.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Składniki majątku w Polsce i za granicą - ustanowienie rozdzielności majątkowej

• Opublikowano: 14-12-2022 • Autor: Radca prawny Katarzyna Nosal

Jesteśmy z żoną kilkanaście lat po ślubie i rozważamy ustanowienie rozdzielności majątkowej. Od wielu lat mieszkamy za granicą (w jednym z krajów UE), ale oboje mamy polskie obywatelstwo i ślub zawarliśmy w Polsce. Jak należałoby w naszej sytuacji załatwić formalności związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej? Czy moglibyśmy tę rozdzielność ustanowić w Polsce, mimo że część naszego majątku znajduje się za granicą, a część w kraju? Ponadto niektóre składniki majątku nabyliśmy jeszcze przed ślubem, a pozostałych dorobiliśmy się wspólnie. Czy moglibyśmy rozdzielić cześć, a część pozostawić wspólną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Składniki majątku w Polsce i za granicą - ustanowienie rozdzielności majątkowej

Wybór prawa dla majątkowej umowy małżeńskiej, gdy małżonkowie mieszkają za granicą

Nie ma przeszkód, aby akt notarialny dotyczący rozdzielności małżeńskiej majątkowej sporządzić przed notariuszem w Polsce. Kwestia miejsca położenia majątku małżonków nie ma tu znaczenia. Zgodnie z obowiązującą w Polsce, a już implementującą zasady prawa Unii Europejskiej, ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792) – małżonkowie mogą poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeństwa. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu przez strony. W razie braku wyboru prawa, do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili zawarcia umowy. Dokonując wyboru prawa dla stosunków majątkowych małżeńskich lub majątkowej umowy małżeńskiej, wystarczy zachować formę przewidzianą dla majątkowych umów małżeńskich przez prawo wybrane lub prawo państwa, w którym do wyboru prawa doszło.

 

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że Państwo, jako obywatele polscy, mają możliwość wybrania prawa polskiego dla swoich stosunków majątkowych, a demonstracja tego może odbyć się poprzez zawarcie aktu notarialnego o wyborze prawa i rozdzielności przed polskim notariuszem. Oczywiście wiąże się to z koniecznością osobistego stawiennictwa przed notariuszem w Polsce, ale jak sądzę, mieli Państwo tego świadomość.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Małżeński ustrój majątkowy – ograniczenia przedmiotowe

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.) obowiązującym w Polsce małżonkowie poza ustrojem ustawowym wspólności małżeńskiej mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). To oznacza, że właściwie można dokonać wyłączeń pewnych wartości i dóbr z majątku wspólnego, co de facto spowoduje sytuację częściowej wspólności i częściowej rozdzielności. Trzeba tu pamiętać o pewnych zasadach. I tak nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:

 

  1. przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
  2. prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  3. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  4. wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  5. niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

 

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

 

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Można także zawrzeć umowę majątkową o wspólności z wyrównaniem dorobków. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej. Po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

 

Kwestie szczegółów należy omówić oczywiście z notariuszem, który czuwa, aby przygotowany akt notarialny był zgodny z prawem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu