Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 26.10.2014

Otrzymałam rachunki za wodę z roku 2008 i 2009 w 2012 r. Czy są już przedawnione?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego wyrażoną w art. 118, „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata”.

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła w art. 6 nazwę umowy o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, określając ją jako umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Powyższa umowa jest typową umową świadczenia usług. Zgodnie z art. 750 Kodekcu cywilnego „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”. Wprawdzie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest regulowana odrębnymi przepisami, to jednak regulacja ta nie jest zupełna i należy tutaj stosować odpowiednio przepisy . Stosując do przedmiotowej umowy odpowiednio przepis art. 751 (przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia), można uznać, że należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przedawniają się z upływem 2 lat.

 

Zgodnie z treścią tego przepisu skrócony, dwuletni, termin przedawnienia roszczeń obejmuje, roszczenia o wynagrodzenie, o zwrot wydatków, o ile roszczenia te przysługują osobom (tzn. przyjmującym zlecenie), które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju albo jeżeli są to roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki i jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

 

Nawet jeśli z umowy wynika, że usługi te rozliczane są okresowo, to zastosowanie będzie miał tutaj 2-letni termin przedawnienia. Przepis art. 118 (przewidujący 3-letni termin przedawnienia świadczeń okresowych) jest przepisem ogólnym. Przepisem szczególnym do przywołanego art. 118 jest art. 751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą, iż przepis szczególny uchyla przepis ogólny, do okresowych świadczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków będzie miał zastosowanie przepis szczególny art. 751 .

 

Zatem roszczenia wynikające z rachunków z 2008 i 2009 roku przedawniły się na podstawie art. 751 Kodeksu cywilnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 9 =

»Podobne materiały

Żądania poręczyciela pożyczki sprzed dziesięciu lat

Dziesięć lat temu mąż zaciągnął pożyczki, za które poręczył jego brat. Mąż miał później problemy finansowe, dlatego komornik ściągnął zadłużenie od szwagra. Szwagier jednak w międzyczasie skorzystał z książeczki mieszkaniowej męża, dlatego przez lata nie domagał się spłaty długu, który pokrył. Obecn

 

Czy komornik może żądać podania adresu?

Zajmuję się w firmie naliczaniem wynagrodzeń, w tym obsługą zajęć komorniczych. Do niedawna potrącałem pracownikom mającym wynagrodzenie w wysokości 1600 zł niewielkie kwoty z tytułu zajęć komorniczych. Teraz jednak nie mogę im potrącać nic, ponieważ pensja jest równa wynagrodzeniu minimalnemu. Poin

 

Przepisanie domu na dzieci w trakcie rozwodu

Przepisałem dom na własność dzieci. Podpisałem tylko dokument odręcznie napisany przez prawnika. Jesteśmy w trakcie rozwodu i chcę, by to dzieci dysponowały domem, a nie żona. Czy wszystko przeprowadzono poprawnie?

 

Obraza uczuć patriotycznych

Sąsiad w sprzeczce z moim kuzynem, w obecności kilku osób wykrzykiwał w naszą stronę zwroty powszechnie uważane za obelżywe, pogardliwe, a co mnie najbardziej zabolało, stwierdził w pewnym momencie i bardzo dobitnie, że – cytat dosłowny – „nie jestem pierdolonym Polakiem”. Te

 

Testament wzajemny

Jesteśmy małżeństwem od szesnastu lat. Nie mamy wspólnych dzieci, ale mąż ma syna z pierwszego małżeństwa. Posiadamy mieszkanie i samochód. Poza tym są jeszcze oszczędności. Zarabiam o wiele więcej od męża i właściwie to dzięki mnie mamy zgromadzone oszczędności. Pół roku temu małżonek pod

 

Kupno mieszkania z lokatorami komunalnymi a lokal zamienny

Znalazłem tanią kawalerkę z zameldowanymi lokatorami komunalnymi. Właścicielem nie jest już gmina, ale prywatny właściciel. Po kupnie kawalerki chciałbym się do niej wprowadzić. Czy gdy już zostanę jej właścicielem, to będę mógł wymagać od gminy, żeby przydzieliła tym państwu jakiś inny lokal?

 

Ochrona lokatorów przy umowie najmu okazjonalnego

Mam pytanie odnośnie ochrony lokatorów przy najmie okazjonalnym. Czy w przypadku, gdy została zawarta umowa najmu okazjonalnego, istnieje ochrona lokatorów, którzy nie spełniają postanowień umowy i nie chcą opróżnić mieszkania? Czy sąd może orzec o braku uprawnienia do najmu lokalu socjalnego wobec

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »