Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Status osoby samotnie wychowującej dziecko a wpis w akcie urodzenia

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 12.03.2010

Za miesiąc urodzi się moje dziecko. Jestem panną, pracuję. Ojciec dziecka rozwodzi się ze swoją żoną za kilka miesięcy. Po porodzie chciałabym mieć status osoby samotnie wychowującej dziecko, ale nie chcę zgłaszać wniosku o alimenty od ojca dziecka ani pociągać do żadnej odpowiedzialności, natomiast chciałabym go wpisać do aktu urodzenia dziecka i być może nadać córce jego nazwisko. Jak załatwić formalności, by w tej sytuacji uzyskać status, na którym mi zależy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status osoby samotnie wychowującej dziecko a wpis w akcie urodzenia

Uznanie ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego – „jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji” (art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

 

„Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić w sposób dwojaki albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu” (art. 72). Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

 

„Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa przepisy regulujące obowiązki i prawa wynikające z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.

 

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi″ (art. 73).

 

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka.

 

Zgodnie z przepisami „domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka” (art. 85).

 

Reasumując, należy stwierdzić, że skoro Pani partner nie jest „z urzędu” przez przepisy Prawa rodzinnego uznany jako ojciec dziecka, gdyż nie jest Pani mężem, to ustalenie ojcostwa może nastąpić w sposób dwojaki, albo przez uznanie ojcostwa przez partnera, albo na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa dziecka z poza małżeństwa a rozwód

W chwili obecnej wydaje się jednak, że uznanie ojcostwa mogłoby wręcz zaszkodzić partnerowi przy jego rozwodzie. Stanowiłoby bowiem przesłankę rozwodu z wyłącznej winy partnera.

 

W akcie urodzenia dziecka podstawą do dokonania wpisu nazwiska ojca, który nie jest mężem matki dziecka, czyli mężczyzny, który nie jest Pani mężem – jest jego oświadczenie o uznaniu tego dziecka. Brak takiego oświadczenia wyklucza możliwość wpisania partnera jako ojca do aktu urodzenia.

 

W tej sytuacji wydaje się, iż rozsądnym rozwiązaniem byłoby wpisanie w akcie urodzenia „ojciec nieznany”, a po przeprowadzonym rozwodzie partner może uznać dziecko, składając stosowne oświadczenie przed kierownikiem USC.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

Jest Pani w chwili obecnej osobą wolną, która urodzi dziecko, zatem w świetle przepisów prawa matka niepozostająca w związku małżeńskim jest osobą samotnie wychowującą dziecko i korzysta ze wszelkich uprawnień, m.in. uprawnień w zakresie samodzielnego rozliczania podatkowego w urzędzie skarbowym, uprawnień do świadczeń rodzinnych należnych na dziecko.

 

Na marginesie zaznaczę tylko, że gdyby w akcie urodzenia dziecka znajdował się wpis dotyczący osoby ojca dziecka, to musiałaby Pani legitymować się orzeczeniem sądu rodzinnego stwierdzającym ustalenie wysokości alimentów po to, by uzyskać prawo do świadczeń rodzinnych na dziecko w ośrodku pomocy społecznej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus osiem =

»Podobne materiały

Odmowa przyznania zasiłku rodzinnego

Jestem samotną matką. Do tej pory utrzymywałam się z alimentów na dziecko oraz swojej pensji (najniższej krajowej); dochód na osobę w rodzinie przekroczył nieznacznie wymagane kryteria, więc nie otrzymałam zasiłku rodzinnego. Obecnie jednak pracodawca zmniejszył mój etat z pełnego do 1/4, co wiąże s

 

Definicja matki samotnie wychowującej dziecko

Czy jestem matką samotnie wychowującą dziecko i czy w związku z tym mogę ubiegać się o zasiłek dla matek samotnie wychowujących dziecko? Jestem panną, od czterech lat jestem w związku z żonatym mężczyzną. Posiadamy wspólne dziecko (roczne). Od trzech lat mieszkamy razem w zakupionym przeze mnie mies

 

500 plus na drugie dziecko w nowym związku

Mam pytanie odnośnie 500+. Jestem ojcem dwójki dzieci: pierwsze dziecko mam z byłą dziewczyną, a drugie z aktualną żoną. Czy należy mi się 500+ na drugie dziecko w nowym związku? Dodam, że starsze dziecko mieszka ze swoją matką, a ja płacę alimenty. Jak tylko jest taka możliwość, to dziecko przebywa

 

Jakie świadczenia należą się po śmierci męża?

Mój mąż pracował w Niemczech, był zatrudniony w dużej firmie, z której został zwolniony przy redukcji etatów. Po powrocie do kraju przez pół roku był na zasiłku dla bezrobotnych, potem ze względu na stan zdrowia otrzymał rentę III grupy, jednak tylko polską, ponieważ Niemcy stwierdzili, iż choroba t

 

Świadczenie rodzinne, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą

Pobierałam zasiłek rodzinny w Polsce. Mąż pracował w Niemczech i tam pobierał zasiłek rodzinny na dzieci pomniejszony o kwotę, którą ja pobierałam w Polsce. Obecnie otrzymałam pismo, z którego wynika, że mam spłacić kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami. W akta

 

Zasiłek na samotną matkę a alimenty

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko. W GOPS poinformowano mnie, że skoro dostaję alimenty, ojcostwo jest uznane w świetle prawa, nie jestem samotną matką i nie przysługuje mi zasiłek z tego tytułu, czy to prawda? Moim jedynym dochodem jest renta socjalna ZUS z tytułu niezdolności do pracy. Żyj

 

Nienależnie pobrane świadczenie

MOPS wypłacał mojemu kuzynowi świadczenie pielęgnacyjne w czasie choroby jego żony. Po jej śmierci uzyskał również zapomogę pogrzebową z MOPS po przedstawieniu aktu zgonu. Niestety omyłkowo MOPS do tej pory wypłaca świadczenie pielęgnacyjne. Dowiedziałem się o tym niedawno i chcę pomóc kuzynowi. Jes

 

Utracony dochód

W 2011 r. dorabiałem na umowę o dzieło jako agent II filaru, obecnie nie mam tej możliwości. Dlaczego dochodu nie mogę uznać za „dochód utracony” we wniosku o dodatek rodzinny?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »