczenia podatku przy jego zakupie sprzedaż ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy”.

 

(…)

 

Na zakończenie chciałbym wskazać na sposób liczenia wysokości limitu 200 000 zł. Otóż zasadą jest, że wartość sprzedaży zwolnionej (na podstawie art. 43 ustawy VAT) nie jest wliczana do limitu obrotów obowiązujących dla potrzeb zwolnienia, o którym mowa, jednakże od zasady tej wprowadzono wyjątki. W limicie obrotów (uprawniających do zwolnienia) są bowiem uwzględniane następujące czynności, o ile nie mają one charakteru transakcji pomocniczych. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »