.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Świadectwo pracy z prawidłową pieczęcią imienną pracodawcy

ZUS wzywa mnie do dostarczenia świadectwa pracy z prawidłową pieczęcią imienną pracodawcy. Dostarczony dokument zawiera pieczątkę firmy i czytelny podpis osoby wystawiającej. Czy ZUS ma prawo do takiego żądania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Świadectwo pracy z prawidłową pieczęcią imienną pracodawcy

Jakie dane powinno zawierać świadectwo pracy?

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.) na świadectwie pracy należy umieścić wskazanie pracodawcy oraz jego siedziby lub miejsca zamieszkania, nr REGON – EKD, a na dole świadectwa pracy pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

 

Świadectwo pracy jest dokumentem wydawanym pracownikowi, potwierdzającym fakt zatrudnienia i zawierającym informacje, które mają wpływ na nabycie uprawnień pracowniczych przez pracownika u kolejnego pracodawcy oraz nabycie uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Najlepiej definiują świadectwo pracy wypowiedzi judykatury.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt III Aua 897/97, Apel. W–wa 1998, nr 1, poz. 4) „świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę nie jest dokumentem w rozumieniu art. 244 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Stanowi ono dokument prywatny, o którym mowa w art. 245 k.p.c., i jest wyłącznie dowodem na to, że pracodawca podpisał oświadczenie stanowiące treść tego świadectwa”. Dokumentem urzędowym świadectwo nie jest nawet wówczas, gdy wydane zostaje przez urząd administracji państwowej (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1991 r., sygn. akt I PR 422/90, niepubl.)

 

Należy w tym przypadku wskazać, że zgodnie z art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego dokument urzędowy sporządzany jest w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie działania i stanowi on dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone, natomiast zgodnie z art. 245 dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak wypełnić świadectwo pracy?

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy w § 1 w sposób wyczerpujący wskazuje na obligatoryjną treść tego świadectwa. Zakres koniecznych informacji odzwierciedla wzór świadectwa pracy stanowiący załącznik do rozporządzenia. Ma on charakter obowiązujący, co oznacza, że pracodawca nie może go zmodyfikować wedle własnego uznania. Do wzoru świadectwa pracy została dołączona także instrukcja – praktyczny sposób wypełniania tego dokumentu. Jako że stanowi ona treść rozporządzenia, jest powszechnie obowiązującym prawem i należy ją uwzględniać przy sporządzaniu świadectwa pracy.

 

Świadectwo pracy jako dokument musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu. Świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę – jak wskazano już wcześniej – jest dokumentem prywatnym i stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Czy na świadectwie pracy musi znajdować się pieczęć imienna pracodawcy?

Jednakże z zapisów rozporządzenia nie wynika, że należy na świadectwie pracy umieścić pieczęć imienną (czego niestety często żądają – bezpodstawnie – niektóre urzędy). Wystarcza czytelny podpis pracodawcy (osoby działającej z jego upoważnienia) oraz pieczęć (pracodawcy), a nie pieczęć imienna. Pracodawca nie ma żadnego obowiązku posiadania pieczęci imiennej.

 

Może się zdarzyć, że pracodawca imienną pieczątką nie dysponuje, wtedy należy poprosić o czytelny podpis z imienia i nazwiska pracodawcę lub osobę działającej w jego imieniu.

 

Jeśli na Pani świadectwie pracy taki podpis się znajduje, to nie ma już potrzeby, aby maszynowo dopisywać tam pełną nazwę funkcji. W takim przypadku, jeśli pracodawca nie dysponował imienna pieczątką osoby podpisującej świadectwo pracy, powinien był umieścić tam pieczątkę pracodawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + dwa =

Aktualnie obowiązuje nowsze Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r.
Tekst (bardzo krótki) można pobrać stąd:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20032302289
Oczywiście nie zmienia to faktu, że zapis "pieczęć i podpis pracodawcy" nie oznacza "pieczęć imienna", więc nadgorliwość urzędników jest przerażająca.

Robert

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu