.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Otrzymałam rachunki za wodę z roku 2008 i 2009 w 2012 r. Czy są już przedawnione?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Czy należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego wyrażoną w art. 118, „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata”.

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła w art. 6 nazwę umowy o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, określając ją jako umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Powyższa umowa jest typową umową świadczenia usług. Zgodnie z art. 750 Kodekcu cywilnego „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”. Wprawdzie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest regulowana odrębnymi przepisami, to jednak regulacja ta nie jest zupełna i należy tutaj stosować odpowiednio przepisy . Stosując do przedmiotowej umowy odpowiednio przepis art. 751 (przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia), można uznać, że należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przedawniają się z upływem 2 lat.

Termin przedawnienia roszczeń okresowych

Zgodnie z treścią tego przepisu skrócony, dwuletni, termin przedawnienia roszczeń obejmuje, roszczenia o wynagrodzenie, o zwrot wydatków, o ile roszczenia te przysługują osobom (tzn. przyjmującym zlecenie), które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju albo jeżeli są to roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki i jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

 

Nawet jeśli z umowy wynika, że usługi te rozliczane są okresowo, to zastosowanie będzie miał tutaj 2-letni termin przedawnienia. Przepis art. 118 (przewidujący 3-letni termin przedawnienia świadczeń okresowych) jest przepisem ogólnym. Przepisem szczególnym do przywołanego art. 118 jest art. 751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą, iż przepis szczególny uchyla przepis ogólny, do okresowych świadczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków będzie miał zastosowanie przepis szczególny art. 751 .

 

Zatem roszczenia wynikające z rachunków z 2008 i 2009 roku przedawniły się na podstawie art. 751 Kodeksu cywilnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu