Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić aby móc budować na działce leśnej?

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 08.11.2020

Kupiłam działkę leśną 800m2 w ewidencji gruntów opisaną jako LsV z warunkami zabudowy z 2009 roku dla zabudowy rekreacyjnej. Nadleśnictwo mówi mi, że mam ją przekwalifikować na budowlaną i wystąpić o decyzję o odlesieniu działki. W decyzji odpowiedzą, czy godzą się na odlesienie. Sugerują, że jeśli nie były WZZ uzgadniane z Lasami Państwowymi, to mogą wystąpić o unieważnienie WZ. WZ były uzgadniane ze starostą powiatu w sprawie ochrony gruntów leśnych i rolnych i z RDOŚ. Był to rok 2009. Co mam teraz robić, aby móc budować na tej działce leśnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić aby móc budować na działce leśnej?

Procedura odlesienia gruntów leśnych

Grunty leśne podlegają (razem z gruntami rolnymi) szczególnej ochronie w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Zgodnie z tą regulacją, aby możliwe było wykorzystanie gruntu leśnego na cele nieleśne (np. pod budowę domu całorocznego lub domu rekreacyjnego), wymagane jest podjęcie procedury odlesienia, czyli zmiany przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, a następnie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.

Działka do odlesienia – warunki zabudowy

Ten pierwszy krok, tj. zgoda na przeznaczenie gruntu na cele nieleśne, musiał być w przypadku Pani działki już poczyniony, skoro dla działki zostały ustalone WZ (warunki zabudowy), chyba że wydanie WZ nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, a pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

 

Zgodnie z ust. 3 wspomnianego przepisu wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

 

A zatem prawdą jest, o ile grunt stanowił własność Skarbu Państwa, że wójt do tego wniosku powinien dołączyć opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli grunt ten nie stanowił własności Skarbu Państwa, tylko wchodził zgodnie z ustawą w zakres pozostałych gruntów leśnych – wówczas taka zgoda nie była potrzebna.

 

Gdyby jednak okazało się, że opinia dyrektora była wymagana, ale nie została dołączona do wniosku to rzeczywiście teoretycznie Lasy Państwowe mogłyby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie decyzji, jako wydanej z naruszeniem trybu. Proszę sprawdzić wszystkie dokumenty (udać się w tym celu do urzędu, który wydał WZ). Jeśli takie WZ zostanie unieważnione będzie musiała Pani przejść całą procedurę od początku tj. zawnioskować o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne i wydanie WZ.

Zgoda na zabudowę rekreacyjną

Odnosząc się z kolei do kwestii odtleniania działki, to jak już wspomniałam powyżej, nie musi już Pani występować o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne – gdyż skoro dla działki zostały wydane WZ przewidujące zabudowę rekreacyjną, to taka zgoda musiała już zostać udzielona.

Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

Aby wybudować domek na działce i otrzymać pozwolenie na budowę, musi Pani podjąć natomiast drugi krok, jakim jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – wynika to z treści art. 11 ust 1 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 ustawy osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

 

Z kolei art. 12a ustawy stanowi, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 1 =

»Podobne materiały

Rozłożenie spłaty spadku na raty

Odbyła się sprawa spadkowa między mną a siostrą o dom po rodzicach. Sąd zdecydował, że muszę spłacić siostrę ze spadku(ok. 250 tys. zł). Myślałem, że otrzymam kredyt z banku, lecz tak się nie stało. Termin spłaty spadku wyznaczony przez sąd już minął i boję się, że siostra przekaże tę sprawę komorni

 

Dowód zapłaty za usługę

Została wystawiona w systemie komputerowym faktura za usługę. Jako sposób zapłaty osoba obsługująca system wpisała „gotówka”, a termin zapłaty taki jak dzień wystawienia faktury. Na fakturze jest podpis wykonawcy, brak podpisu odbiorcy. Równocześnie wystawca nie wystawił pokwitowania &bd

 

Spadek w Holandii po zmarłej siostrze

Po mojej siostrze przypadł mi spadek (w euro), od którego zapłaciłem podatek w urzędzie skarbowym w Holandii. Jaki jest tryb postępowania podatkowego w Polsce?

 

Pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Mam w rodzinie sytuację, kiedy nagle umarł jeden z członków. Nie pozostawił żadnej ostatniej woli/testamentu. Jego siostra, która posiada ważne upoważnienie oraz dostęp do jego oszczędnościowego konta bankowego zastanawia się, czy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest, aby przelała na własne

 

Czy można sprawdzić, czy dana osoba jest poszukiwana listem gończym?

Jak mogłabym dowiedzieć się, czy moja córka jest poszukiwana listem gończym? Czy osoba poszukiwana w Polsce, ale od dawna przebywająca za granicą, może wyrobić tam paszport bez żadnych konsekwencji?

 

Fałszywe zeznania i przyznanie się do winy

Złożyłem zawiadomienie o kradzieży laptopa. Zeznałem na policji, że ukradziono mi go w autobusie. Po godzinie (czy to jakoś złagodzi karę?) wróciłem jednak na komisariat i przyznałem się, że skłamałem, bo komputer ukradziono mi na imprezie. Wyraziłem skruchę. Co mi teraz grozi? Policjant wspomi

 

Nieodebrane świadectwo maturalne ze studiów

W 2009 r. zapisałam się na prywatne studia, niestety nie dostałam pracy i zabrakło mi pieniędzy na czesne. Nie odebrałam świadectwa maturalnego, bo bałam się, że każą mi płacić za studia. Czy teraz to świadectwo mogą mi odesłać na dawny adres? Co mam robić?

 

Koszty związane z eksploatacją nieruchomości

Jestem właścicielem mieszkania spółdzielczego, które wynajmuję. Najemca uchyla się od wnoszenia opłat na fundusz remontowy. Z umowy wynika, że powinien on pokrywać wszelkie opłaty typu czynsz czy media. Przecież fundusz remontowy też jest kosztem związanym z eksploatacją nieruchomości – zarówn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »