.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić aby móc budować na działce leśnej?

Autor: Aleksandra Jocz • Opublikowane: 08.11.2020

Kupiłam działkę leśną 800m2 w ewidencji gruntów opisaną jako LsV z warunkami zabudowy z 2009 roku dla zabudowy rekreacyjnej. Nadleśnictwo mówi mi, że mam ją przekwalifikować na budowlaną i wystąpić o decyzję o odlesieniu działki. W decyzji odpowiedzą, czy godzą się na odlesienie. Sugerują, że jeśli nie były WZZ uzgadniane z Lasami Państwowymi, to mogą wystąpić o unieważnienie WZ. WZ były uzgadniane ze starostą powiatu w sprawie ochrony gruntów leśnych i rolnych i z RDOŚ. Był to rok 2009. Co mam teraz robić, aby móc budować na tej działce leśnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić aby móc budować na działce leśnej?

Procedura odlesienia gruntów leśnych

Grunty leśne podlegają (razem z gruntami rolnymi) szczególnej ochronie w oparciu o ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Zgodnie z tą regulacją, aby możliwe było wykorzystanie gruntu leśnego na cele nieleśne (np. pod budowę domu całorocznego lub domu rekreacyjnego), wymagane jest podjęcie procedury odlesienia, czyli zmiany przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, a następnie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej.

Działka do odlesienia – warunki zabudowy

Ten pierwszy krok, tj. zgoda na przeznaczenie gruntu na cele nieleśne, musiał być w przypadku Pani działki już poczyniony, skoro dla działki zostały ustalone WZ (warunki zabudowy), chyba że wydanie WZ nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, a pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

 

Zgodnie z ust. 3 wspomnianego przepisu wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych – opinię dyrektora parku.

 

A zatem prawdą jest, o ile grunt stanowił własność Skarbu Państwa, że wójt do tego wniosku powinien dołączyć opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli grunt ten nie stanowił własności Skarbu Państwa, tylko wchodził zgodnie z ustawą w zakres pozostałych gruntów leśnych – wówczas taka zgoda nie była potrzebna.

 

Gdyby jednak okazało się, że opinia dyrektora była wymagana, ale nie została dołączona do wniosku to rzeczywiście teoretycznie Lasy Państwowe mogłyby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie decyzji, jako wydanej z naruszeniem trybu. Proszę sprawdzić wszystkie dokumenty (udać się w tym celu do urzędu, który wydał WZ). Jeśli takie WZ zostanie unieważnione będzie musiała Pani przejść całą procedurę od początku tj. zawnioskować o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne i wydanie WZ.

Zgoda na zabudowę rekreacyjną

Odnosząc się z kolei do kwestii odtleniania działki, to jak już wspomniałam powyżej, nie musi już Pani występować o zgodę na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne – gdyż skoro dla działki zostały wydane WZ przewidujące zabudowę rekreacyjną, to taka zgoda musiała już zostać udzielona.

Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej

Aby wybudować domek na działce i otrzymać pozwolenie na budowę, musi Pani podjąć natomiast drugi krok, jakim jest wyłączenie gruntu z produkcji leśnej – wynika to z treści art. 11 ust 1 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Zgodnie zaś z art. 12 ust. 1 ustawy osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.

 

Z kolei art. 12a ustawy stanowi, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowego odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »