Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wykupić mieszkanie komunalne bez udziału męża?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.02.2015

Problem dotyczy wykupu mieszkania komunalnego. Ja i mąż jesteśmy jego najemcami, mąż jest osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie z powodu choroby alkoholowej. Jestem jego opiekunem prawnym. Mąż przez alkohol zadłużył się w bankach i komornicy czekają na spłatę, obecnie ściągają 25% z jego emerytury. Stąd pytanie: Jak wykupić to mieszkanie bez udziału męża, żeby całe było na mnie, a nie pół, bo komornik zaraz na niej wejdzie? Całą kwotę potrzebną do wykupu otrzymam od córki, bo ja nie mam środków. Do kogo należy się zwrócić, żebym tylko ja była właścicielem mieszkania? Chciałabym pominąć sąd opiekuńczy, boimy się obie z córką, że jak wykupimy mieszkanie, to komornik na nim siądzie. A może córka, która mieszka z nami, mogłaby je wykupić na siebie? A co jeśli mieszkanie zostałoby jednak wykupione przeze mnie i męża, co komornik może zrobić z jego połową, przecież nie sprzeda połowy mieszkania? Proszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani i mąż jesteście Państwo najemcami mieszkania komunalnego, musimy najpierw doprowadzić do sytuacji, w której jedynym najemcą będzie Pani.

 

Pierwszym krokiem jest ustanie wspólności ustawowej między małżonkami poprzez:

 

  • zawarcie umowy – rozdzielności majątkowej,
  • pozew o ustanie wspólności ustawowej,
  • rozwód lub separacja.

 

 

Każdy z wymienionych wyżej sposobów powoduje ustanie wspólności ustawowej. A więc i wspólności najmu.

 

Po ustaniu wspólności najmu może on być przedmiotem podziału. Jeszcze na gruncie dawnego stanu prawnego Sąd Najwyższy wyjaśnił tę wówczas sporną kwestię. W jednym z orzeczeń stwierdził, że „w postępowaniu o podział majątku wspólnego (art. 566 i art. 567 Kodeksu postępowania cywilnego) sąd może objąć podziałem wchodzące w skład tego majątku prawo najmu lokalu mieszkalnego” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 1996 r.; I CRN 55/1996; OSN 1996 r. nr 3 poz. 123). Podział najmu następuje według takich zasad jak zniesienie współwłasności. Wobec tego sąd może przydzielić najem jednemu z małżonków i zasądzić spłatę na rzecz drugiego. Wątpliwość powstała w związku z tym, jak wyliczyć owe spłaty. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że „wartość prawa najmu lokalu komunalnego, objętego podziałem majątku wspólnego, stanowi różnica między czynszem wolnym a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem – w konkretnych okolicznościach sprawy – okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu” (uchwała z dnia 24 maja 2002 r.; III CZP 28/2002; OSN 2002 r. Nr 12 poz. 150). Sąd wskazał, że wyliczenia wartości najmu lokalu komunalnego odbywać powinno się według zasad: wyliczenie różnicy między czynszem regulowanym a czynszem wolnym, następnie wyliczenie prawdopodobnego czasu trwania stosunku najmu, przy czym wskazówkę dla sądu mogą stanowić przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.jedn.: Dz. U. 2004 r. Nr 142 poz. 1514).

 

Można mieć zastrzeżenia co do tak przedstawionego sposobu wyliczania, zwłaszcza mając na uwadze małżonka, pozostającego w wynajętym lokalu. Nie dosyć bowiem, że musi spłacać on swojego eksmałżonka, to ponosi dalej sam koszty związane z używaniem lokalu, a nie wiadomo, jak długo będzie w takiej sytuacji mógł nadal mieszkać w tym lokalu.

 

W przypadku gdy między małżonkami dochodzi do rozwodu czy rozdzielności majątkowej, wówczas najem mieszkania jest traktowany jako majątek dorobkowy byłych małżonków i podlega podziałowi. Jeśli w sprawie o podział majątku sąd przyznaje prawo najmu jednemu z byłych małżonków, to musi przyznać lokal socjalny drugiemu, gdy ten spełnia ku temu warunki. Możliwa jest również sytuacja, w której sąd przyznaje mieszkanie jednemu z małżonków, a drugi z byłych małżonków otrzymuje spłatę swojego udziału z tytułu prawa najmu lokalu.

 

Podziału można dokonać na dwa sposoby – umownie u notariusza lub sądownie. W obu przypadkach – i notariusz, i sąd zażąda zgody sądu rodzinnego.

 

Dopiero wówczas może Pani starać się o wykup lokalu na własne nazwisko.

 

Kwestie wykupu lokalu są uregulowane w uchwale gminy –prawo wykupu przysługuje TYLKO najemcom, więc nie przysługuje Pani córce.

 

Komornik może prowadzić egzekucję z majątku męża: z renty, emerytury, wynagrodzenia i nieruchomości należącej do niego. Jeśliby Państwo wykupili jednak wspólnie mieszkanie, a więc połowa należałaby do Pani męża, to komornik (mimo że ściąga dług z emerytury) zajmie nieruchomość – sprzeda udział, czy nie, bez znaczenia. Hipoteka będzie tam wisiała – i każdy, kto nabędzie to mieszkanie, nabędzie je z hipoteką, a komornik może to zlicytować. Nawet gdy będzie należało do osoby trzeciej. Więc takie rozwiązanie odradzam.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - V =

»Podobne materiały

Wartość odtworzeniowa lokalu

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego i regularnie płacę czynsz. W tym roku zmarł mój tata, pozostawiając mi w spadku małe mieszkanie własnościowe i trochę pieniędzy. Mieszkanie znajduje się w tym samym mieście, w którym obecnie mieszkam. Podobno gmina będzie mogła wypowiedzieć mi umowę najm

 

Eksmisja drugiego najemcy mieszkania komunalnego

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym z moim ojcem, który jest alkoholikiem. Umowa najmu jest na mnie i na ojca. Wszystkie opłaty oraz koszty napraw i remontów pokrywam ja. Ojciec nie dokłada się do niczego, jest na moim utrzymaniu. Często zaprasza do domu swoich znajomych, z którymi urządza libacje. Jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »