.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyrok `oczny` a wyrok zaoczny - sposób odwołania się od wyroku

• Opublikowano: 14-12-2022 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Czy jest wyrok „oczny” (nie zaoczny) w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) i jak można się od niego odwołać? Poprzez sprzeciw, czy w zwykłym trybie, czyli najpierw uzasadnienie, a potem apelacja? Czy w nagłówku powinna być informacja, że to wyrok nie zaoczny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyrok `oczny` a wyrok zaoczny - sposób odwołania się od wyroku

Wyrok „oczny” a zaoczny

Wyrok „oczny” to przeciwieństwo wyroku zaocznego. Zgodnie z obowiązującym art. 15zzs z indeksem 2 wprowadzonym ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „Jeżeli w sprawie rozpoznawanej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie”.

 

Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie – w związku z epidemią, trudnościami w funkcjonowaniu i ograniczeniami związanymi z kolejnymi lockdownami – wydanie przez sąd na posiedzeniu niejawnym orzeczenia w sprawach, w których całość postępowania dowodowego została już przeprowadzona i nie ma konieczności wyznaczenia rozprawy. W takiej sytuacji swoje końcowe stanowiska (tzw. mowy końcowe) strony składają na piśmie. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym zostaje zaś doręczony stronom.

 

Klasyczny wyrok i odwołanie w formie apelacji

Zapewne o taki wyrok Pan pyta. Jest to zatem „klasyczny” – czyli nie zaoczny – wyrok, od którego odwołanie przysługuje w trybie podstawowym. A zatem nie poprzez sprzeciw (jak od wyroku zaocznego), ale poprzez apelację.

 

Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z pisemnym uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zgłosiła wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku z urzędu nie zwalnia strony od obowiązku zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Stronie niezastępowanej przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej wraz z pisemnym uzasadnieniem wyroku doręcza się pouczenie o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia. Zgodnie z art. 328 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. W przypadkach gdy wyrok doręcza się z urzędu, termin, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia doręczenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych, objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. Zgodnie z art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

 

W nagłówku nie musi być informacji o tym, że wyrok jest „oczny”, bowiem jest to „normalny wyrok” wydany tak, jakby strony brały udział w jego ogłoszeniu. Tylko jeśli wyrok jest zaoczny, informacja o tym winna znaleźć się w nagłówku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu