.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat a przedawnienie

Przez 10 laty zaciągnęłam nie dla siebie kredyt w wysokości 30 tys. zł. Była to pomoc dla rodziny. Okazało się, że rodzina kredytu nie spłacała, uiścili tylko 3 raty. Nie mieszkam w Polsce, ale chciałabym wrócić do kraju pod koniec tego roku. Czy ten kredyt jest już przedawniony? Jeśli nie, to czy wspólne mieszkanie, które kupiliśmy z mężem (10 lat temu jeszcze nie byłam mężatką) może zająć komornik? Dodam, że planujemy kupić kolejne mieszkanie. Czy w takiej sytuacji lepiej zrobić rozdzielność majątkową? Czy mąż może wziąć kredyt beze mnie? Jak sprawdzić, czy dług uległ przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niespłacony kredyt sprzed 10 lat a przedawnienie

Okres przedawnienia kredytu

Niestety na podstawie podanych informacji trudno jest mi wskazać, czy kredyt uległ przedawnieniu. Nie wie Pani, czy sprawa trafiła do sądu, czy rozpoczęło się postępowanie egzekucyjne, a to jest ważne, albowiem takie czynności powodują przerwanie biegu przedawnienia. Zgodnie z treścią art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.)

 

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”

 

Należy także nadmienić, iż w momencie zaciągania przez Panią kredytu okres przedawnienia wynosił lat 10. Ze względu na kryterium wpływu czasu na przedmiot świadczenia, można podzielić świadczenia na jednorazowe, okresowe i ciągłe. Elementem wyróżniającym świadczenia okresowe jest ich powtarzalny charakter (spełniane są w określonych odstępach czasowych) oraz zależność wysokości (rozmiaru) świadczenia od upływu czasu [tak trafnie w uchw. SN (7) z 26.01.2005 r., III CZP 42/04, OSNC 2005, Nr 9, poz. 149]. Świadczeniami okresowymi są m.in. czynsz z umowy najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz alimenty i renta, a także odsetki (odsetki powstają za każdy dzień; por. wyr. SN z 04.11.2011 r., I CSK 799/10, Legalis). Nie jest świadczeniem okresowym świadczenie jednorazowe, jeśli zostanie rozłożone na raty (np. wskazana przez Panią płatność). Świadczenia okresowe, w przeciwieństwie do świadczenia jednorazowego płatnego ratalnie, nie składają się na określoną całość, nawet jeśli można z góry określić sumę wszystkich świadczeń (np. umowa najmu zawarta na czas oznaczony), czynsz z tytułu takiej umowy pozostaje świadczeniem okresowym, ponieważ jego wysokość zależy od czasu trwania stosunku prawnego (nawet jeśli jest to czas oznaczony). Nie jest natomiast roszczeniem o świadczenie okresowe roszczenie o zwrot nadpłaconego czynszu (tak trafnie SN w wyr. z 10.01.2008 r., IV CNP 166/07, Legalis).

 

Z uwagi na powyższe, w Pani przypadku należy mówić o dłuższym okresie przedawnienia. Należy bowiem wskazać, iż do roszczeń powstałych przed dniem 9 lipca 2018 r. (gdy nastąpiła nowelizacja) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe przepisy, a więc wskazujące na okres 6 lat. Proszę także zwrócić uwagę na treść art. 120 § 1 K.c. – bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku umów kredytowych niniejszy okres wymagalności jest różny i tak naprawdę zależy od treści umowy, przeważnie od momentu wypowiedzenia umowy przez bank.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przerwanie biegu przedawnienia

Z tych wszystkich względów trudno jest mi wskazać, czy roszczenie uległo przedawnieniu, albowiem organ udzielający pożyczki mógł wystąpić do sądu, co przerywa bieg przedawnienia. Zgodnie bowiem z treścią art. 123 K.c.: § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; 3) przez wszczęcie mediacji.

 

W opisanej sytuacji, aby dowiedzieć się, czy zostało wszczęte postępowanie sądowe lub egzekucyjne, co spowoduje, iż zapewne roszczenie nie jest przedawnione, proponuję dowiedzieć się u wierzyciela, jaki jest obecny stan sprawy.

 

Jeżeli chce Pani wraz z mężem kupić mieszkanie, to mogą Państwo skorzystać z rozdzielności majątkowej, tak aby mąż zakupił mieszkanie, które będzie stanowiło jego majątek osobisty. Nie spowoduje to jednak anulowania Pani zadłużenia, dlatego proponuję uregulować niniejsze zobowiązania – proszę jednak dowiedzieć się u wierzyciela, jaki jest stan sprawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu