.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 26.10.2014 • Zaktualizowane: 17.02.2021

Otrzymałam rachunki za wodę z roku 2008 i 2009 w 2012 r. Czy są już przedawnione?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy rachunki za wodę sprzed kilku lat są przedawnione?

Czy należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ulegają przedawnieniu?

Zgodnie z ogólną regułą Kodeksu cywilnego wyrażoną w art. 118, „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat 10, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata”.

 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadziła w art. 6 nazwę umowy o świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, określając ją jako umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

 

Powyższa umowa jest typową umową świadczenia usług. Zgodnie z art. 750 Kodekcu cywilnego „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”. Wprawdzie umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest regulowana odrębnymi przepisami, to jednak regulacja ta nie jest zupełna i należy tutaj stosować odpowiednio przepisy . Stosując do przedmiotowej umowy odpowiednio przepis art. 751 (przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia), można uznać, że należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przedawniają się z upływem 2 lat.

Termin przedawnienia roszczeń okresowych

Zgodnie z treścią tego przepisu skrócony, dwuletni, termin przedawnienia roszczeń obejmuje, roszczenia o wynagrodzenie, o zwrot wydatków, o ile roszczenia te przysługują osobom (tzn. przyjmującym zlecenie), które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju albo jeżeli są to roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki i jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone.

 

Nawet jeśli z umowy wynika, że usługi te rozliczane są okresowo, to zastosowanie będzie miał tutaj 2-letni termin przedawnienia. Przepis art. 118 (przewidujący 3-letni termin przedawnienia świadczeń okresowych) jest przepisem ogólnym. Przepisem szczególnym do przywołanego art. 118 jest art. 751 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą, iż przepis szczególny uchyla przepis ogólny, do okresowych świadczeń wynikających z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków będzie miał zastosowanie przepis szczególny art. 751 .

 

Zatem roszczenia wynikające z rachunków z 2008 i 2009 roku przedawniły się na podstawie art. 751 Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl