Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek na samotną matkę a alimenty

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 06.03.2018

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. W GOPS poinformowano mnie, że skoro dostaję alimenty, ojcostwo jest uznane w świetle prawa, nie jestem samotną matką i nie przysługuje mi zasiłek z tego tytułu, czy to prawda? Moim jedynym dochodem jest renta socjalna ZUS z tytułu niezdolności do pracy. Żyje nam się ciężko.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek na samotną matkę a alimenty

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 3 pkt 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2016.1518 j.t.):

 

„Osoba samotnie wychowująca dziecko” – oznacza pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; (…).”

 

W przypadku zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy prawo przysługuje:

 

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się.

 

Zgodnie z art. 5: Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty aktualnie 674 zł*.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty aktualnie 764 zł.

 

Jakie przesłanki uniemożliwiają nabycie prawa do zasiłku?

 

Zgodnie z art. 7. ustawy – zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

W orzecznictwie wskazuje się, że założeniem przepisu art. 7 pkt 5 u.ś.r. jest, by zasiłek rodzinny przyznawany był dopiero po wyczerpaniu drogi sądowej o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców. Ustawodawca przyjął, że to rodzice w pierwszej kolejności powinni łożyć na utrzymanie dziecka i tylko wtedy, gdy sąd rodzinny ustali prawomocnym wyrokiem, że z jakichś powodów nie jest uzasadnione zasądzenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców i powództwo o alimenty oddali, można ubiegać się o zasiłek rodzinny na podstawie u.ś.r. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  z dnia 25 kwietnia 2014  r. II SA/Po 46/14).

 

Powyższe oznacza (w Pani przypadku), że nabycie prawa do zasiłku zależy od tego, w jaki sposób zostały ustalone alimenty. Jeśli ojciec dziecka płaci alimenty dobrowolnie, w sposób nieustalony drogą sądową, wtedy faktycznie jest to przesłanka wykluczająca nabycie prawa do zasiłku rodzinnego.

 

Natomiast, zgodnie z art. 11a ust. 1 – dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Czyli w Pani sytuacji ten dodatek nie przysługuje (chyba że zaistniała sytuacja z pkt 3 oddalenie powództwa).

 

Wprawdzie nie podała Pani wystarczających danych, ale jeśli ma Pani niski dochód, najprawdopodobniej może Pani starać się o świadczenie 500 plus. Proszę to sprawdzić!

 

 

 

 

* Opis sprawy z listopada 2016 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 0 =

»Podobne materiały

Nienależne świadczenie – była żona otrzymuje alimenty na dziecko z funduszu alimentacyjnego i od ojca dziecka

Z byłą żoną mamy syna, rozwiedliśmy się przed 3 laty. Zasądzono mi na niego alimenty w wysokości 600 zł. To był dla mnie trudny czas, musiałem wszystko sobie poukładać, wyjechałem z kraju, szukałem pracy, dlatego na początku nie miałem z czego płacić. Po siedmiu miesiącach zacząłem regular

 

Utracony dochód

W 2011 r. dorabiałem na umowę o dzieło jako agent II filaru, obecnie nie mam tej możliwości. Dlaczego dochodu nie mogę uznać za „dochód utracony” we wniosku o dodatek rodzinny?  

 

Definicja matki samotnie wychowującej dziecko

Czy jestem matką samotnie wychowującą dziecko i czy w związku z tym mogę ubiegać się o zasiłek dla matek samotnie wychowujących dziecko? Jestem panną, od czterech lat jestem w związku z żonatym mężczyzną. Posiadamy wspólne dziecko (roczne). Od trzech lat mieszkamy razem w zakupionym przeze mnie mies

 

Jakie świadczenia należą się po śmierci męża?

Mój mąż pracował w Niemczech, był zatrudniony w dużej firmie, z której został zwolniony przy redukcji etatów. Po powrocie do kraju przez pół roku był na zasiłku dla bezrobotnych, potem ze względu na stan zdrowia otrzymał rentę III grupy, jednak tylko polską, ponieważ Niemcy stwierdzili, iż choroba t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »