.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jakie świadczenia należą się po śmierci męża?

• Autor: Marcin Sądej

Mój mąż pracował w Niemczech, był zatrudniony w dużej firmie, z której został zwolniony przy redukcji etatów. Po powrocie do kraju przez pół roku był na zasiłku dla bezrobotnych, potem ze względu na stan zdrowia otrzymał rentę III grupy, jednak tylko polską, ponieważ Niemcy stwierdzili, iż choroba ta nie kwalifikuje się do renty. Jakie świadczenia należą się mi, żonie i małoletniej córce po śmierci męża? Zaznaczę, że ja nie pracuję.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jakie świadczenia należą się po śmierci męża?

Fot. Fotolia

Jakie świadczenia przysługują wdowie?

Rozumiem, że w zadanym pytaniu mamy rozważyć sytuację, jakie świadczenia przysługują Pani oraz córce po śmierci męża. Przede wszystkim przysługuje Pani jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł. Zasiłek ten przysługuje osobie która poniosła koszty pogrzebu.

 

Ponadto ustawa o rentach i emeryturach przewiduje możliwość przyznania renty rodzinnej po osobie zmarłej. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury, w tym emerytury pomostowej  lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. W tym miejscu pragnę zauważyć, że okres pracy za granicą również sumuje się do ustalenia wysokości ewentualnie przyznanej renty.

Czy wdowie i dzieciom przysługuje prawo do renty rodzinnej?

Do renty rodzinnej mają prawo dzieci do ukończenia 16 lat, a po osiągnięciu tego wieku, pod warunkiem nauki w szkole, do ukończenia 25 lat oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Pod pojęciem „nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

 

Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się – 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Kiedy i na jaki czas przysługuje okresowa renta rodzinna?

Wdowa, która nie spełnia powyższych warunków wymaganych do przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbędnych źródeł utrzymania, ma prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia śmierci męża albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od śmierci męża.

 

Renta rodzinna wynosi:

 

  • dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

  • dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,

  • dla trzech i więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

     

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.

 

Jak zatem widać z powyższego, po zmarłym mężu przysługuje Pani zasiłek pogrzebowy oraz renta rodzinna – jeżeli ukończyła Pani 50 lat – do emerytury, jeżeli nie ukończyła Pani 50 lat – przez okres jednego roku, jeżeli nie ma Pani stałego źródła dochodów. Niepełnoletniej córce przysługuje renta rodzinna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu