.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzęt budowlany porzucony na budowie, co z nim zrobić?

• Data: 23-06-2024 • Autor: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Pracownikowi budowlanemu zlecono wykonanie sufitów podwieszanych (kwiecień/maj). Przywiózł sprzęty, rozpoczął pracę, po czym zerwał kontakt. Nie odpowiadał na wiadomości (do lipca), nie oddał do dziś kluczy. Obecnie chce zwrotu porzuconych sprzętów – twierdzi, że je przywłaszczyłam. Sprzęty znajdują się bez mojej zgody na terenie mojej nieruchomości. Czy mogę je po prostu wynieść z budynku i pozostawić na ulicy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzęt budowlany porzucony na budowie, co z nim zrobić?

Przestępstwo przywłaszczenia

Zgodnie z art. 284 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17) „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Przestępstwo przywłaszczenia zostało określone jako typ podstawowy, typ kwalifikowany ze względu na okoliczność przywłaszczenia rzeczy powierzonej sprawcy oraz jako typ uprzywilejowany ze względu czy to na wypadek mniejszej wagi, czy to rzecz znalezioną jako przedmiot czynu. Przedmiotem ochrony przestępstwa przywłaszczenia jest własność rzeczy ruchomej, inne prawa rzeczowe i obligacyjne do takiej rzeczy, jak również prawa majątkowe. Podmiotem przestępstwa przywłaszczenia w typie podstawowym i uprzywilejowanym (§ 1 i § 3) jest każda osoba fizyczna zdatna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Jest to przestępstwo powszechne.

 

Podmiotem przestępstwa sprzeniewierzenia jest wyłącznie osoba, której rzecz ruchomą powierzono. Jest to zatem przestępstwo indywidualne. Znamię czasownikowe „przywłaszcza” znajduje swój źródłosłów w pojęciu własności. Przywłaszczeniem w rozumieniu języka potocznego jest bezprawne zabranie sobie czegoś cudzego na własność. Chodzi zatem o rozporządzenie się jak swoją własnością cudzą rzeczą ruchomą lub prawem majątkowym znajdującym się w posiadaniu sprawcy przy jednoczesnym wykluczeniu osoby uprawnionej (W. Świda [w:] I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny…, s. 614).

 

Warto podkreślić element bezprawności zawarty w znamieniu przywłaszczenia. Przywłaszczenie ma miejsce wówczas, gdy rzecz ruchoma lub prawo majątkowe w czasie realizacji tego znamienia czynnościowego znajduje się w legalnym posiadaniu sprawcy (wyrok SN z 6.01.1978 r., sygn. akt V KR 197/77). Brak zaboru oraz legalne posiadanie rzeczy odróżnia przywłaszczenie od kradzieży.

 

Wobec powyższego znamiona tego przestępstwa zrealizowałaby Pani, jeśli nie wydałaby Pani tych przedmiotów właścicielowi.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot porzuconych sprzętów

Niestety nie może Pani tych rzeczy wyrzucić, ponieważ wówczas ten Pan będzie mógł dochodzić od Pani odszkodowania za utratę tych rzeczy. Odpowiedzialność w tym zakresie byłaby tzw. odpowiedzialnością deliktową, tj. za czyn zabroniony. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego „kto z winy swojej wyrządza drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Wystawienie rzeczy na zewnątrz niewątpliwie na gruncie prawnym pokazywałoby zawinienie w przypadku zniszczenia/zgubienia rzeczy.

 

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja ta jest dla Pani kłopotliwa. Natomiast warto ustalić termin i jak najszybciej wydać te rzeczy. Jeżeli Pani proponuje termin, który następnie nie jest uwzględniany, to warto, aby miała Pani dowód np. w postaci SMS-a, maila, że proponowała Pani termin, a to druga strona nie chciała się w tym terminie stawić.

 

Zatem rekomenduję jak najszybsze wydanie tych przedmiotów, tak aby pozbyła się Pani kłopotu.

Przykłady

 

Przywłaszczenie telefonu służbowego

Jan Kowalski, pracownik korporacji, otrzymał od pracodawcy nowoczesny telefon służbowy. Po zakończeniu współpracy, mimo wielokrotnych próśb ze strony pracodawcy, nie zwrócił urządzenia. Kowalski tłumaczył, że telefon zgubił, jednak używał go nadal do celów prywatnych. Pracodawca zdecydował się zgłosić sprawę na policję, ponieważ Jan przywłaszczył sobie firmowy telefon, nie oddając go po zakończeniu umowy.

 

Zatrzymanie roweru pożyczonego od znajomego

Maria Nowak pożyczyła od swojego sąsiada rower na weekendowy wypad. Pomimo że obiecała zwrócić rower w poniedziałek, przez kolejne tygodnie nie oddała go właścicielowi. Sąsiad wielokrotnie próbował skontaktować się z Marią, ale bez skutku. W końcu zdecydował się zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ponieważ Maria bezprawnie przywłaszczyła sobie jego rower, nie oddając go zgodnie z umową.

 

Nieoddane klucze do mieszkania

Anna Malinowska wynajmowała swoje mieszkanie studentowi, który po zakończeniu umowy najmu nie oddał kluczy. Chociaż student obiecał, że wkrótce je zwróci, kontakt z nim urwał się na kilka miesięcy. Anna była zmuszona wymienić zamki, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Student przywłaszczył sobie klucze do mieszkania, nie zwracając ich właścicielce, co skutkowało dodatkowymi problemami i kosztami dla Anny.

Podsumowanie

 

Przywłaszczenie cudzego mienia to poważne przestępstwo, które polega na bezprawnym zatrzymaniu rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego należącego do innej osoby. W takich przypadkach, jak niezwrócenie sprzętu budowlanego, telefonu służbowego czy kluczy do mieszkania, istotne jest szybkie działanie w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Kluczowe jest również dokumentowanie prób kontaktu z właścicielem oraz dążenie do jak najszybszego zwrotu przywłaszczonych przedmiotów.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej lub pomoc w przygotowaniu pism? Skontaktuj się z nami online, a nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci w każdej sprawie szybko i skutecznie! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1978 r., sygn. akt V KR 197/77

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.

https://www.linkedin.com/in/paulina-olejniczak-suchodolska-84b981171/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu