.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgromadzenie dokumentów i ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej po pradziadku

Chciałbym wystąpić o spadek po moim pradziadku. Dotarłem w starostwie do dokumentów dużego obszaru leśnego, w których jako właściciele figurują jego spadkobiercy. Pradziadek miał 7 dzieci, w tym mojego dziadka. Niestety, nie mogę skompletować dokumentów i nie wiem, jak się za to zabrać. Do urzędu stanu cywilnego mogę wystąpić co najwyżej o akt urodzenia i śmierci taty. Sądzę, że aktu śmierci dziadka już mi nie wydadzą. W jaki sposób zdobyć resztę dokumentów wymaganych przez sąd, żeby ustalić wszystkich żyjących spadkobierców i ich prawa? Czy mogę zdobyć jakieś potwierdzenie, że jestem prawowitym spadkobiercą i wtedy USC wyda mi stosowne akty? Ci ludzie urodzili się w jednym miejscu, ale poumierali każdy gdzie indziej. Nie wiem, ile mieli dzieci i czy żyją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgromadzenie dokumentów i ustalenie spadkobierców w sprawie spadkowej po pradziadku

Stwierdzenie nabycia spadku czyli ustalenie spadkobierców

W pierwszej kolejności powinien Pan wnieść wniosek o nabycie spadku kolejno po każdym spadkodawcy – rozpoczynając od Pana spadkodawcy, a więc Pana rodziców (dziadków), a następnie po dalszej rodzinie, aż do wyczerpania wszystkich spadkodawców. Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia”.

 

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich spadkobierców, którzy doszli do dziedziczenia (art. 677 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku są bowiem wszystkie osoby, które mogą być uznane za zainteresowane, czyli, jak wskazałam, spadkobiercy ustawowi.

 

Jak zatem widać, celem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ustalenie masy spadkowej, a jedynie ustalenie spadkobierców, czy to ustawowych, czy też testamentowych po zmarłym. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania zmarłych, opłata od wniosku za każdego spadkodawcę to łącznie 105 zł.

 

Interes prawny w uzyskaniu aktów staniu cywilnego osób z kręgu rodziny

Idąc dalej, podnoszę, iż jeżeli nie posiada Pan wszystkich dokumentów USC, proszę wskazać to we wniosku i zobowiązać sąd do „wyciągnięcia” dokumentów z odpowiedniego USC. Jeżeli sąd się na to nie zgodzi (zazwyczaj sąd się zgadza i sam kieruje się do USC po dokumenty), to zawiesi postępowanie i na podstawie postanowienia o zawieszeniu postępowania będzie posiadał Pan interes prawny w zwróceniu się do odpowiedniego USC po wybranie dokumentów.

 

Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

 

Mając powyższe na względzie, zaznaczam, iż Pan jako strona w toczącym się postępowaniu ma interes prawny, aby uzyskać wymagane akt stanu cywilnego, jednak musi to być potwierdzone pismem sądowym. Wystarczy, że wraz z wnioskiem o pobranie konkretnego aktu przedstawi Pan przedmiotowe zobowiązanie sądu do dostarczenia niniejszych informacji. Ponadto może Pan poszukiwać spadkobierców i spadkodawców także w urzędach miast i gmin – wszelkie informacje winny być Panu wydane po okazaniu postanowienia sądu.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl