Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.09.2012

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz (tj. we wrześniu) chciałbym zatrudnić kobietę w ciąży. Czy mogę zatrudnić taką pracownicę? Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli osoba ta pójdzie na zwolnienie lekarskie (np. od listopada)? Czy ZUS może zakwestionować umowę o pracę? Do którego miesiąca ciąży kobieta może zmienić pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Zatrudnienie lub zmiana pracy w czasie ciąży

Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zatrudnienie i zmianę pracy w czasie ciąży. Takie przepisy naruszałyby zasadę swobody zatrudnienia, sugerowałyby dyskryminację. Z tego powodu nikt nie może kwestionować woli kobiety, która w czasie ciąży chce zmienić pracę, jak również woli pracodawcy, który ma życzenie zatrudnić taką kobietę. Oczywiście niewiele osób się na to decyduje, ponieważ zmiana pracy, jeśli nie ma następnej, przerywa okres ubezpieczenia.

Wyłudzenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Oczywiście takie zatrudnienie musi być faktyczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może bowiem zakwestionować umowę, która ma na celu obejście prawa (wyłudzenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). Dlatego ZUS ma pełne prawo dokonać kontroli takiego zatrudnienia. Kontrola obejmuje sprawdzenie zasadności zatrudnienia, istnienia danego stanowiska pracy, kwalifikacji pracownika. Zdarzały się przypadki, gdy ZUS stwierdzał, że osoba zatrudniona nie ma odpowiednich, wymaganych kwalifikacji. Swoją ocenę ZUS może także oprzeć na braku miejsca pracy – na przykład osoba zatrudniona na stanowisku sekretarki nie ma własnego biurka, komputera. Jeśli ZUS uzna, że zatrudnienie było fikcyjne, to zażąda od pracownicy zwrotu wypłaconych świadczeń, zaś pracodawca będzie odpowiadał za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Zatem jeśli faktycznie chce Pan zatrudnić kobietę będącą w ciąży i ma Pan takie warunki, to oczywiście może Pan to zrobić. Nie ma przeszkód, aby zrobił Pan to we wrześniu.

 

Zgodnie z art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi – a takimi osobami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych należy do płatnika składek, czyli w tym przypadku do pracodawcy. Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia, czyli od dnia nawiązania stosunku pracy. Zatem umowę o pracę można ewentualnie zawrzeć 7 dni wstecz od dnia zgłoszenia.

Ubezpieczony otrzymuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Aby zatem pracownica mogła otrzymać zasiłek chorobowy, musi upłynąć miesiąc podlegania ubezpieczeniu i składka musi być opłacona w terminie. Karencja nie obowiązuje, jeśli chodzi o pobieranie zasiłku macierzyńskiego.

Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem kobiety w ciąży

Jeśli chodzi o koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem kobiety w ciąży – są to oczywiście składki do czasu przejścia na zasiłek chorobowy oraz wynagrodzenie za czas choroby, które płatne jest pracownikowi przez 33 pierwsze dni choroby. Dopiero po upływie tego terminu pracownik przechodzi „pod skrzydła” ZUS-u.

Według art. 16 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu”. Nie opłaca się natomiast składek na ubezpieczenie chorobowe w tych okresach. Podobnie w czasie przebywania pracownicy na zasiłku chorobowym.

 

Należy podkreślić, że w odniesieniu do osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w odpowiednich dokumentach rozliczeniowych. Nie dokonuje natomiast wpłaty tych składek do ZUS-u.

Zasiłek macierzyński nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wygasa prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.


Dokładne informacje na temat obowiązków związanych z przebywaniem pracownicy na zasiłku macierzyńskim znajdzie Pan w poradniku ZUS-u pod adresem: http://www.zus.pl/pliki/poradniki/porad7.pdf. Chodzi przede wszystkim o konieczne deklaracje i terminy oraz obliczanie podstaw wymiaru zasiłków i składek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus siedem =

25.08.2017

"Aby zatem pracownica mogła otrzymać zasiłek chorobowy, musi upłynąć miesiąc podlegania ubezpieczeniu i składka musi być opłacona w terminie."
Z jakich przepisów wynika to, że składka musi być opłacona w terminie? Przewertowałem całą ustawę o świadczeniach (...) i nie znalazłem takiego zapisu.

eldarin

»Podobne materiały

Umowa-zlecenie a ciąża – jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Pracuję na umowę-zlecenie w prywatnej szkole językowej. Odprowadzam dobrowolny zasiłek chorobowy do ZUS. Od grudnia przebywam na zwolnieniu ze względu na ciążę. Ponieważ do okresu składkowego wlicza mi się poprzedni okres zatrudnienia, jestem już uprawniona do zasiłku chorobowego. Jak wygląda mój za

 

Ciąża w Niemczech

Pracuję w Niemczech przez polskiego pośrednika. Byłam na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży, ale pracodawca mnie zwolnił i firma polska kazała mi wrócić do kraju, bo nie będą płacić za moje zakwaterowanie. Czy pośrednik ma do tego prawo? Czy możliwa jest w mojej sytuacji ciąża w Niemczech?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »